ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСУДОВОЇ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ.

Система покарань, не пов’язана із позбавленням волі, існувала в нашій країні й раніше. Є покарання пов’язані із забороною займати певні посади і займатися певною діяльністю, є покарання у вигляді громадських робіт, які полягають у відпрацюванні безоплатних робіт на об’єктах, визначених органами місцевого самоврядування. Ці види покарання існували і до того, як була впроваджена пробація в Україні. Але в усьому світі існував інший підхід до альтернативних покарань. Альтернативне покарання — це лише частина системи пробації. Людина при цьому не потрапляла в місця позбавлення волі: її залишали у соціумі та виносили їй вирок.

Відповідно до Закону України “Про пробацію” передбачено три види пробації:

- досудова пробація — забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру його відповідальності і представляє собою складення досудової доповіді;

- наглядова пробація — здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення на навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація;

- пенітенціарна пробація — це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, госпіталізація до закладів охорони здоров’я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.

Що таке досудова доповідь? Для чого вона потрібна?

Досудова доповідь у нас в країні вже впроваджена. Відтепер пробація починає діяти вже з моменту отримання судом матеріалів про злочин для розгляду. Досудова доповідь — це певний документ, який складається працівником служби пробації у співпраці з обвинуваченими. Вона складається на підставі оцінки ризику вчинення повторного правопорушення особою. У всьому світі, де працює служба пробації, є науково-визначені сфери життєдіяльності, які мають найбільший вплив на ймовірність вчинення правопорушення. Це сфера життєдіяльності (освіта, місце проживання, відносини в сім’ї, з друзями тощо), сфера особистісних характеристик, сфера залежностей. Вчені визначили, що ці сфери можуть не мати прямого зв’язку із злочином, але якщо в цих сферах є проблеми, то є велика ймовірність того, що людина вчинить з тих чи інших причин повторне правопорушення. Так, працівник пробації робить оцінку цієї ситуації, визначає ці сфери, визначає ризик, іншими словами — ймовірність скоєння повторного правопорушення. Він бачить, чи є в цих сферах проблеми, та визначає, які саме ці проблеми. На основі досудової доповіді суддя має можливість винести справедливий вирок, отримавши інформацію не лише про неправомірний вчинок, але й додаткову інформацію про особу, яка підозрюється у його вчиненні, дізнатися про обставини її життя, які могли стати причиною злочину, а також про заходи, які пропонує орган пробації для усунення таких обставин. Досудова доповідь приймається судом до уваги, але слід зазначити, що вона не може використовуватися у кримінальному провадженні як доказ винуватості або невинуватості обвинуваченого у вчиненні злочину.

Як відбувається підготовка досудової доповіді? Які права мають при цьому обвинувачений та орган пробації?

Коли людину звинувачують у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, або тяжкого злочину, за який нижня межа санкції не перевищує п’ять років позбавлення волі, суд постановляє ухвалу, якою доручає органу пробації скласти досудову доповідь. Працівник органу пробації має зібрати якомога більше інформації про обвинуваченого та відобразити її у досудовій доповіді, яку він зобов’язаний передати до суду у встановлений ухвалою строк. Для цього він проводить дослідження соціального оточення обвинуваченого, його психологічні характеристики аби з’ясувати обставини, що могли створити умови для вчинення злочину, так звані фактори злочину, з’ясовує кримінальну історію особи, його сімейний стан та відносини в сім’ї, житлові умови, дані про місце роботи, фінансове положення, спосіб проведення вільного часу, наявність алкогольної та наркотичної залежності, дані про фізичне та психічне здоров’я. На основі зібраної інформації орган пробації робить висновок про можливість виправлення особи без позбавлення або обмеження волі на певний строк з урахуванням доступних програм та послуг, за умови реалізації яких можливо досягнути належної поведінки без застосування покарань, пов'язаних з ізоляцією від суспільства.

Підготовка досудової доповіді про неповнолітнього обвинуваченого має свої особливості: вона здійснюється з урахуванням вікових та психологічних особливостей неповнолітнього та додатково містить в собі інформацію про вплив криміногенних факторів на поведінку особи, рекомендації щодо заходів, спрямованих на мінімізацію ризику повторного вчинення неповнолітнім кримінальних правопорушень.

Так, не пізніше дня, наступного за днем отримання ухвали суду, обвинуваченому надсилається виклик до органу пробації для проведення бесіди. При цьому обвинувачений має право отримувати роз’яснення щодо порядку підготовки та використання досудової доповіді, відмовлятися від участі у підготовці досудової доповідь, брати участь у підготовці досудової доповіді, надаючи при цьому представнику органу пробації достовірну інформацію, необхідну для підготовки такої доповіді, в разі наявності певних підстав заявляти про відвід працівника пробації, який складає досудову доповідь ознайомлюватися з текстом досудової доповіді, подавати свої зауваження та уточнення. Від активної участі обвинуваченого у підготовці досудової доповіді та від достовірності інформації, що буде ним надана, залежить висновок працівника органу пробації щодо перспективи позитивних змін.

Для підготовки досудової доповіді працівник пробації має право спілкуватися з найближчим оточенням обвинуваченого, а також отримувати інформацію з інших джерел: матеріалів кримінального провадження, місця роботи або навчання, проживання тощо.

Інформація, що буде надана для підготовки досудової доповіді, захищається законом. З нею може ознайомитися лише обмежене коло осіб: працівник пробації, суддя, прокурор, захисник та потерпілий.

Отже, пробація не є абсолютно новим революційним шляхом, це більш цивілізований шлях, який довів свою ефективність в усьому світі саме з точки зору безпеки суспільства та попередження вчинення повторних правопорушень особами, які вже їх вчиняли. Забезпечується в такий спосіб і безпека громади.