Судові уроки: повчальні, не жорстокі...

Скажіть, ви любите дітей? Поважаєте батьків, які прагнуть покращити матеріальний стан життя своїх дітей, з якими проживають однією родиною? Тоді ця невигадана історія стане корисною для усіх наших читачів, які зможуть у подібних випадках довести просту істину: чужих дітей не буває. А право на податкову соціальну пільгу на 2-х, 3-х та більше дітей стосується кожної працюючої людини. Адже держава надає можливість дещо збільшити рівень скромної зарплати працівника, яка у держоргані не «дотягує» до міністерської чи народно-депутатської, за рахунок законного зменшення податку із щомісячного доходу.

Думаю, кожна людина, опинившись у ситуації нашого героя сюжету, і працівник будь-якої організації, і державний службовець, почали би шукати правди та справедливості. На превеликий жаль, і досвідчені фахівці від подібних проявів чиновницької бездіяльності не застраховані.

Чоловік, який перебуває в офіційно зареєстрованому шлюбі, виховує 3-х дітей, працює на посаді юриста відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, подав на ім`я начальника відділу заяву про застосування податкової соціальної пільги. При цьому додав усі необхідні документи. В заяві, посилаючись на відповідні норми чинного законодавства, він просив: застосовувати до нарахованої заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі, визначеному в підпункті 2 для працівників, які мають двох і більше дітей, віком до 18 років, пункту 169.1 статті 169 ПК України. Проте, листом від 23.09.2019 державний орган відмовив чоловікові у надані податкової соціальної пільги. Яким був мотив відмови? Заявник не є рідним батьком дітей, що проживають в його сім`ї. Оскільки питання вирішити так і не вдалося, людина подала позов до суду.

Стежкою правди є до суду шлях

Ухвалою судді від 25.11.2019 року відкрито спрощене позовне провадження у справі та встановлено відповідачу строк для подання до суду відзиву на позовну заяву - 15 днів. Ухвала направлена на адресу відповідача та отримана ним 28.11.2019 року. Однак, відповідачем не подано до суду відзиву на позов. При цьому, у відповідності до ч.4 ст.159 КАС України неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин кваліфікується судом як визнання позову.

Дослідивши подані позивачем документи і матеріали, з`ясувавши всі фактичні обставини, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з таких підстав. Судом встановлено, що позивач 18 вересня 2019 року звернувся до начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації із заявою про застосування податкової соціальної пільги. До заяви позивачем додано свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей та посвідчення багатодітної сім`ї. А далі відбулося найцікавіше, коли в. о. керівника бухгалтерської служби бюджетної установи дезінформував свого керівника та спричинив збитки для працівника. У відповідь на заяву про застосування податкової пільги відповідачем надано пояснюючу записку від 23.09.2019 р. за підписом в. о. головного бухгалтера на ім`я начальника відділу райдержадміністрації. В тій записці зазначено, що відповідно до п.п.3 п.5 постанови КМУ від 29.12.2010 р. № 1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги», позивач не може користуватись даною пільгою. Оскільки не є батьком цих дітей, які виховуються в його сім`ї. Бо, на думку в. о. головного бухгалтера, підставою є надані свідоцтва про народження дітей, батьком яких є інша особа.

Як вирішувати колізії правових норм?

Які правові аргументи героя сюжету можуть бути для нас корисними у подібних випадках?

Як часто трапляється на практиці, чиновники у випадку колізій різних правових норм (тобто юридичних суперечностей) чомусь застосовують підзаконні нормативно-правові акти замість законів, які мають вищу юридичну силу. Так, у ч.2 статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Зверніть увагу: йдеться про пріоритет саме Конституції та Законів держави, порівняно із підзаконними актами. Порядок надання, розмір податкової соціальної пільги та перелік категорій платників податку, які мають право на таку пільгу, встановлено статтею 169 ПК України, де пунктом 169.1 цієї статті визначено перелік податкових соціальних пільг.

