Звичайні об'яви

Документ рахувати не дійсним!!! Диплом бакалавра В16 №182642 Харківський національний університет імені Семена Кузнеця від 2016 року, на ім'я Шумков Антон Олександрович.
08/11/2023 - 09:44 / /
Диплом HK N 45598523 Выданный 29 червня 2013 року на имя Сахно  Юлii Iллiвны Об окончании в  2013 роцi Донбаську державну машiнобудiвну академiю i отримала повну вищу освiту за спецiальнiстю [ Облiк …
19/12/2022 - 16:18 / /