ВЫБОРЫ 2020 Проект принят 4.06.20

Проект

вноситься народними

депутатами України

Закон України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статтю 21210 викласти в такій редакції:

Стаття 21210. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму

Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої в передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, установленими законом, чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах та із застосуванням засобів, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом України обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, статтями 2129, 21213 та 21214 цього Кодексу, а так само агітація напередодні дня голосування та в день проведення референдуму –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на службових та посадових осіб – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Передвиборна агітація, агітація референдуму, що супроводжується наданням виборцям, учасникам референдуму, підприємствам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форм власності грошей, товарів, послуг, робіт, пільг, переваг, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів або інших матеріальних цінностей за умови, що їх вартість не перевищує трьох відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, –

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: Положення частини другої цієї статті не застосовуються в разі, якщо під час передвиборної агітації виборцям, учасникам референдуму, підприємствам, установам, організаціям, надаються матеріали передвиборної агітації, виготовлені за рахунок виборчого фонду, що містять візуальні зображення партійної символіки та брендування виборчої кампанії, згадування імені або зображення кандидата, який балотується на виборах, такі як плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, кепки, шарфи, парасолі та інші матеріали передвиборної агітації, вартість яких не перевищує три відсотки прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Надання виборцям, учасникам референдуму, підприємствам, установам, організаціям продуктів харчування, спиртних напоїв та тютюнових виробів тягне за собою кримінальну відповідальність за статтею 160 Кримінального кодексу України.” ;

2) у статті 21215:

у назві статті слова “з всеукраїнського або місцевого” виключити;

в абзаці першому слова “, агітації з всеукраїнського або місцевого” замінити словами “або агітації”;

абзац другий після слів “політичної партії” доповнити словами

, фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму” ;

3)доповнити статтями 21222 – 21224 такого змісту:

Стаття 21222. Публічне розголошення виборцем, учасником референдуму результатів волевиявлення в приміщенні для голосування

Умисне публічне розголошення виборцем, учасником референдуму результатів свого волевиявлення шляхом демонстрації бюлетеня в приміщенні для голосування –

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на службових та посадових осіб, кандидатів — від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 21223. Приховування або знищення виборцем, учасником референдуму свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі

Приховування або знищення виборцем, учасником референдуму свого виборчого бюлетеня або бюлетеня для голосування на референдумі, а так само винесення його за межі приміщення для голосування –

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 21224. Перешкоджання здійсненню виборчих процедур, діяльності суб’єкта виборчого процесу

Перешкоджання діяльності суб’єкта виборчого процесу при виконанні ним своїх повноважень та/або здійсненні виборчих процедур –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на службових та посадових осіб – від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: Перешкоджання діяльності суб’єкта виборчого процесу, поєднані з обманом або примушуванням, застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна тягнуть за собою кримінальну відповідальність за статтею 157 Кримінального кодексу України” ;

4) у частині першій статті 221 цифри “2122 – 21221” замінити цифрами “2122 – 21224”;

5)у частині першій статті 255:

абзац другий пункту 1 та пункт 23 після цифр “21220” доповнити цифрами “, 21222 – 21224”;

у пункті 22 цифри “21211 – 21220” замінити цифрами “21211 – 21224”.

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) статтю 157 викласти в такій редакції:

1) абзац другий частини першої статті 55 викласти в такій редакції:

Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове покарання у справах, передбачених Законом України "Про очищення влади", та у випадках, коли особу засуджено за злочини проти виборчих прав і свобод громадян, передбачених статтями 157-160 цього Кодексу, призначається на строк п’ять років”;

2) статтю 157 викласти в такій редакції:

Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

1. Перешкоджання вільному здійсненню виборцем, учасником референдуму свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності члена виборчої комісії чи члена комісії референдуму, члена ініціативної групи референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна, —

караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи членом комісії референдуму, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

4. Незаконне втручання службової особи у діяльність члена виборчої комісії чи члена комісії референдуму з використанням службового становища з метою впливу на їхні дії чи рішення —

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

5. Систематичне ухилення члена виборчої комісії чи члена комісії референдуму від виконання своїх обов'язків у роботі комісії або ухилення, що призвело до неможливості роботи виборчої комісії в день голосування, встановлення результатів голосування на виборчій дільниці чи дільниці референдуму, підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі, установлення результатів виборів або референдуму, —

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років” ;

3)у статті 158:

у назві статті слова “або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей” замінити словами “або інше несанкціоноване втручання в роботу”;

в абзаці другому частини першої слова “від одного до трьох” замінити словом “п’ять”;

частини другу – третю виключити

у зв’язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною другою;

в абзаці першому нової частини другої слово “частинами” замінити словом “частиною”, слова “, другою або третьою” виключити;

в абзаці другому частини другої слова “від двох до трьох” замінити словом “п’ять”;

4) статтю 1581 викласти в такій редакції:

Стаття 1581. Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, незаконне вкидання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі

1. Надання або отримання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі особою, яка не має права його надавати чи отримувати, або надання виборцю, учаснику референдуму заповненого виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі, або голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, незаконне вкидання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі до виборчої скриньки —

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, кандидатом, який балотується на виборах, членом виборчої комісії чи членом комісії референдуму, довіреною особою кандидата, представником політичної партії чи місцевої організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії референдуму, уповноваженою особою політичної партії чи місцевої організації політичної партії, членом ініціативної групи референдуму, офіційним спостерігачем, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років” ;

5) у статті 1582:

частину першу статті 1582 викласти в такій редакції:

1. Незаконне знищення або пошкодження виборчої документації або документів референдуму в державних архівних установах або в Центральній виборчій комісії України після проведення виборів або референдуму —

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років” ;

у частині другій:

в абзаці першому після слів “членом виборчої комісії” доповнити словами “чи членом комісії референдуму,”;

в абзаці другому слова “до трьох років або без такого” замінити словами “п’ять років”;

доповнити статтю приміткою такого змісту:

Примітка. У цій статті та статті 1583 цього Кодексу під виборчою документацією слід розуміти списки виборців, виборчі бюлетені, усі постанови, протоколи, акти виборчих комісій, заяви та подання членів виборчої комісії, суб’єктів виборчого процесу, інші документи, що приймаються (складаються) виборчими комісіями та/або подаються до виборчих комісій під час виборчого процесу та підлягають зберіганню після проведення виборів у державних архівних установах або в Центральній виборчій комісії України.

У цій статті та статті 1583 цього Кодексу під документацією референдуму слід розуміти списки учасників референдуму, бюлетені для голосування на референдумі, контрольні талони бюлетенів для голосування на референдумі, усі постанови, протоколи, акти, заяви та подання членів комісій референдуму, інші документи, що приймаються (складаються) комісіями референдуму та/або подаються до комісій референдуму під час проведення референдуму, та підлягають зберіганню після проведення референдуму в державних архівних установах або в Центральній виборчій комісії України” ;

6) доповнити статтею 1583 такого змісту:

Стаття 1583. Фальсифікація, підроблення, викрадення або знищення виборчої документації, документів референдуму, печатки виборчої комісії або комісії референдуму

1. Підписання головою, заступником голови, секретарем, іншим членом виборчої комісії, комісії референдуму протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці або дільниці референдуму, протоколу про підсумки голосування чи результати виборів або референдуму до остаточного заповнення протоколу, а також підписання такого протоколу не на засіданні виборчої комісії або комісії референдуму –

караються позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

2. Підроблення або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму завідомо недостовірних відомостей –

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

3. Викрадення, пошкодження, приховування або знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки з бюлетенями, списку виборців чи учасників референдуму або протоколу про підрахунок голосів виборців чи учасників референдуму, про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу на виборах чи референдумі, про результати виборів або референдуму, а також виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі (за винятком вчинення цих дій виборцем щодо свого виборчого бюлетеня) –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища, або якщо такі дії призвели до неможливості встановлення результатів голосування на виборчій дільниці чи дільниці референдуму, підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі, установлення результатів виборів або референдуму чи до визнання голосування на виборчій дільниці або дільниці референдуму недійсним, –

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

5. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про вчинення злочину та сприяла його розкриттю” ;

7) статтю 159 викласти в такій редакції:

Стаття 159. Порушення таємниці голосування

1. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виразилося в розголошенні змісту волевиявлення виборця або учасника референдуму, –

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або членом комісії референдуму, кандидатом, який балотується на виборах, представником чи уповноваженою особою політичної партії, місцевої організації політичної партії, довіреною особою кандидата, членом ініціативної групи референдуму, офіційним спостерігачем чи службовою особою з використанням свого службового становища, –

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років” ;

8) у статті 1591:

у назві та тексті статті слова “, агітації з всеукраїнського або місцевого” замінити словами “чи агітації”;

в абзаці першому частини першої слова “кандидата на виборах” замінити словами “кандидата, який балотується,”;

в абзаці першому частин першої і другої слово “партії” замінити словами “політичної партії”;

в абзаці другому частин першої – четвертої слово “до трьох” замінити словом “п’ять”;

у примітці до статті слова “у два чи більше разів” виключити;

9) статтю 160 викласти в такій редакції:

Стаття 160. Підкуп кандидата, який балотується на виборах, виборця, учасника референдуму

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання кандидатом, який балотується на виборах, виборцем, учасником референдуму, членом виборчої комісії для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним своїх виборчих прав, –

карається штрафом від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму, кандидату, який балотується на виборах, члену виборчої комісії неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, –

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

3. Надання неправомірної вигоди виборцям, учасникам

референдуму, юридичним особам (закладам, установам, організаціям, незалежно від їх підпорядкування та форми власності), що супроводжується передвиборною агітацією, згадкою чи використанням партійної символіки, імен або зображень кандидатів, які балотуються на виборах, або агітацією з референдуму, –

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

4. Дії, передбачені частиною другою або третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії або комісії референдуму, членом ініціативної групи референдуму, кандидатом, який балотується на виборах, або його довіреною особою, іншою особою на прохання кандидата або за дорученням кандидата або політичної партії, яка його висунула, представником політичної партії чи місцевої організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії референдуму, уповноваженою особою політичної партії чи місцевої організації політичної партії, а також офіційним спостерігачем, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

5. Особа, крім організатора злочину, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про вчинення злочину та сприяла його розкриттю.

Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби, незалежно від їх вартості, а також грошові кошти, товари (крім матеріалів передвиборної агітації, виготовлених за рахунок і в межах коштів виборчого фонду), послуги, роботи, пільги, переваги, цінні папери, кредити, лотерейні білети, інші матеріальні та нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які на безоплатних або на інших пільгових умовах пропонуються, обіцяються, надаються виборцям чи одержуються виборцями.

До матеріалів передвиборної агітації можуть належати плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, кепки, шарфи, парасолі та інші матеріали передвиборної агітації, виготовлені за рахунок і в межах коштів виборчого фонду, вартість яких не перевищує три відсотки прожиткового мінімуму для працездатних осіб”.;

3. У Законі України “Про Центральну виборчу комісію” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 36, ст.448):

1) у статті 1:

у частині першій та другій після слів та знаку “міських голів,” доповнити словами та знаком “старост сіл, селищ”;

2) частину сьому статті 3 доповнити пунктом такого змісту:

4) належними умовами оплати праці Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії, визначеними цим Законом. Під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України визначення обсягу фінансового забезпечення діяльності Комісії не може передбачати зменшення розміру заробітної плати Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії, її регіональних та територіальних представництв.”.

3) у статті 4:

частину другу та третю викласти в такій редакції:

2. На засіданні Комісії мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення Комісії кандидати на пост Президента України, уповноважені представники кандидатів на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, кандидати в народні депутати України, представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені представники ініціативних груп всеукраїнського референдуму, а також офіційні спостерігачі від громадських організацій в загальнодержавному окрузі (не більше двох осіб від однієї громадської організації), офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій та представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

3. На засіданні Комісії при розгляді заяви чи скарги мають право бути присутніми заявник, скаржник, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи, зазначені у скарзі, або представник заявника, скаржника, суб’єкта оскарження, заінтересованої особи, зазначеної у скарзі.”;

у частині четвертій слова та знак “на запрошення або з дозволу Комісії, про що Комісією приймається відповідне рішення” замінити словами та знаками “з дозволу Комісії, про що Комісією приймається відповідне рішення, або на запрошення Комісії”;

у частині п’ятій слова “надає інформацію” замінити словами “ забезпечує надання інформації ”;

частину шосту викласти в такій редакції:

6. Комісія видає збірники, узагальнення практики застосування законодавства, інші довідкові матеріали з питань виборів та референдумів, забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах.”.

4) у статті 7:

у частині четвертій:

після слів та знаку “міського голови,” доповнити словами та знаком “старости села, селища”,

після слів та знаку “їх довіреною особою,” доповнити словами та знаком “уповноваженим представником кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії,”;

частину сьому викласти в такій редакції:

7. Особи, які претендують на зайняття посади члена Комісії, до призначення на відповідну посаду подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", та зобов’язані повідомити органу, який вносить пропозиції щодо їх призначення, про близьких їм осіб, які є членами Комісії або працюють у Секретаріаті Комісії”.

5) у статті 11:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

Засідання Комісії, як правило, проводяться за місцезнаходженням Комісії. У разі необхідності можуть проводитися виїзні засідання Комісії, а також засідання у режимі відеоконференції.”;

доповнити частиною восьмою такого змісту:

8. З метою попереднього розгляду та обговорення питань для вирішення питання про їх включення до порядку денного Комісії без ухвалення рішень з таких питань, проведення консультацій, інформування про свою діяльність або в інших випадках, що не вимагають прийняття рішень Комісією, Комісія може проводити наради, які є однією із організаційних форм її діяльності.

У нарадах бере участь більшість членів Комісії від її складу. У разі необхідності на наради можуть запрошуватися особи, зазначені у частині другій статті 4 цього Закону, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, наукових установ, міжнародних організації, засобів масової інформації.

Наради Комісії можуть організовуватися та проводитися за допомогою технічних засобів.”.

6) у статті 12:

частину четверту доповнити словами та знаком такого змісту:

Голосування на засіданні Комісії може проводитися за допомогою технічних засобів.”;

частину шосту доповнити словами та знаками такого змісту:

У разі проведення засідання Комісії з використанням технічних засобів, рішення Комісії можуть оформлюватися та підписуватися з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.”;

у частині дев’ятій слово “невідкладно” замінити словами “не пізніше наступного дня після їх ухвалення”.

7) у статті 14:

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

У разі надходження до Комісії звернення засобами електронної пошти в позаробочий час вони реєструються не пізніше наступного робочого дня після їх надходження.”;

частину четверту викласти в такій редакції:

4. Скарги, що стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії у порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.

Скарги, що не стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії у порядку та строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України, з особливостями, встановленими частиною десятою цієї статті.”;

пункт 2 частини шостої викласти в такій редакції:

2) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та адресу житла фізичної особи або найменування та місцезнаходження юридичної особи – заявника, засоби зв’язку;”;

частину сьому доповнити абзацом такого змісту:

Заява без зазначення місця проживання, засобів зв’язку, не підписана заявником, а також така, з якої неможливо встановити авторство, визнається анонімною і розгляду не підлягає.”;

абзац перший частини десятої викласти в такій редакції:

10. Скарга, що не стосується виборів чи референдуму, подається до Комісії у письмовій формі на паперових носіях та повинна містити:”;

абзац дванадцятий частини десятої викласти в такій редакції:

У разі надходження скарги засобами електронної пошти (в електронній формі) вона опрацьовується Комісією в установленому цим Законом порядку після надходження цієї скарги у письмовій формі (на паперових носіях або у формі електронного документа). Днем подання скарги вважається день отримання скарги Комісією у письмовій формі (на паперових носіях або у формі електронного документа).”.

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

 

11. Скарга, що не стосується виборів чи референдуму, оформлена без дотримання вимог частини десятої цієї статті, повертається суб’єкту звернення із скаргою без розгляду Головою Комісії або за його дорученням іншим членом Комісії з відповідними роз’ясненнями не пізніш як на наступний робочий день після дня надходження скарги. ”. 

8) у статті 15:

частину четверту викласти в такій редакції:

4. Скарги, що стосуються виборів чи референдуму, розглядаються Комісією у порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.

Якщо розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до повноважень Комісії, за рішенням Комісії така скарга залишається без розгляду по суті.

Скарги, що не стосуються виборів чи референдуму, розглядаються Комісією на загальних підставах, встановлених Законом України “Про звернення громадян” та іншими законами України.”;

частину п’яту доповнити словами та знаками “, а якщо вона не стосується реалізації повноважень Комісії – керівником Секретаріату Комісії”.

9) у статті 17:

пункт 11 доповнити словами та знаком “, в тому числі щодо навчання членів виборчих комісій з відповідних виборів та референдумів”;

доповнити пунктами 121, 122, 123, 124, 125 такого змісту:

121) витребовує та безоплатно одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, у тому числі персональні дані, необхідні для здійснення повноважень Комісії. Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом двох днів від дня його надходження, надати відповідну інформацію, якщо інший строк не встановлено у запиті;

122) приймає рішення про впровадження інноваційних технологій, технічних та програмних засобів під час проведення виборів та референдумів у порядку, визначеному Комісією;

123) приймає рішення про проведення експериментів та пілотних проектів під час організації підготовки і проведення виборів та референдумів, зокрема, при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування на виборчих дільницях з використанням інноваційних технологій, технічних і програмних засобів;

124) залучає кошти у порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, проєктами міжнародної технічної допомоги, а також програмами допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, визначає порядок їх використання;

125) для забезпечення здійснення своєї діяльності утворює установи, організації, як юридичні особи публічного права;”.

10) у статті 18:

пункт 4 виключити;

у пункті 5 слово “територіальні” замінити словом “окружні” та слово “територіальної” замінити словом “окружної”;

у пункті 9 слово “державних” виключити.

11) у статті 19:

у пункті 8 слово “державних” виключити;

пункт 11 викласти в такій редакції:

11) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі ненадходження протоколу про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу або в разі бездіяльності окружної виборчої комісії;”.

12) у статті 21:

назву статті доповнити словами та знаком “старост сіл, селищ”;

пункт 1,2 та 3 доповнити словами та знаком “старост сіл, селищ”;

пункт 5 виключити;

пункт 6 викласти в такій редакції:

6) утворює територіальні виборчі комісії з місцевих виборів, визначені Виборчим кодексом України; здійснює контроль за утворенням інших територіальних виборчих комісій місцевих виборів;”.

13) у статті 23:

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

Комісія може залучати кошти у порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, проєктами міжнародної технічної допомоги, а також програмами допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. Порядок використання цих коштів визначається Комісією, якщо інше не передбачено умовами їх надання.”;

частину п’яту викласти в такій редакції:

5. Комісія встановлює форми фінансових звітів виборчих комісій та комісій з всеукраїнського референдуму про надходження та використання коштів відповідних бюджетів, що виділяються на підготовку і проведення виборів або всеукраїнського референдуму, та фінансових звітів про надходження та використання коштів відповідних виборчих фондів і фондів референдуму.”.

14) частину другу статті 24 доповнити словами та знаками “, укладати угоди (меморандуми) про співробітництво з відповідними держаними органами інших країн, міжнародними організаціями”.

