Про допомогу малозабезпеченим сім’ям та державну «арифметику»…

Якщо людина має невеликі доходи або є тимчасово безробітною, то варто подумати про можливість оформлення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Особливо тим, у кого є діти. Отож, про це докладніше.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють ці відносини, є Закон «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» та Постанова КМУ від 24 лютого 2003 р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям». Ця допомога призначається та виплачується залежно від майнового стану та сукупного доходу сім'ї.

Враховується дохід усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень протягом 6 місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соцдопомоги. До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Яким є розмір прожиткового мінімуму?

Законом «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (ст.7) установлено рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення держсоцдопомоги. Так, у 2018-му прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає з 1 січня — 1700 гривень, з 1 липня — 1777 грн., з 1 грудня — 1853 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення розмір прожиткового мінімуму дорівнює таких показників: для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня —1626 гривень; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень; для працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня — 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня.

Соціальна допомога: яка є державна «арифметика»?

Додатково у ст.9 закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» визначено, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 %, для дітей — 85 %, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100% відповідного прожиткового мінімуму. (Це дорівнює: для працездатних осіб з 1 січня — 370, 02 грн., з 1 липня — 386, 61 грн., з 1 грудня — 403, 41 грн.; для осіб, які втратили працездатність, та та осіб з інвалідністю з 1 січня — 1 373 грн., з 1 липня —1 435 грн., з 1 грудня — 1 497 грн. При цьому розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році не може бути більше 75 % рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2018 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Приклад розрахунку від Мінсоцполітики

Тепер наведу приклад розрахунку з першоджерела, тобто з наданої письмової відповіді профільного Міністерства соціальної політики України. Це є приклад розрахунку визначення права на державну соціальну допомогу для сім’ї, яка складається з 4-х осіб: двох працездатних батька і матері, а також дитини до 6 років і дитини старшої за 6 років. Отож, визначимо рівень забезпечення прожиткового мінімуму (у грн.) для даної сім’ї. 370, 02 (для мами) + 370, 02 (для батька)+1268, 20+ 126, 82 (для дитини до 6 років)+ 1 582+158, 10 (для дитини після 6 років). Усього=3 874, 16 грн. Для того, щоб визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї, треба усі доходи з різних джерел надходжень за попередні 6 місяців перед місяцем звернення поділити на 6. Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї є нижчим від рівня забезпечення прожиткового мінімуму, така сім’я вважатиметься малозабезпеченою та матиме право на державну соцдопомогу.

Про різні складові сімейного сукупного доходу

Які складові входять до сукупного доходу сімей (одержувачів) соціальної допомоги і застосовується при визначенні їх права на цю допомогу та розрахунку її розміру?

Для відповіді на такі питання застосовується «Методика обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги», яку затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2002 р. за № 112/6400. Ця Методика призначена для обчислення сукупного доходу сімей (одержувачів) для всіх видів соціальної допомоги і застосовується при визначенні їх права на соціальну допомогу та розрахунку її розміру.

Відповідно до п.5 Методики до сукупного доходу сімей (одержувачів) входять:

1) нарахована заробітна плата, у тому числі за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі і вихідні дні та за роботу за сумісництвом; плата за роботу в колективному сільськогосподарському підприємстві; надбавки і доплати всіх видів; премії, установлені за системами оплати праці на підприємстві, в установі, організації, незалежно від періодичності і джерел їх виплати; відсоткові надбавки і щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за підсумками роботи за рік підприємства, установи чи організації. Премії і щорічні винагороди включаються до сукупного доходу на час їх нарахування, при цьому за рік ураховується не більше однієї винагороди за вислугу років;

2) інші грошові виплати, які мають систематичний характер (польове забезпечення, доплати за роз'їзний та рухомий характер роботи тощо, крім виплат на відрядження);

3) стипендії, пенсії, допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності), допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи кредитів та щомісячні компенсаційні виплати;

4) доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів та від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних державних податкових адміністрацій. За відсутності цих даних доходи фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначаються на підставі даних книги обліку доходів і витрат за встановленою формою;

5) усі види винагород, які виплачуються штатним (позаштатним) літературним працівникам, художникам, фотокореспондентам та іншим особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів; при цьому розмір доходу визначається як середньомісячний розмір гонорару за рік, що передує зверненню за призначенням допомоги, з урахуванням коефіцієнта зростання середньомісячної номінальної заробітної плати працівників, зайнятих в економіці;

6) матеріальне забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";

7) доходи від здавання житлового приміщення (будинку) або інших будов у найм або в оренду (на підставі довідок органів державних податкових адміністрацій);

8) натуральна оплата праці;

9) грошове забезпечення військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;

10) суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків;

11) заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з постійною роботою на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання;

12) суми, які виплачувалися за час вимушеного прогулу та суми за час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника;

13) одержані аліменти;

14) фактичний заробіток осіб, які працювали у фізичних осіб. При цьому натуральна частина заробітної плати цих осіб також включається до їх сукупного доходу;

15) суми індексації грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушення;

16) доходи від особистого селянського господарства, земельних ділянок, наданих для ведення городництва (садівництва), сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі;

17) допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

18) доходи від продажу власної продукції тваринного походження;

19) доходи від продажу об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів (за виключенням сум, які були використані на лікування або подолання наслідків надзвичайної ситуації у розмірі не менше 10 прожиткових мінімумів на одну особу з розрахунку на місяць, за умови документального підтвердження);

20) інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

Куди звернутися для оформлення соцдопомоги?

На підставі постанови КМУ № 250 призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та созахисту населення районних держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соцзахисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї. Соцдопомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім'ї за умови подання довідки про неотримання такої допомоги в органах соцзахисту населення за місцем реєстрації.

Для оформлення соцдопомоги необхідно надати: заяву; документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї; декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

Леонид Гапеев, юрист