Суд врахував формулювання Податкового кодексу (як Закону) про те, що право на отримання податкової соціальної пільги має особа, яка утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, а у Порядку № 1227 (затверджений постановою Кабміну) зазначено по-іншому: «має двоє чи більше дітей віком до 18 років». Отже, Порядок № 1227, який є підзаконним нормативно-правовим актом, звужує права платників податків. А тому застосуванню підлягають саме норми Податкового кодексу України. За висновком суду, якщо батько, який утримує двох чи більше дітей віком до 18-ти років та бажає скористатись правом на застосування до його доходу податкової соціальної пільги, визначеної п.п.169.1.2 п.169.1 ст.169 ПК України, то разом із поданням до роботодавця заяви щодо її застосування надаються, крім документів, визначених у Порядку, ті документи, що підтверджують факт утримання ним дітей.

На підтвердження факту утримання 3-х дітей позивачем надано акт обстеження умов проживання від 27.09.2019 р., в якому вказано, що усі діти, їхні мати та батько мають постійне місце проживання та проживають за конкретною адресою однією сім`єю. Окрім цього, позивачем до матеріалів справи надано судовий наказ районного суду ще від 03.08.2018 р. про стягнення з іншої особи аліментів на утримання дітей та докази того, що мати не отримує ці аліменти у зв`язку з тим, що боржник їх не сплачує. Це підтверджується довідкою, виданою державною виконавчою службою. Також позивачем разом із заявою про застосування податкової соціальної пільги подано посвідчення багатодітної сім`ї від 12.08.2019 р.

Які аргументи та законодавчі норми знадобилися батькові з багатодітної родини, який разом із дружиною виховує 3-х дітей, аби оформити податкову соціальну пільгу?

У ст.1 Закону «Про охорону дитинства» визначено, що багатодітною є сім`я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім`ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Статтею 3 цього Закону передбачено, що всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров`я та народження дітей і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі ст.8 Закону «Про охорону дитинства» кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. А ще на підтвердження статусу багатодітної родини Постановою Кабміну № 209 від 02.03.2010 року затверджено Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім`ї та дитини з багатодітної сім`ї. Відповідно до п.2 цього порядку посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім`ї і дітей з такої сім`ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом «Про охорону дитинства» та іншими актами законодавства.

Який можна зробити висновок щодо обґрунтованості вимог заявника та вчиненого проступку з боку в. о. головного бухгалтера? Як у подібних ситуаціях правильно було би зробити керівнику бухгалтерської служби бюджетної установи та керівнику того державного органу?

Слід було одразу звернутися усно до найближчого територіального органу Державної податкової служби, або письмово до ГУ ДПС області. Для того, щоби отримати відповіді на усі заздалегідь чітко сформульовані спірні запитання, як передбачено ст. 52, ст. 53 ПКУ стосовно надання податкових консультацій. На превеликий жаль, цього посадовці не зробили, і тут, щонайменше може на них чекати початок дисциплінарного провадження, яке застосовується до держслужбовців, що однозначно не є позитивним для перспективи на службі. Отже, отримавши 18.09.2019 року заяву позивача про застосування податкової соціальної пільги, відповідач повинен був застосувати таку пільгу з дня звернення із заявою у відповідності до діючих норм ПК України. Тобто, за висновком суду, відповідач допустив протиправну бездіяльність при розгляді заяви позивача про застосування податкової соціальної пільги, оскільки така пільга не застосована. (докладніше рішення адміністративного суду від 20.01.2020 року: https://bit.ly/2DCUuAR)

Нарешті, маємо справедливий фінал. Адміністративний позов батька із багатодітної родини про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити певні дії судом задоволено. Визнано протиправною бездіяльність відповідача щодо незастосування податкової соціальної пільги до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання його заяви від 18 вересня 2019 року. А ще суд зобов`язав відповідача застосувати податкову соціальну пільгу до нарахованої раніше заробітної плати з 18 вересня 2019 року.

Як оформити податкову соціальну пільгу із розрахунку на 2-х чи більше дітей ? Який місячний розмір доходу береться при цьому до уваги у 2020 році? Які особливості оформлення цієї пільги відбуваються на практиці? Про це та інше поговоримо наступного разу.

Леонід Гапеєв, юрист