Пільги військовослужбовцям строкової служби

У військовий комісаріат звертаються батьки військовослужбовців строкової військової служби за роз’ясненнями пільг, які надаються згідно Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Згідно ст. 19 вищезазначеного Закону України “Посадові особи, винні в порушенні законодавства про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, несуть відповідальність згідно з законодавством України”.

Ст. 11 п. 4: “Військовослужбовці строкової служби при наявності медичних показань забезпечуються безплатним санаторно-курортним лікуванням”.

С. 12 п. 1: “За військовослужбовцями строкової військової служби зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на  строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з військового обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов”.

С. 13 п. 1: “Військовослужбовці строкової служби можуть вступати до військових навчальних закладів”. “Особи, які були призвані на строкову військову службу в період  навчання, при звільненні з військової служби зараховуються для продовження навчання до того ж закладу, де вони навчалися до призову на службу”.

Ст. 14 п. 2: “Військовослужбовці строкової служби користуються правом безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів”.

Ст. 14 п. 4: “Військовослужбовці строкової служби мають право безплатно відправляти й одержувати листи. Безплатними поштовими посилками відправляється особистий одяг громадян, призваних на строкову військову службу”.

Ст. 18 п. 1: “Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та виплату на період навчання середньої заробітної плати”.

Ю. Корягін, головний спеціаліст Костянтинівського ОМВК.