Як звільнити себе від сплати судового сбору?

Сьогодні судові накази про стягнення (навіть реально не існуючих) боргів за житлово-комунальні послуги доволі масово видаються місцевими районними судами України за ініціативою стягувачів, тобто підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. Проблемою для людини, що має статус боржника, може стати судовий збір, або його ціна сплати. Автор статті нещодавно теж став жертвою цієї бюрократичної машини. Судовий наказ від 9 жовтня вже 10 листопада було успішно скасовано та заявника суд звільнив від сплати судового збору. У цій історії дізнаємося про те, як діяти аби спробувати цілком законно не платити судовий збір.

Одразу при подачі заяви про скасування судового наказу варто зробити клопотання про звільнення від сплати судового збору. Якщо суддя одразу скасує судовий наказ, то водночас може звільнити вас (як заявника) від сплати судового збору. А якщо ні? Тоді, на крайній випадок, суд винесе ухвалу про те, що у такий-то строк вам необхідно сплатити судовий збір у такому-то розмірі. У моїй історії сума так званого «боргу», якого вже практично не існувало на момент подачі заяви стягувачем про видачу судового наказу для стягнення за квартирну плату (майже 1500 гривень на 3-х зареєстрованих за однією адресою осіб), стала серйозним стресом і додатковою не запланованою роботою. Насправді значно більшу суму було нами сплачено ще у березні, а заяву про видачу судового наказу комунальники подали у вересні. Судовий збір, який мали сплатити комунальники дорівнює 210 грн., отже на нашу долю випала «радість» 100 з лишнім гривень. Відверто кажучи, емоційне «задоволення» та практичні дії від оскарження судового наказу виявилися процедурою не дешевою. Реальні фінансові витрати автора: поїздки містом до канцелярії комунального підприємства, аби весь пакет документів вручити їм для ознайомлення та поставити штамп із датою для суду, близько 45 аркушів паперу на підготовку усіх цих процесуальних документів, ще необхідно було роздрукувати їх тощо. Отже, звільнення від сплати судового збору є одним з ключових питань, і за це право варто поборотися!

Клопотання про звільнення від сплати судового збору: головні акценти

На чому варто поставити акценти? Заявник, користуючись наявними процесуальними правами діючого законодавства України, беручи до уваги практику Європейського суду з прав людини, статті 6 (право на справедливий суд), статті 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту) «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97 (зі змінами та доповненнями), оспорює судовий наказ, виданий 09.10.2020 року районним судом, що не набрав законної сили. Далі за текстом написав так: прошу суд звільнити мене (заявника повністю П.І.Б.) та солідарних боржників (повністю П.І.Б. 3 осіб, які зареєстровані за адресою) від сплати судового збору, враховуючи наступне.

Виданий судовий наказ, що не набрав законної сили, базується на сумнівному і не допустимому доказі, оскільки, не перевіривши усі фінансові документи, представником надавача комунальних послуг було подано заяву про стягнення не існуючого боргу. Водночас прошу звернути увагу суду на те, що споживачі ще навесні 14.03.2020 року солідарно сплатили значно більшу, порівняно із цією спірною сумою (1453 грн. 89 коп.) неіснуючого боргу за послуги у розмірі 1435 грн. 24 коп. та 717 грн. 62 коп., це підтверджується платіжним документом банку від 14.03.2020 р. за особистими підписами 3-х осіб. На даний час ніякої заборгованості немає.

Щойно автор коротко продемонстрував те, як варто прописати суду свої аргументи, бо читачам у подібних випадках, коли судові накази поставлено «на конвеєр», теж знадобиться цей досвід. А далі зробив акценти на вимоги законодавства. Тобто сформулював власну правову позицію, яка ґрунтується на 2-х основних аргументах: боргу не існує і має місце спір про право, при цьому людей намагаються зробити без вини винуватими, та ще й тягарем стає сплата судового збору…

У нашій ситуації, певною мірою, пощастило, а також позитивно зіграв так званий людський фактор. Суддя працювала одна, цілий тиждень її помічник та секретар хворіли, але автор двічі телефонував їй на службовий телефон, цікавився долею своєї заяви. А ще тут наявні правові суперечності (юридичні колізії), коли різні норми Законів та інших нормативно-правових актів суперечать одне одному. Тому і судді мають різне тлумачення: одні зобов’язують заявників сплатити судовий збір, а інші звільняють від його сплати. Але якщо подати таке клопотання про звільнення від сплати судового збору, то це зменшить ризики заявника, бо є цілком реальний шанс того, що суддя це клопотання задовольнить. Звичайно, для суду маємо усе це написати більш діловою юридичною стилістикою, аби переконати суддю (читача) в тому, що будь-які юридичні колізії (платити чи не платити судовий збір) треба вирішити на користь людини, тобто звільнити заявника від цього фінансового навантаження...