15) частину першу статті 25 викласти в такій редакції:

1. При проведенні виборів народних депутатів України, Президента України, всеукраїнського референдуму, з метою сприяння територіальним виборчим комісіям в організації підготовки і проведення місцевих виборів, узагальнення інформації щодо місцевих виборів, Комісія застосовує автоматизовану інформаційну систему.”.

16) у статті 26:

пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії та керівництво Секретаріатом Комісії, організовує його роботу; ”;

пункт 7 частини другої викласти в такій редакції:

7) вносить на затвердження комісії положення про Секретаріат Комісії, його структуру, штатну чисельність;”;

у пункті 8 частини другої, частині третій та четвертій слова та знак

“, Служби розпорядника Державного реєстру виборців” виключити.

17) у статті 29:

у пункті 7 частини другої слова та знак “, Служби розпорядника Державного реєстру виборців” виключити;

пункт 1 частини третьої викласти в такій редакції:

1) вимагати і безоплатно отримувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників та інших посадових і службових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності, виборчих комісій, комісій з референдумів, політичних партій необхідну документацію, статистичні дані, бухгалтерсько-фінансові звіти та інші матеріали та інформацію, у тому числі персональні дані, а також усні та письмові пояснення з питань, віднесених до повноважень Комісії; Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом двох днів від дня його надходження, надати відповідну інформацію, якщо інший строк не встановлено у запиті.”;

пункт 9 частини третьої доповнити словами “з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю”.

18) статтю 33 викласти в такій редакції:

Стаття 33. Забезпечення діяльності Комісії

1. Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень, в тому числі – як розпорядника Державного реєстру виборців, покладається на Секретаріат Комісії. Секретаріат Комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених цим Законом.

2. Положення про Секретаріат Комісії, його структура, штат та зміни до них затверджуються Комісією за пропозицією Голови Комісії.

3. Керівник та інші працівники Секретаріату Комісії, регіональних та територіальних представництв Комісії є державними службовцями, крім працівників патронатної служби та працівників, які відповідно до Закону України “Про державну службу" виконують функції з обслуговування”.

4. Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців в структурі Секретаріату Комісії утворюється Служба розпорядника Державного реєстру виборців.

5. Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів, а також з метою забезпечення безперервності виборчого процесу та процесу референдуму, здійснення виборчих процедур та процедур щодо організації підготовки і проведення референдуму члени Центральної виборчої комісії, працівники Секретаріату Комісії, регіональних та територіальних представництв Комісії можуть залучатися до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. Залучення вказаних осіб до такої роботи не потребує повідомлення (дозволу) виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності). Тривалість такої роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час не обмежується.”.

19) частину третю статті 34 виключити.

20) у статті 35:

частину першу викласти в такій редакції:

1. Для вирішення питань, пов’язаних з виконанням повноважень Комісії, Комісія може утворювати свої регіональні та територіальні представництва. Територіальні представництва Комісії, за рішенням Комісії здійснюють повноваження органу ведення Державного реєстру виборців. Фінансове забезпечення регіональних та територіальних представництв Комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету з урахуванням положень частини першої статті 36 цього Закону.”

в абзаці другому частини другої після слів “та як міжрегіональні” доповнити словом та знаком “, міжрайонні”;

частину п’яту викласти в такій редакції:

5. Структуру, штатний розпис та кошторис регіональних представництв Комісії, утворених як юридичні особи публічного права, затверджує Голова Комісії.

Структуру та штатний розпис територіальних представництв Комісії, утворених як юридичні особи, затверджує Голова Комісії за поданням керівника регіонального представництва Комісії, кошторис територіального представництва – керівник регіонального представництва Комісії.”;

доповнити частиною п’ять з позначкою один наступного змісту:

51. Територіальні представництва Комісії у межах повноважень, визначених Комісією:

1) здійснюють контроль за додержанням законодавства України про вибори та референдум, рішень Комісії окружними, територіальними, дільничними виборчими комісіями, комісіями з референдуму, суб'єктами виборчого процесу, процесу референдуму.

2) за рішенням Комісії здійснюють повноваження органу ведення Державного реєстру виборців на відповідній території;

3) організовують навчання членів виборчих комісії та комісій з референдуму, інших суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;

4) сприяють підвищенню правової культури та правосвідомості виборців, реалізують просвітні проекти та програми Комісії, організовують та проводять інформаційні кампанії спрямовані на роз’яснення виборчих прав громадян, положень виборчого законодавства та особливостей виборчого процесу;

5) сприяють організації експериментів та пілотних проектів під час виборчого процесу;

6) виконують функцію секретаріату відповідної окружної виборчої комісії з виборів Президента України чи народних депутатів України, за рішенням Комісії – секретаріатів окремих територіальних виборчих комісій; сприяють територіальним виборчим комісіям в організації підготовки і проведення місцевих виборів на відповідній території;

7) за рішенням Комісії здійснюють повноваження щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу загальнодержавних виборів та процесу всеукраїнського референдуму, забезпечують здійснення закупівлі товарів та послуг, необхідних для організації виборчого процесу загальнодержавних виборів та процесу всеукраїнського референдуму або здійснюють контроль за правильним та цільовим використанням окружними виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму коштів державного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, всеукраїнського референдуму відповідно;

8) здійснюють контроль за правильним та цільовим використанням коштів державного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення місцевих виборів;

9) за рішенням Комісії здійснюють контроль за надходженням і використанням коштів власних виборчих фондів кандидатів у народні депутати України;

10) збирають та узагальнюють інформацію про результати місцевих виборів, інформують Комісію про порушення при встановленні результатів місцевих виборів;

11) формують базу даних членів виборчих комісій, кандидатів на місцевих виборах, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів, які реєструються територіальними та окружними виборчими комісіями;

12) забезпечують зберігання в міжвиборчий період виборчих скриньок, печаток, штампів, програмних засобів, комп’ютерної та оргтехніки, іншого обладнання та інвентарю, що використовується для організації підготовки та проведення виборів;

13) здійснюють контроль за передачею на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації;

14) виконують інші повноваження, визначені Комісією.

Регіональні представництва Комісії забезпечують здійснення координації та контролю за функціонуванням підпорядкованих територіальних представництв Комісії. За рішенням Комісії регіональні представництва Комісії можуть виконувати окремі повноваження територіальних представництв Комісії.

З метою здійснення контролю за додержанням законодавства та виконання своїх повноважень регіональні та територіальні представництва Комісії мають право отримувати рішення, протоколи, акти та іншу виборчу документацію окружних, територіальних, дільничних виборчих комісій.”;

у частині шостій після слів та знаку “повноважень, передбачених” доповнити словами та знаком “цим та іншими законами України,”;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

7. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування забезпечують регіональні та територіальні представництва Комісії приміщеннями та обладнанням, необхідними для їх функціонування.”.

21) статтю 351 викласти в такій редакції:

Стаття 351. Центр підготовки учасників виборчих процесів

1. Для забезпечення виконання Комісією повноважень щодо підвищення правової культури, організації навчання членів виборчих комісій та інших учасників виборчого процесу та процесу референдуму діє Центр підготовки учасників виборчих процесів.

2. Центр є юридичною особою публічного права, діє на підставі цього Закону і відповідного положення, яке затверджується Комісією. Керівник Центру призначається Головою Комісії. Центр є неприбутковою організацією.

3. Джерелами фінансування діяльності Центру є кошти державного бюджету, кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством.”.

22) доповнити статтею 352 такого змісту:

Стаття 352. Консультативні та інші допоміжні органи Комісії

1. Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності Комісії можуть утворюватися експертні групи, до складу яких можуть входити Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії та інші члени Комісії, працівники Секретаріату Комісії, представники інститутів громадянського суспільства, наукових установ, освітніх закладів, міжнародних організації, народні депутати України, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2. Експертні групи можуть приймати рекомендації щодо основних питань діяльності Комісії.

3. Комісія може утворювати інші постійні або тимчасові консультативні та допоміжні органи.

4. Комісія приймає рішення про утворення чи ліквідацію експертних груп, інших консультативних та допоміжних органів, визначає їх кількісний та персональний склад, затверджує положення про них.”.

23) частину першу статті 36 викласти в такій редакції:

1. Фінансування Комісії, Секретаріату Комісії, патронатної служби, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, регіональних та територіальних представництв Комісії, Центру підготовки учасників виборчих процесів, в тому числі формування фонду оплати праці, здійснюється за рахунок коштів бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі за рахунок коштів, передбачених міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, коштів, залучених у рамках міжнародної технічної допомоги, а також програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.”.

24) частину шосту статті 37 викласти в такій редакції:

6. За членом Комісії зберігаються кваліфікаційні категорії, розряди, класні чини на період роботи в Комісії. Член Комісії після припинення повноважень має право на автоматичне поновлення діяльності, яка була зупинена чи припинена у зв’язку з набуттям ним повноважень члена Комісії, за його заявою. Положення цієї частини не можуть бути скасовані чи звужені іншими законодавчими актами.”.

4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) у частині шостій статті 273 слово "п'ятиденний" замінити словом "дводенний";

5. У Законі України “Про Державний реєстр виборців” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 20, ст.282):

1) у статті 7

частину другу та третю викласти в такій редакції:

2. Номер виборчої дільниці, до якої відноситься виборець, визначається на підставі відомостей про його виборчу адресу.

3. За зверненням виборця, який має право голосу на відповідних загальнодержавних виборах чи всеукраїнському референдумі, включаючи виборця, стосовно якого у Реєстрі наявна службова відмітка про вибуття з відповідної території, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю, дільницю референдуму) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі. Порядок подання та розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця встановлюється Центральною виборчою комісією.

