Житлові субсидії-2019: приховані проблеми чи нові можливості?

Після статті про зростання активності бажаючих отримати житлову субсидію із прикладами життєвих ситуацій більше наших читачів зацікавилися цією темою. Адже до 15 грудня ще можна встигнути подати документи, щоби призначили субсидію із жовтня. Отож, проаналізуємо окремі норми нового «Положення про порядок призначення житлових субсидій» (набуло чинності з 1 жовтня), що діють сьогодні.

Коли субсидія не призначається?

Житлова субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване у гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі. (п.23)

Кого включають до складу домогосподарства? Чиї доходи враховуються для призначення субсидії? З якої дати визначається кількість членів домогосподарства?

Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку). Для орендарів, внутрішньо переміщених осіб включаються особи, які фактично проживають. На таких осіб розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи враховуються під час призначення субсидії. Відповідно до п.24 Положення також під час призначення субсидії враховуються доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства (крім доходів одного з подружжя, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, доходів батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитку за місцем навчання, та доходів одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені або не перебували у шлюбі, а також осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти). При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються. Ще зроблено акцент для тих, хто проходить строкову військову служби та їх рідних. Адже тепер під час призначення субсидії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають у зв’язку з призовом на строкову військову службу. При цьому фактичні доходи таких осіб не враховуються в сукупний дохід домогосподарства. Кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Які саме доходи мають значення під час призначення житлової субсидії?

Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи: заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб; пенсія; стипендія (крім соціальної стипендії студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) закладів вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків); соціальні виплати, які призначаються структурним підрозділом з питань соцзахисту населення; допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування; грошові перекази, отримані із-за кордону; інші доходи. (п.31)

Які соціальні виплати не включаються до сукупного доходу домогосподарства?

До сукупного доходу домогосподарства не включаються такі соціальні виплати: частина допомоги при народженні дитини та частина допомоги при усиновленні дитини, виплата яких здійснюється одноразово; винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” (одноразова); державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; житлова субсидія; пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу; щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. (п.32)

Що ще не враховується до сукупного доходу?

На підставі п.33 Положення до сукупного доходу не враховуються: аліменти, отримані на дітей; сплачені аліменти (за умови документального підтвердження фактичної сплати); спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб; доходи від розміщення депозитів; оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів. Також до цього сукупного доходу не включаються: допомога громадських та благодійних організацій; допомога на поховання; матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, яка виплачується за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності; вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації; суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівнику за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Які додаткові можливості отримати субсидію передбачені для учасників АТО, членів їх сімей?

Відповідно до п.34 Положення до середньомісячного доходу осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), та/або до середньомісячного доходу членів їх сімей не враховуються: отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні АТО (операції об’єднаних сил) грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Нацполіції, Управління держохорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань; отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні АТО (операції об’єднаних сил) благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

Коли заява і декларація вважаються не поданими?

Як визначено у п.46 Положення заява і декларація вважаються такими, що не подані, у разі, коли не внесені у повному обсязі необхідні дані. Наприклад, не вказані заявником відомості про членів домогосподарства (П.І.Б., сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття цього реєстраційного номера, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті). Інші випадки стосуються відомостей про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії (П.І.Б., сімейний зв’язок з особою із складу домогосподарства, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від цього і мають відмітку в паспорті). Також заява і декларація вважаються не поданими, якщо не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків, номер мобільного телефону заявника. І останній нюанс проблеми — це відсутня згода на обробку персональних даних про членів домогосподарства та членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії, даних про доходи та майно. Отож, уважніше заповнюйте усі розділи заяви та декларації, інакше матимете проблему, бо не подані ці основні документи спричинять втрату шансу на субсидію.

Чи може допущена помилка у поданій заяві чи декларації стати проблемою для отримання субсидії?

Держава врахувала те, що людина має право на помилку. Тому у разі виявлення помилки у заяві та/або декларації структурний підрозділ з питань соцзахисту населення повідомляє громадянину про необхідність протягом 30 календарних днів виправлення помилки. Якщо протягом визначеного строку громадянин не виправив помилки у заяві та/або декларації, структурний підрозділ з питань соцзахисту населення відмовляє у призначенні житлової субсидії. Зазначений строк може бути продовжено на час хвороби заявника, що підтверджується документально. (п.47)

Як діяти, якщо працівники системи соцзахисту наполегливо рекомендують надати додаткові документи, яких зараз у вас немає? Як можна раціонально вирішувати заявнику подібні ситуації: надання додаткових документів є прихованою проблемою чи новими можливостями?

Тут усе залежатиме від конкретної ситуації людини. За загальним правилом (п.48) під час прийому документів для призначення субсидії забороняється вимагати від громадян документи, подання яких не передбачено цим Положенням. Але є нюанси. Для розгляду питань, що належать до компетенції комісії, у випадках, передбачених цим Положенням, структурний підрозділ з питань соцзахисту населення може запропонувати громадянину подати додаткові документи, які не передбачені цим Положенням, але необхідні для розгляду комісією питань. (п.49) Ще певні практичні можливості для заявників є у 57, п.65 цього Положення. У разі коли документи, передбачені пунктом 43-м (в першу чергу заява і декларація), подано не в повному обсязі, субсидія призначається за умови надходження документів, яких не подано одночасно із заявою, протягом 30 днів з дня подання заяви. Для забезпечення об’єктивного, неупередженого і всебічного розгляду комісією справи по суті структурний підрозділ з питань соцзахисту населення може запропонувати заявнику подати додаткові документи, які не передбачені цим Положенням, але необхідні для прийняття рішення. Заявник також має право самостійно подати додаткові документи навіть у разі, коли структурний підрозділ з питань соцзахисту населення не пропонував подати такі документи для розгляду комісією.

Леонид Гапеев, юрист