Відповідно до ст. 61 Основного Закону (Конституції України) ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Таким чином, враховуючи те, що споживачі ще у березні цього року внесли оплату на користь надавача комунальних послуг, беручи до уваги міжнародні зобов’язання України стосовно судово-правової реформи та забезпечення для громадян доступності правосуддя, сплата судового збору є додатковою фінансово-економічною перешкодою для заявника та солідарних боржників у практичній реалізації права на справедливий суд, права на ефективний засіб юридичного захисту, що гарантовані статтями 6-ю, 13-ю «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про судовий збір», оскільки предметом позову (у даному випадку предметом заяви про скасування судового наказу) є захист соціальних прав заявника (та солідарних боржників), Суд може звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Відповідно до п. 19 Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.12.2011 № 14 «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження» Законом «Про судовий збір» не передбачено сплати судового збору за подання заяви про скасування судового наказу.

Відповідно до ст.3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Відповідно до ст. 8 Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Відповідно до ст. 22 Основного Закону права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

У кінці тексту написав підзаголовок «По суті клопотання» і письмово просив суд звільнити заявника та солідарних боржників (вказав повністю усі П.І.Б. 3–х осіб, зареєстрованих за адресою), від сплати судового збору за подання заяви про скасування судового наказу від 09.10.2020 року.

Ще рано святкувати перемогу…

Для цього сюжету невигаданої історії, якою автор ділиться із читачами, аби передати їм необхідні знання, своєрідну естафету права і справедливості, можна було би поки що поставити велику й оптимістичну крапку. Адже є перша перемога. Але, на моє глибоке переконання, тут коріння проблеми є значно глибшим. І вбачається кримінальне правопорушення, що потребує реагування з боку правоохоронних органів. Вже направив свої звернення та є перші депутатські реагування на подібне свавілля і беззаконня з боку надавача комунальних послуг.

Втім, законодавчі зміни теж потрібні. Бо раніше в Законі «Про судовий збір» чітко була прописана норма: заявник звільняється від сплати судового збору за подачу заяви про скасування судового наказу. Тепер, беручи до уваги міжнародні зобов’язання України стосовно судово-правової реформи та забезпечення для громадян доступності правосуддя, доцільно та конче потрібно внести зміни до Закону «Про судовий збір». Аби повернути людям раніше діючі правові норми, згідно яких заявники однозначно звільнялися від сплати судового збору. Але то вже справа і компетенція Верховної Ради.

Іноді, навіть після першої перемоги, несподівано стало цікаво дізнатися про історію іншої людини, яка теж мала справу із судовими спорами із надавачем послуг (теж була спроба стягнення боргу за квартплату). Із власного досвіду автор зробив висновки, що іноді і знання, і практику, можна доповнити якимось тактичними прийомами. Напевно, хтось із читачів теж зможе скористатися цим рецептом.

Поради від знайомих

— Зробіть добрячу несподіванку для непорядних комунальників, — порадив мені знайомий журналіст під час нашого спілкування. Пригадуючи свій власний досвід, він спеціально витратив час на те, аби отримати матеріали справи у суді для ознайомлення. Там знайшов документ про сплату судового збору комунальниками і власноруч написав на ньому свій номер справи. Тепер вони точно не зможуть «гратися у суді» за недостовірним документом. Мається на увазі те, що зазвичай місцеві бюджети не виділяють цим надавачам послуг коштів для сплати судового збору. Тому вони тиражують недостовірні дані, тобто домовляються із судами, після того як цивільна справа про видачу або скасування судового наказу потрапляє до судового архіву, швиденько підкладають цей фінансовий документ навіть кількамісячної давності до пакету документів для наступного «боржника». Так, написавши на платіжці свій номер цивільної справи, мій знайомий одним розчерком пера ініціював реакцію судді: ту справу не розглядали. А запропонували надавачу послуг сплатити судовий збір і надати справжній підтверджуючий документ до суду. Ось так потенційний позивач і досі сплачує судовий збір, а судовий спір перетворився на кількарічну паузу…

Про суть історії із неіснуючим боргом і те, як обґрунтувати заяву про скасування судового наказу, поспілкуймося іншим разом.