Процедура тимчасової зміни місця голосування виборця не застосовується щодо спеціальних виборчих дільниць.”;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

4. На місцевих виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси не застосовується.”.

2) статтю 8 доповнити частиною третьою такого змісту:

3. За зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж визначену відповідно до частини другої цієї статті.”

У зв’язку з цим частини три – сім вважати відповідно частинами чотири – вісім.

3) частину восьму статті 14 виключити.

4) частини другу – четверту статті 19 викласти в такій редакції:

2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у частині першій статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону, з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Особа, яка не має зареєстрованого місця проживання, може подати заяву щодо включення до Реєстру в строк, встановлений частиною третьою статті 20 цього Закону.

До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).

Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав) зазначаються у заяві, яка подається разом з документом (копією документа), що підтверджує відповідний факт.

Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення, передбачене цією статтею.

3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може особисто звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною у частині другій цієї статті.

До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).

Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява з копією зазначеного документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої, четвертої - сьомої статті 8 цього Закону.”

5) статтю 20 викласти в такій редакції:

Стаття 20. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення, передбачене цією статтею.

До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують відповідні зміни.

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Така заява з копіями відповідних документів може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

3. Зазначене у частинах третій, четвертій статті 8 цього Закону звернення щодо зміни виборчої адреси може бути подане виборцем до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця, не пізніше ніж на п'ятий день з дня початку виборчого процесу виборів або процесу референдуму, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу. У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), таке звернення може бути подане не пізніше ніж на п'ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, які відбуваються одночасно.

У разі надходження звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пізніше ніж на п'ятий день з дня початку виборчого процесу відповідних виборів або процесу референдуму (з урахуванням особливостей щодо виборів та референдуму, передбачених абзацом першим цієї частини, які проводяться одночасно) орган ведення Реєстру приймає мотивоване рішення про відмову у внесенні зміни до його виборчої адреси, копія якого не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення надсилається виборцю з одночасним повідомленням про можливість подання звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу відповідних виборів.

У випадку, передбаченому абзацом другим цієї частини, або у разі, якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (процесу референдуму) повністю або частково збігаються, виборець може подати звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу виборів, голосування на яких відбувається останнім.

4. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси на підставі частин третьої, четвертої статті 8 цього Закону у заяві виборця, зазначеної у частині другій цієї статті, вказується адреса житла, за якої він фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

5. Вимоги частин першої та другої цієї статті щодо подання документів (копій документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця, до звернень щодо зміни виборчої адреси на підставі частин третьої, четвертої статті 8 цього Закону не застосовуються.

6. Порядок розгляду звернення виборця, передбаченого частиною третьою статті 8 цього Закону, встановлюється Центральною виборчою комісією.

7. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною восьмою цієї статті).

8. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:

1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця здійснюється в межах території, на яку поширюються повноваження зазначеного органу ведення Реєстру);

2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження зазначеного органу ведення Реєстру);

3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.

9. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, вручає виборцю або надсилає на його виборчу адресу відповідне повідомлення. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою зазначеного органу.

Таке повідомлення в електронній формі надсилається на зазначену заявником адресу електронної пошти з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру.

10. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної у частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною сьомою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;

3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;

4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни.

11. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення вручається виборцю або надсилається на його виборчу адресу. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення вручається йому або надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою. Повідомлення в електронній формі надсилається на зазначену заявником адресу електронної пошти з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру.

12. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною в частинах першій або другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця щодо перевірки чи уточнення відомостей стосовно нього.

13. Виборець, виборчу адресу якого визначено відповідно до частин третьої, четвертої статті 8 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру із новою заявою про зміну виборчої адреси з підстав, передбачених частинами третьою, четвертою статті 8 цього Закону, не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до Реєстру останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

14. У разі якщо станом на день звернення до органу ведення Реєстру виборця, зазначеного у частині тринадцятій цієї статті, розпочався виборчий процес з виборів Президента України, виборів народних депутатів України, місцевих виборів або процес всеукраїнського чи місцевого референдуму, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення відповідного виборчого процесу або процесу референдуму. У разі якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (референдуму) повністю або частково збігаються, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення виборчого процесу виборів або процесу референдуму, голосування на яких відбувається останнім.

15. У разі якщо звернення виборця, зазначене у частинах третій, четвертій статті 8 цього Закону, подане до органу ведення Реєстру раніше, ніж виникли підстави для зміни поточної виборчої адреси виборця відповідно до відомостей, передбачених статтею 22 цього Закону, виборча адреса такого виборця визначається у порядку, встановленому статтею 22 цього Закону.”

5. У Законі України “Про запобігання корупції” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056): частину другу статті 25 доповнити словами “працівників патронатних служб в державних органах”.

7. У Законі України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43): пункт 1 частини першої статті 51 після слів та знаку “Ради національної безпеки і оборони України,” доповнити словами та знаком “ Центральної виборчої комісії,”.

8. У Виборчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48):

1) частину другу статті 3 доповнити абзацами такого змісту:

Загальнодержавні та місцеві вибори можуть бути черговими або позачерговими.

Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України, за винятком обмежень, встановлених законом.

Позачергові місцеві вибори проводяться у разі дострокового припинення повноважень окремих органів місцевого самоврядування та/або їх посадових осіб.”

2) статтю 4 доповнити частиною такого змісту:

7. Подання документів до виборчих комісій здійснюється з урахуванням режиму їх роботи, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Якщо інше не визначено цим Кодексом, в останній день строку подачі документів до виборчої комісії виборчі комісії забезпечують прийняття таких документів відповідно до встановленого ними режиму роботи, однак не менше ніж до 18 години останнього дня строку.”.

3) у статті 5:

частину першу та другу викласти в такій редакції:

1. Днем, у який відбуваються вибори, є день голосування на цих виборах (день виборів). Днем голосування (днем повторного голосування) на виборах є неділя.

Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові вибори проводяться двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

Якщо остання неділя березня або остання неділя жовтня, на які призначаються позачергові місцеві, проміжні, перші чи додаткові вибори припадає на святковий день або день релігійного свята, визначений неробочим відповідно до трудового законодавства, такі місцеві вибори призначаються на наступну неділю.

В рік проведення чергових місцевих виборів усі місцеві вибори проводяться один раз на рік – в день проведення чергових місцевих виборів – останню неділю жовтня п‘ятого року повноважень місцевих рад та сільських,

селищних, міських голів обраних на останніх чергових місцевих виборах.

2. День голосування на виборах визначається відповідно до Конституції України та цього Кодексу. У випадках, визначених Конституцією України, цим Кодексом або законом, день голосування на виборах визначається суб’єктом їх призначення.”.

4) у статті 6:

частину другу викласти в такій редакції:

2. Основні виборчі права громадян України включають:

1) право вільно обирати (право голосу на виборах);

2) право бути обраним.”;

у частині четвертій слова “виборчим законодавством” замінити словами “законодавством про вибори”.

5) у статті 7:

частину третю доповнити абзацом наступного змісту:

Виборець, який на день проведення голосування на виборах народних депутатів України проживає або перебуває за кордоном, реалізує своє право голосу на цих виборах виключно за загальнодержавним виборчим списком кандидатів у депутати.”;

частину п’яту викласти в такій редакції:

5. Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території Автономної Республіки Крим.

Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідної територіальної громади.

Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та сільського, селищного, міського голови мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідної об'єднаної територіальної громади.

Право голосу на виборах депутатів районної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території однієї з територіальних громад відповідного району.

Право голосу на виборах депутатів обласної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території області.

Право голосу на виборах депутатів районної у місті ради (у місті з районним поділом, де утворені районні у місті ради) мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідного району в місті.

Право голосу на виборах старости села, селища мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідного села, селища, що входить до складу об'єднаної територіальної громади.

Право голосу на додаткових виборах депутатів сільської, селищної, ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України “Про добровільне об'єднання територіальних громад”.”;

доповнити частиною такого змісту:

9. З метою реалізації виборчих прав виборці з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) мають право на забезпечення розумним пристосуванням у відповідності до індивідуальних потреб для безперешкодної участі у виборчому процесу в порядку, визначеному цим Кодексом.”.

6) у статті 8:

у пункті 3 частини першої слова та знак “кримінально-виконавчої системи” замінити словами “виконання покарань або слідчого ізолятора”;

частину другу доповнити словами: “під час голосування на загальнодержавних виборах”;

у частині третій слова та знак “кримінально-виконавчої системи” замінити словами та знаком “виконання покарань або слідчому ізоляторі, під час голосування на загальнодержавних виборах”;

частину четверту доповнити словами та знаком: “, під час голосування на загальнодержавних виборах”;

доповнити частинами такого змісту:

6. Документи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях під час голосування на місцевих виборах.

7. Особу та громадянство виборця може бути також встановлено шляхом електронної ідентифікації в порядку встановленому Центральною виборчою комісією.”.

7) у статті 9:

у частині другій слова “виборчим законодавством” замінити словами “законодавством про вибори”;

доповнити новою частиною третьою такого змісту: 3. Подання до Центральної виборчої комісії, окружної, територіальної виборчої комісії документів щодо реалізації виборцями прав на участь у виборчому процесі, вважається згодою відповідних осіб на обробку їх персональних даних.”.

8) у частині другій статті 10 після слів “судової адміністрації України” доповнити словами та знаками “, а в разі необхідності – від інших державних органів”.

9) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:

1. Громадяни України, які є виборцями, мають право висування кандидатів на виборах, яке реалізується ними через політичні партії (далі – партії) та їхні організації або шляхом самовисування у порядку, встановленому цим Кодексом.”

10) частину другу статті 12 викласти в такій редакції:

2. Кожен виборець має один голос на кожних виборах, у яких він має право брати участь.

Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. У випадку одночасного проведення різних виборів виборець може реалізувати своє право голосу тільки на одній виборчій дільниці, спільній для всіх виборів, які проводяться одночасно.

Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Кодексом.”.

11) статтю 18 викласти в такій редакції:

Стаття 18. Використання інноваційних технологій у виборчому процесі

1. За наявності технічної можливості Центральна виборча комісія може прийняти рішення про впровадження інноваційних технологій, технічних та програмних засобів під час організації та проведення виборів (в тому числі – у формі проведення експерименту або пілотного проекту), зокрема, у формі:

1) голосування виборців на виборчій дільниці за допомогою технічних засобів та програмних засобів (машинне голосування);

2) проведення підрахунку голосів виборців за допомогою технічних засобів для електронного підрахунку голосів;

3) складання протоколів про підрахунок голосів, підсумки та результати голосування з використанням інформаційно-аналітичної системи.

2. У разі прийняття рішення, передбаченого частиною першою цієї статті порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, складання протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколів окружної чи територіальної виборчої комісії про підсумки голосування, їх запаковування для транспортування відповідно до окружної, територіальної виборчої комісії чи Центральної виборчої комісії, транспортування і передачі до цих виборчих комісій, порядок прийняття і розгляду ними відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців та іншої виборчої документації, інші виборчі процедури встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням вимог цього Кодексу. В такому разі окремі положення цього Кодексу, що регулюють відповідні питання можуть не застосовуватись, про що зазначається у рішенні, передбаченому частиною першою цієї статті.

3. У разі прийняття рішення, передбаченого частиною першою цієї статті, Центральна виборча комісія зобов'язана забезпечити реалізацію та захист виборчих прав громадян України, гарантованих Конституцією України не звужуючи їх обсягу.

4. Центральна виборча комісія, окружні та територіальні комісії (за рішенням Центральної виборчої комісії за наявності технічної можливості) забезпечують взаємодію з партіями (організаціями партій), кандидатами, в тому числі щодо подання документів для реєстрації кандидатів на відповідних виборах, реєстрації чи скасування реєстрації їх представників, уповноважених та довірених осіб, офіційних спостерігачів, внесення подань кандидатур до складу виборчих комісій та заміни членів виборчих комісій за допомогою електронних сервісів. Порядок використання електронних сервісів встановлюється Центральною виборчою комісією.

5. У разі подачі до виборчих комісій документів, передбачених цим Кодексом, через електронні сервіси такі документи мають відповідати вимогам законів України "Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.

6. Документи, передбачені цим Кодексом, можуть подаватися до Центральної виборчої комісії у формі електронного документа. В такому разі документи мають відповідати вимогам законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”. Відповідальність за достовірність копій документів, що подаються до виборчих комісій у електронній формі, несе особа, яка засвідчує документ своїм кваліфікованим електронним підписом.”.

12) статтю 20 викласти в такій редакції:

Стаття 20. Виборчий процес

1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 22 цього Кодексу, виборчих процедур, протягом встановленого цим Кодексом періоду часу, пов'язаних із підготовкою і проведенням відповідних виборів, встановленням та офіційним оголошенням (офіційним оприлюдненням) їх результатів.

Виборчий процес є безперервним та не може бути відміненим, зупиненим або перенесеним.

У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану виборчий процес загальнодержавних виборів та/або виборчий процес відповідних місцевих виборів, що відбуваються на цих територіях або їх частині, припиняється з дня набрання чинності відповідним Указом Президента. Рішення про припинення виборчого процесу на всій території України або в окремих її місцевостях приймається Центральною виборчою комісією. В такому рішенні визначається порядок завершення виборчих процедур, які були розпочаті в межах відповідного виборчого процесу.

Після припинення чи скасування дії режиму воєнного або надзвичайного стану, перебіг відповідного виборчого процесу, припиненого у зв’язку з цим, розпочинається спочатку.

Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений у зв’язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, приймається відповідним суб‘єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування останнього.”.

13) у статті 21:

частину першу доповнити пунктом такого змісту:

7) неупередженості органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до кандидатів, партій.”;

доповнити новою частиною другою такого змісту: “2. Вимоги статті 9 Закону України "Про захист персональних даних" щодо повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних не поширюються на правовідносини, що виникають в ході виборчого процесу, а саме на здійснення обробки персональних даних виборчими комісіями, юридичними та фізичними особами у зв’язку з підготовкою, поданням та опрацюванням документів, передбачених цим Кодексом.”

14) частину третю статті 22 викласти в такій редакції:

3. Партія (організація партії), якій відмовлено у реєстрації усіх висунутих нею кандидатів або у якої скасовано реєстрацію усіх висунутих нею кандидатів з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом, втрачає статус суб’єкта виборчого процесу відповідних виборів із часу закінчення строку оскарження рішення про відмову в реєстрації (скасування) реєстрації усього списку або останнього кандидата зі списку або, у разі оскарження, з часу набрання законної сили відповідним рішенням суду. ”

15) у статті 23:

пункт 1 частини другої після слів та знаку “органів виконавчої влади,” доповнити словами “органів влади Автономної Республіки Крим”;

пункт другий частини другої доповнити словами та знаками: “передвиборними програмами партій, кандидатів, виборчими списками партій, відомостями про кандидатів”

частину четверту викласти в такій редакції:

4. Постанови Центральної виборчої комісії не пізніше наступного дня оприлюднюються на її офіційному веб-сайті із забезпеченням можливості перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також у вигляді набору даних, організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

Рішення окружних виборчих комісій оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії після їх надходження із забезпеченням можливості перегляду та роздрукування інформації.

Територіальні виборчі комісії оприлюднюють свої рішення на своїх офіційних веб-сайтах (за наявності), веб-сайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб.

Рішення окружних та територіальних виборчих комісій оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних регіональних або територіальних представництв Центральної виборчої комісії.”;

частину шосту викласти в такій редакції:

6. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів, поданих розпорядниками відповідних рахунків виборчих фондів на загальнодержавних виборах та їх аналізу згідно з цим Кодексом.

Територіальні виборчі комісії оприлюднюють відомості фінансових звітів, поданих розпорядниками відповідних рахунків виборчих фондів на місцевих виборах на офіційних веб-сайтах відповідних регіональних або територіальних представництв Центральної виборчої комісії (у разі їх утворення), веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування чи в інший визначений ними спосіб.

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює контроль за своєчасністю подання звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, їх повнотою та достовірністю включених до них відомостей.”.

16) у статті 24

у частині першій після слів “Національна поліція України” доповнити словами та знаком “, Служба безпеки України”;

у частині першій після слів після слів та знаків “звернень виборчих комісій,” доповнити словами та знаками “ своєчасного проведення розрахунків, здійснення відповідних реєстраційних дій,”.

17) у статті 27:

в абзаці другому частини першої після слів та знаку “таких територіальних округів,” доповнити словами та знаком “зміни їх меж та центрів,”;

в абзаці другому частини п’ятої слова “за поданням відповідного голови обласної державної адміністрації” виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

7. Межі, центр територіального округу змінюються Центральною виборчою комісією.”

18) у статті 28:

у частині другій після слів та знаку “на постійній основі, утворюються” доповнити словами “та ліквідовуються”;

частину сьому доповнити новим абзацом такого змісту:

Вимоги до приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування встановлюються Центральною виборчою комісією з урахуванням вимог цього Кодексу.”;

доповнити новою частиною такого змісту:

8. Внесення змін до переліку виборчих дільниць, що існують на постійній основі, опису їх меж, зміна адреси місцезнаходження, тимчасове закриття, ліквідація, а також внесення інших змін до відомостей про виборчі дільниці здійснюється Центральною виборчою комісією у встановленому нею порядку.”.

19) у частині п’ятій статті 30 після слів “У винятковому випадку” доповнити словами “у разі”.

20) у статті 33:

доповнити частиною п’ять з приміткою один наступного змісту:

51. В окружній та/або територіальній виборчій комісії для забезпечення здійснення їх повноважень, за рішенням Центральної виборчої комісії, може утворюватися секретаріат, функції якого здійснює відповідне територіальне представництво Центральної виборчої комісії.

Положення про секретаріат окружної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.”;

частину шосту викласти в такій редакції:

6. Окружні виборчі комісії, територіальні виборчі комісії є юридичними особами.

Окружні виборчі комісії утворюються без реєстрації їх юридичними особами у разі утворення територіальних представництв Центральної виборчої комісії та покладення на них функцій фінансового та матеріально- технічного забезпечення окружних виборчих комісій.

Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних або територіальних виборчих комісій.”;

у частині сьомій після слів “окружна виборча комісія” доповнити словами та знаками “(територіальне представництво Центральної виборчої комісії)”;

частину восьму доповнити новим абзацом такого змісту:

Члени територіальної виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування, у порядку, передбаченому цим Кодексом, нового складу відповідної територіальної виборчої комісії. Територіальні виборчі комісії можуть ліквідовуватися у разі відповідної зміни адміністративно-територіального устрою.”;

у частині десяті після слів та знаку “виборчі комісії,” доповнити словами та знаками “а у разі утворення – територіальні представництва Центральної виборчої комісії,”.

21) у частині першій статті 34 слова “на відповідних виборах” замінити словами “відповідно до статті 70 Конституції України на загальнодержавних виборах”.

22) у статті 35:

у частині третій статті після слів “заступник голови” доповнити словами та знаками “ комісії, а в разі відсутності голови та заступника голови комісії – секретар комісії”;

частину п’яту та шосту викласти в такій редакції:

5. Не пізніш як через п'ять днів з дня офіційного оголошення (офіційного оприлюднення) результатів загальнодержавних виборів голова окружної виборчої комісії, а в разі його відсутності - заступник голови комісії, а в разі відсутності голови та заступника голови комісії – секретар комісії звертається особисто до суб'єкта державної реєстрації з заявою про припинення юридичної особи відповідно до вимог законодавства.

6. Для державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, а в разі його відсутності - заступник голови комісії, а в разі відсутності голови та заступника голови комісії – секретар комісії після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, повинен особисто подати суб'єкту державної реєстрації за місцем розташування комісії заяву про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, довідку архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт ревізії, проведеної відповідними органом державного фінансового контролю, та відповідних документів, виданих територіальними органами Пенсійного фонду України, органами доходів і зборів.

Територіальні органи державного фінансового контролю, Пенсійного фонду України, доходів і зборів зобов'язані провести відповідні перевірки до закінчення строку повноважень окружної виборчої комісії.

У разі не проведення перевірок відповідними органами в установлений строк для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації подання акта ревізії, проведеної відповідними органом державного фінансового контролю, та відповідних документів, виданих територіальними органами Пенсійного фонду України, органами доходів і зборів, не вимагається.”

доповнити новою частиною такого змісту:

7. Повноваження окружної виборчої комісії як юридичної особи (зокрема щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу) за рішенням Центральної виборчої комісії та в установленому нею порядку може здійснювати відповідне територіальне представництво Центральної виборчої комісії, утворене зі статусом юридичної особи. В такому разі державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи не проводиться.”.

23) у статті 36:

частину першу викласти в такій редакції:

1. Центральна виборча комісія організовує свою роботу відповідно до Закону України “Про Центральну виборчу комісію” та Регламенту Центральної виборчої комісії.

Порядок організації роботи виборчих комісій нижчого рівня визначається цим Кодексом та Центральною виборчою комісією.

Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.

Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії.”;

частину п’яту доповнити новим абзацом такого змісту:

Повідомлення про засідання може здійснюватися телефоном, електронною поштою чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку. Особа вважається повідомленою, зокрема, у разі надсилання відповідної інформації на її контактний номер телефону, зазначений у поданні до складу відповідної виборчої комісії.”;

частину восьму доповнити абзацом третім такого змісту:

На засіданні виборчої комісії при розгляді заяви чи скарги мають право бути присутніми заявник, скаржник, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи, зазначені у скарзі, або представник заявника, скаржника, суб’єкта оскарження, заінтересованої особи, зазначеної у скарзі.”

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.;

частину десяту доповнити новим абзацом такого змісту:

В приміщеннях виборчої комісії, в яких встановлено елементи автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, мають право знаходитися особи, визначені рішенням Центральної виборчої комісії або відповідної комісії, які забезпечують кіберзахист, кібербезпеку системи та каналів зв’язку, задіяних для забезпечення її функціонування, та є співробітниками органів, перелік яких визначено відповідним рішенням Центральної виборчої комісії.”;

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

12. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Кодексом, після його розгляду та обговорення на засіданні виборчої комісії.

Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не вказано в рішенні.

На засіданні окружної, територіальної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановленні підсумків голосування в межах виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин членів комісії від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами голосів від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.”;

у частині п’ятнадцятій після слів “може бути” доповнити словами “змінено чи”;

частину сімнадцяту викласти в такій редакції:

17. Порядок виготовлення та вимоги до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців визначаються Центральною виборчою комісією.”;

у частині вісімнадцятій слова та знаки “, крім випадків, встановлених частиною сімнадцятою цієї статті,” виключити;

доповнити новою частиною такого змісту:

19. У разі припинення повноважень складу виборчої комісії, в тому числі дострокового, виборча комісія, повноваження якої припинено, зобов’язана передати виборчу та іншу документацію, матеріальні цінності, зокрема печатки та штампи “Вибув”, виборчій комісії, сформованій (затвердженій) у новому складі.

Відповідальність за передачу несе голова виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретар комісії, повноваження якої припинено.”.

24) у статті 37:

в абзаці першому частини четвертої слово “ранку” замінити словами та цифрами “12 години”;

в абзаці другому частини шостої слова та знак “представники, уповноважені партій” замінити словами та знаками “уповноважені представники партій (організацій партій), кандидатів, уповноважені особи партій”.

25) у статті 38:

частину п’яту доповнити новим абзацом такого змісту:

На час безпосереднього виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Кодексом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.”;

доповнити новими частинами такого змісту:

7. На членів виборчих комісій не поширюється дія законодавства з питань запобігання корупції.

8. Члену виборчої комісії, який має порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) відповідною виборчою комісією забезпечується розумне пристосування у відповідності до індивідуальних потреб для безперешкодної участі у роботі виборчої комісії.”.

26) частину четверту статті 42 викласти в такій редакції:

4. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. У разі якщо виборець з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. Така заява до органу ведення Державного реєстру виборців може бути подана також за допомогою електронних сервісів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.”.

27) у частині п’ятій статті 43 після слів “до дня голосування” доповнити словами та знаком “ у порядку, встановленому цим Кодексом для передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях”.

28) пункт третій частини четвертої статті 45 викласти в такій редакції:

3) виборчу адресу (без зазначення поштового індексу країни проживання чи перебування);”

29) у статті 47:

частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

Територіальні виборчі комісії оприлюднюють інформацію щодо зареєстрованих кандидатів у порядку, передбаченому цим Кодексом на своїх веб-сайтах (за наявності) або на веб-сайтах відповідних рад чи в інший спосіб, визначений цими комісіями, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, передають відомості про кандидатів для оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії в обсягах та порядку, встановлених Центральною виборчою комісією. Інформація щодо зареєстрованих кандидатів може оприлюднюватися на офіційних веб-сайтах відповідних регіональних або територіальних представництв Центральної виборчої комісії у разі їх утворення”;

у частині третій слова “громадянство із зазначенням часу проживання на території України” замінити словами та знаками “ громадянство, час проживання на території України (крім кандидатів, зареєстрованих для участі в місцевих виборах)”.

30) у частині другій статті 48 слово “їх” замінити на слово “її”

31) у статті 49:

частину першу викласти в такій редакції:

1. Під час виборчого процесу засоби масової інформації розміщують інформаційні матеріали на замовлення виборчих комісій або регіональних чи територіальних представництв Центральної виборчої комісії на підставі відповідних договорів.”;

абзац перший частини четвертої доповнити словами та знаками: “(стосовно електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах (стосовно друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)”;

абзац третій частини четвертої доповнити словами та знаками: “та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, інформують про це Центральну виборчу комісію або відповідну окружну виборчу комісію.”.

32) у статті 51:

в абзаці другому частини четвертої після слова “Підтримка” доповнити словами та знаками “кандидатами(ом), партією (організацією партії) –”;

частину десяту на початку доповнити словами та знаками: “Кандидати, партія (організації партій) –”.

33) у статті 55:

частину першу викласти в такій редакції:

1. Телерадіоорганізації, які мають намір розміщувати матеріали передвиборної агітації, зобов'язані не пізніш як на третій день після початку виборчого процесу відповідних виборів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”, регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації.

У разі неопублікування розцінок вартості ефірного часу в зазначені строки розміщення агітаційних матеріалів в ефірі відповідної телеорганізації забороняється.”;

у частині четвертій після слів “офіційного оголошення” доповнити словами та знаками “(офіційного оприлюднення)”.

34) частину четверту статті 56 викласти в такій редакції:

4. Друковані засоби масової інформації, які мають намір розміщувати матеріали передвиборної агітації, зобов'язані не пізніш як на третій день після початку виборчого процесу відповідних виборів опублікувати розцінки одиниці вартості друкованої площі. Загальнодержавні друковані засоби масової інформації здійснюють таку публікацію в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”, а регіональні та місцеві - у відповідних друкованих засобах масової інформації.

У разі неопублікування розцінок вартості друкованої площі в зазначені строки розміщення агітаційних матеріалів у відповідних друкованих засобах масової інформації забороняється.”.

35) у статті 57

частину шосту викласти в такій редакції:

6. Забороняється проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форми власності грошей, продуктів харчування та спиртних напоїв, товарів (крім матеріалів передвиборної агітації, виготовлених за рахунок виборчого фонду, що містять візуальні зображення партійної символіки та брендування виборчої кампанії, згадування імені або зображення кандидата, який балотується на виборах, такі як плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, кепки, шарфи, парасолі та інші матеріали передвиборної агітації, вартість яких не перевищує три відсотки прожиткового мінімуму для працездатних осіб), пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (організація партії), що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), партію (організацію партії) або згадуванням імені кандидата, назви партії (організації партії), символіки партії.

Передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форми власності грошей, продуктів харчування та спиртних напоїв, товарів (крім матеріалів передвиборної агітації, виготовлених за рахунок виборчого фонду, що містять візуальні зображення партійної символіки та брендування виборчої кампанії, згадування імені або зображення кандидата, який балотується на виборах, такі як плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, кепки, шарфи, парасолі та інші матеріали передвиборної агітації, вартість яких не перевищує три відсотки прожиткового мінімуму для працездатних осіб), пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), згадуванням імені такого кандидата (кандидатів) або партійної символіки партії вважається підкупом виборців. ”

частину сьому доповнити словами та знаками: “, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу)”.

36) в абзаці другому частини першої статті 58 слова “Міжнародний спостерігач” замінити словами “Офіційний спостерігач від іноземних держав та міжнародних організацій”.

37) частину першу статті 59 доповнити новим реченням такого змісту:

Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій визначається Центральною виборчою комісією.”.

38) у статті 60:

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

Порядок надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час виборів встановлюється Центральною виборчою комісією.”;

в абзаці другому частини другої слова та цифри “та частиною третьою статті 58 цього Кодексу” виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

4. Офіційні спостерігачі від громадської організації реєструються відповідною окружною або територіальною виборчою комісією. Реєстрація здійснюється за поданням керівника громадської організації.

У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, місце роботи (заняття), займану посаду, місце проживання та адреса житла, номери контактних телефонів, відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, що не погашена або не знята в установленому законом порядку, а також номер та дата рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл громадській організації мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах.

До подання додаються копія паспорта громадянина України (копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копія лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копія першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

в частині п’ятій після слова та знак “Центральної виборчої комісії,” виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

6. Відповідна окружна або територіальна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному територіальному окрузі, забезпечує виготовлення та видачу їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше ніж на третій день після внесення подання.”;

частину восьму доповнити новим абзацом такого змісту:

На загальнодержавних виборах Центральною виборчою комісією у визначеному нею порядку може бути зареєстровано не більше двох офіційних спостерігачів від громадської організації в загальнодержавному окрузі, які здійснюють спостереження за виборами у межах такого округу. Офіційний спостерігач від громадської організації у загальнодержавному окрузі крім прав, передбачених частиною дев’ятою цього Кодексу, має право із дотриманням вимог закону бути присутнім на засіданні Центральної виборчої комісії.”.

39) частину першу статті 61 викласти в такій редакції:

1. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або інші органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, їх посадові та службові особи зобов’язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень:

1) безоплатно надавати їм необхідні приміщення для організації їх роботи та проведення голосування відповідно до вимог цього Кодексу та нормативів облаштування таких приміщень, встановлених Центральною виборчою комісією. У виняткових випадках для забезпечення належної організації роботи окружних виборчих комісій, за поданням голів обласних державних адміністрацій, приміщення для таких виборчих комісій можуть надаватися поза межами відповідного територіального округу;

2) безоплатно забезпечувати охорону приміщень виборчих комісії, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації;

3) безоплатно надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій, а також безоплатно забезпечувати надання відповідних послуг.

Органи Національної поліції України зобов’язані не пізніш як за вісім днів до дня виборів забезпечити цілодобову охорону приміщень виборчих комісій, а також у разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - органів ведення Державного реєстру виборців.”.

40) у статті 62:

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

З метою створення належних умов для особистого голосування виборця з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) такий виборець в приміщенні для голосування забезпечується розумним пристосуванням (допоміжними засобами) у порядку та випадках, визначених Центральною виборчою комісією.”;

частину четверту викласти в такій редакції:

4. Приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування повинні відповідати вимогам цього Кодексу, а також встановленим вимогам щодо санітарних і технічних норм, державним будівельним нормам, в тому числі щодо безперешкодного доступу для осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) та інших маломобільних груп населення.

Нормативи облаштування приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування встановлюються Центральною виборчою комісією.

У разі якщо приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) та інших маломобільних груп населення, відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, керівники закладів, установ, полярної станції України, капітани суден, де утворені спеціальні виборчі дільниці, керівники закордонних дипломатичних установ України, військових частин (формувань), дислокованих за межами України, де утворені закордонні виборчі дільниці, організовують безперешкодний доступ зазначених осіб до таких приміщень.”;

частину п’яту доповнити новим абзацом такого змісту:

Одна з кабін для таємного голосування повинна бути адаптована для голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), у тому числі для осіб на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами, встановленими Центральною виборчою комісією.”.

40) у частині шостій статті 63 слова “органи правопорядку” замінити словами “правоохоронні органи”;

41) у статті 64:

у пункті 1 частини другої після слів та знаку “виборчої комісії,” доповнити словами “дії або бездіяльність”;

частину другу доповнити пунктами 11, 12 такого змісту :

11) рішення чи дії окружної виборчої комісії, рішення чи дії територіальної виборчої комісії, крім встановлених цим Кодексом випадків;

12) дії чи бездіяльність члена окружної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії;”;

частину третю викласти в такій редакції:

3. До суду шляхом подання позовної заяви може бути також оскаржено рішення, дії чи бездіяльність, визначені статтею 65 цього Кодексу.”;

частину шосту викласти в такій редакції:

6. У разі скасування судом рішення виборчої комісії, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків голосування та результатів виборів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або відповідна виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було скасовано з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює скасоване рішення.”. 

42) частини 2-5 статті 65 викласти в такій редакції:

2. Виборець може оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність порушують особисто його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії, на здійснення спостереження, на присутність на засіданні виборчої комісії у визначених цим Кодексом випадках, під час проведення голосування відповідно до цього Кодексу, незабезпечення встановлених цим Кодексом умов для голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком).

Кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах та від його імені довірена особа можуть оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність стосуються відповідного регіону, округу, де цей кандидат зареєстрований для участі у виборах.

3. До Центральної виборчої комісії може бути подана скарга на:

1) бездіяльність окружної виборчої комісії;

2) бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

4. До територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, може бути подана скарга на:

1) рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з відповідних місцевих виборів, її члена;

2) рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів, її члена (у разі, якщо підсумки голосування з відповідних місцевих виборів не встановлюються). У разі, якщо на відповідних місцевих виборах встановлюються підсумки голосування рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів, її члена можуть бути оскаржені до територіальної виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з відповідних місцевих виборів.

5. До окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію, може бути подана скарга на рішення, дії чи бездіяльність такої дільничної виборчої комісії, її члена.”.

43) у статті 66:

частину третю викласти в такій редакції:

3. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів виборчих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування та/або під час транспортування виборчих документів, може бути подана до виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності, але не пізніше часу прийняття відповідною виборчою комісією виборчих документів такої виборчої комісії відповідно до цього Кодексу.”;

частину восьму викласти в такій редакції:

8. Зміна або уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою після її подання до виборчої комісії, викликані виявленням обставин, не відомих раніше суб’єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою.

Суб’єкт звернення зі скаргою повинен довести, що обставини, які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були відомі йому на момент звернення зі скаргою.

Суб’єкт звернення зі скаргою має право в межах строку подання скарги до виборчої комісії, змінити вимоги скарги (змінити предмет оскарження без зміни підстав, збільшити або зменшити розмір вимог) шляхом подання письмової заяви.

Уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою (поправки, доповнення, внесені з метою надання більшої точності вимогам скарги без зміни їх по суті) здійснюється шляхом подання письмової заяви не пізніше як за дві години до початку засідання виборчої комісії, на якому така скарга розглядатиметься.

Заяви про зміну або уточнення вимог скарги, подані після закінчення вказаних строків, а також стосовно яких скаржник не довів, що обставини, які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були відомі йому на момент звернення зі скаргою, відхиляються, про що зазначається у рішенні виборчої комісії.”.

44) у статті 67:

частину п’яту доповнити новим абзацом такого змісту:

Керівник партії (організації партії) діє як представник відповідної партії (організації партії) без додаткового уповноваження.”;

доповнити новими частинами такого змісту:

9. У разі надходження скарги (сканованої копії скарги) засобами електронної пошти (в електронній формі), крім тієї, яка засвідчена кваліфікованим електронним підписом, вона опрацьовується виборчою комісією в установленому цим Кодексом порядку після надходження цієї скарги у письмовій формі на паперових носіях. Днем подання такої скарги вважається день отримання скарги виборчою комісією у письмовій формі на паперових носіях.

10. Центральна виборча комісія може впроваджувати електронні сервіси для подання скарг до виборчих комісій.”

45) у статті 69:

у частині першій слово “третьою” замінити словом “четвертою”;

доповнити новою частиною такого змісту

4. Скарга, що стосується відповідних виборів, однак надійшла до виборчої комісії поза межами виборчого процесу таких виборів, розглядається виборчою комісією протягом тридцяти днів з дня отримання скарги.”.

46) у пункті другому частини першої статті 71 слова “органів правопорядку” замінити словами “правоохоронних органів”.

47) у статті 72:

у частині дванадцятій слова “органами правопорядку” та “органи правопорядку” замінити словами “правоохоронними органами” та “правоохоронні органи” відповідно;

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

13. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що:

1) оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб’єктів виборчого процесу;

2) суб’єктом звернення зі скаргою не доведено порушення суб’єктом оскарження законодавства про вибори, а наявних у матеріалах скарги доказів недостатньо для встановлення цього факту виборчою комісією;

3) виборцем не доведено порушення виборчих прав або охоронюваних законом інтересів його особисто щодо участі у виборчому процесі рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження;

4) на момент розгляду скарги виборчою комісією, членом виборчої комісії – суб’єктом оскарження вчинено необхідні дії, скасовано рішення, що є предметом оскарження, або іншим способом поновлено права суб’єкта звернення зі скаргою відповідно до вимог Кодексу (відсутність предмета оскарження).”. 

48) у статті 73:

у частині першій після слів “офіційного оголошення” доповнити словами та знаками “(офіційного оприлюднення)”;

частину третю викласти в такій редакції:

3. Виборча документація, що не підлягає внесенню до Національного архівного фонду, передається виборчим комісіям до місцевих архівних установ, створених органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.”;

доповнити новими частинами такого змісту:

6. Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування після припинення повноважень виборчих комісій, утворених на тимчасовій основі, зобов'язані забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих комісій, методичної літератури, що їм надавалися на період виборчого процесу, інших матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення виборчого процесу.

7. У разі утворення регіональних та/або територіальних представництв Центральної виборчої комісії матеріальні цінності, визначені в частині шостій цієї статті, можуть бути передані їм на зберігання в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування зобов‘язані забезпечити відповідні представництва Центральної виборчої комісії необхідними приміщення для зберігання матеріальних цінностей, а також виділити приміщення місцевим архівним установам для тимчасового зберігання виборчої документації.”.

49) у статті 79:

у пункті 7 частини першої слова “результатів виборів“ замінити словами “голосування у день“;

пункт 8 частини першої вилучити;

у пункті 2 частини другої слова “результатів виборів“ замінити словами “результатів повторного голосування“;

у частині п’ятій слова та знаки “у випадках, передбачених цим Кодексом,“ та “частково“ вилучити;

50) у статті 80:

у частині першій слово “єдиному“ виключити;

у частині другій слова “що утворюються“ замінити словами “утворені“;

51) у статті 82:

частину четверту викласти у новій редакції такого змісту:

4. Закордонні дипломатичні установи України у державах, де утворені закордонні виборчі дільниці, не пізніш як на п'ятий день виборчого процесу забезпечують оприлюднення переліку закордонних виборчих дільниць із зазначенням номерів цих виборчих дільниць, опису їх меж чи місця дислокації військових частин (формувань), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування на своїх офіційних веб-сайтах або в інший доступний для громадян України, які проживають чи перебувають на території відповідної іноземної держави, спосіб, а Міністерство закордонних справ України оприлюднює таку інформацію щодо усіх закордонних виборчих дільниць на своєму офіційному веб-сайті.“;

52) у статті 84:

частину другу викласти у новій редакції такого змісту:

2. Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) вносяться кандидатами на пост Президента України, які зареєстровані у Центральній виборчій комісії. Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій вноситься до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії. Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій може вноситися до Центральної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

У поданні зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) дата народження;

3) громадянство;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

До подання додаються ксерокопії паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), ксерокопії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.

Власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах, надаються відповідним кандидатам на пост Президента України, які зареєстровані у Центральній виборчій комісії, до моменту внесення до Центральної виборчої комісії подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій.

У разі виявлення Центральною виборчою комісією одночасного внесення однієї кандидатури до складу окружної виборчої комісії від різних суб'єктів подання, Комісія звертається до відповідних суб'єктів подання, кандидата до складу окружної виборчої комісії, для уточнення інформації та надання заяви про згоду на участь у роботі окружної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання. У разі непідтвердження згоди особи на участь у роботі окружної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання кандидатури, Центральна виборча комісія відхиляє таку кандидатуру.

частину третю викласти в новій редакції такого змісту:

3. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.

У разі виявлення технічних описок та неточностей при зазначенні у поданні прізвища, ім'я та по батькові особи, дати її народження – в постанові про утворення окружної виборчої комісії зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.“;

в частині четвертій слова та знак “частин другої, третьої“ замінити словами “частини другої“;

в частині четвертій після слів та цифр “статті 34 цього Кодексу“ доповнити словами “шляхом прийняття відповідного рішення Центральної виборчої комісії.“;

частину шосту доповнити новим абзацом другим такого змісту:

Положення цієї частини щодо права на пропорційну частку кожної категорії керівних посад застосовуються лише при утворенні окружних виборчих комісій. В разі подальших змін в складі окружних виборчих комісії чи формуванні окружної виборчої комісії внаслідок дострокового припинення повноважень її попереднього складу положення цієї частини не застосовуються. Положення цієї частини не застосовуються, якщо за рішенням Центральної виборчої комісії, повноваження голови, заступника голови та секретаря окружної виборчої комісії виконують уповноважені посадові особи регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії.“;

53) у статті 85:

у частині другій після слів “та в електронному вигляді“ доповнити словами та знаками “за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією,“;

у частині другій слово “виборчому“ виключити;

частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:

Подання стосовно кандидатур до складу дільничних виборчих комісій може вноситися за допомогою електронних сервісів в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.“;

у частині четвертій слова та знаки “Зазначені подання вносяться у строк, встановлений частиною другою цієї статті.“ замінити словами та знаком “Подання Міністерства закордонних справ України вноситься не пізніше ніж за двадцять один день до дня голосування.“;

частину шосту викласти в новій редакції такого змісту:

6. У поданні зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові особи;

2) дата народження;

3) громадянство;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях;

9) відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

До подання додаються ксерокопії паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), ксерокопії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.

Власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах, надаються відповідним довіреним особам кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному окрузі, до моменту внесення до окружної виборчої комісії подання стосовно кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

У разі виявлення окружною виборчою комісією одночасного внесення однієї кандидатури до складу дільничної виборчої комісії від різних суб'єктів подання, Комісія звертається до відповідних суб'єктів подання, кандидата до складу дільничної виборчої комісії, для уточнення інформації та надання заяви про згоду на участь у роботі дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання. У разі непідтвердження згоди особи на участь у роботі дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання кандидатури, окружна виборча комісія відхиляє таку кандидатуру.“;

частину сьому викласти в новій редакції такого змісту:

7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.

У разі виявлення технічних описок та неточностей при зазначенні у поданні прізвища, ім'я та по батькові особи, дати її народження – в постанові про утворення дільничної виборчої комісії зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.“;

у частині восьмій слова та знак “частин шостої, сьомої“ замінити словами “частини шостої“;

у частині восьмій після слів та цифр “статті 34 цього Кодексу“ доповнити словами “шляхом прийняття відповідного рішення окружної виборчої комісії“;

у частині десятій слова та знаки “При цьому дотримується приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб’єкта подання.“ виключити;

частину десяту доповнити новим абзацом другим такого змісту:

Положення цієї частини щодо права на пропорційну частку кожної категорії керівних посад застосовуються лише при утворенні дільничних виборчих комісій. В разі подальших змін в складі дільничних виборчих комісії чи формуванні окружної виборчої комісії внаслідок дострокового припинення повноважень її попереднього складу положення цієї частини не застосовуються.“;

у частині одинадцятій після слів “відповідною виборчою комісією“ доповнити словами “або Центральною виборчою комісією.“;

54) у статті 86:

у пункті 2 частини другої після слів “контролює використання виборчими комісіями“ доповнити словами та знаком “, регіональними та територіальними представництвами Центральної виборчої комісії“;

у пункті 4 частини другої після слів “на рахунках виборчих комісій“ доповнити словами та знаком “регіональних та територіальних представництв Центральної виборчої комісії,“;

у пункті 5 частини другої після слів “пост Президента України“ доповнити словами та знаком “уповноважених представників кандидатів у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу,“;

у пункті 5 частини другої після слів “довірених осіб кандидатів“ доповнити словами “на пост Президента України“;

у пункті 8 частини другої слово “передає“ замінити словами “і забезпечує їх передачу“;

у пункті 9 частини другої перед словами “здійснює контроль за надходженням і використанням коштів“ доповнити словами “безпосередньо та через свої регіональні та територіальні представництва“;

у пункті 10 частини другої слова “передає їх“ замінити словами “забезпечує їх передачу“;

пункт 14 частини другої викласти в новій редакції такого змісту:

14) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, партій - суб'єктів виборчого процесу, громадських організацій у закордонному окрузі, а також офіційних спостерігачів від громадських організацій у загальнодержавному окрузі;“;

пункт 16 частини другої викласти в новій редакції такого змісту:

16) розглядає заяви і скарги в порядку, встановленому цим Кодексом та Законом України “Про Центральну виборчу комісію“;“;

55) у статті 87:

у пункті 7 частини першої слово “виборчого“ виключити;

пункт 14 частини першої викласти в новій редакції такого змісту: слова

14) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, партій – суб’єктів виборчого процесу, громадських організацій у відповідному територіальному окрузі;“;

у пункті 16 частини першої слово “виборчого“ виключити;

у пункті 18 частини першої після слів “Центральною виборчою комісією“ доповнити словами та знаком “за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи“;

частину першу доповнити новим пунктом 181 такого змісту:

181) узагальнює інформацію щодо поданих до окружної та дільничних виборчих комісій заяв та скарг, що стосуються процесу виборів Президента України, а також результатів їх розгляду, вивішує цю інформацію на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та подає її до Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку для розміщення на її офіційному веб-сайті;“;

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

Повноваження окружної виборчої комісії, визначені пунктами 6, 7, 10, 15, 18 цієї частини можуть виконувати територіальні представництва Центральної виборчої комісії у разі їх утворення.“;

56) у статті 88:

у пункті 8 частини першої слова “про підсумки голосування“ замінити словами “про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці“;

частину першу доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

11) узагальнює інформацію щодо поданих до дільничної виборчої комісії звернень, що стосуються процесу виборів Президента України, а також результатів їх розгляду, вивішує цю інформацію на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та подає її до окружної виборчої комісії для узагальнення та передачі до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному вебсайті;“;

У зв’язку з цим пункт 11 частини першої вважати пунктом 12 відповідно.

57) у статті 89:

у частині першій після слів “цього Кодексу та законів України“ доповнити словами та знаком “, невиконання рішення виборчої комісії вищого рівня“;

частину четверту викласти в новій редакції такого змісту:

4. Повноваження члена виборчої комісії припиняються з підстав, передбачених пунктами 1 - 12, 14, 15 частини третьої цієї статті, з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена комісії виборчою комісією, яка її утворила. При виникненні обставин, передбачених пунктом 13 частини третьої цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту відмови особи поставити свій підпис під текстом присяги на засіданні виборчої комісії або неприбуття такої особи на перші два засідання виборчої комісії після включення особи до складу цієї комісії, про які їй було повідомлено.

Про дострокове припинення повноважень в зв’язку з відмовою від складення присяги члена комісії невідкладно повідомляється Центральна виборча комісія або відповідна окружна виборча комісія для прийняття рішення про зміни в складі відповідної виборчої комісії.

Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію.

Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься за підписом осіб, визначених частиною другою статті 84, частиною другою статті 85 цього Кодексу, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. До подання додаються документи, передбачені частиною другою статті 84 та частиною шостою статті 85 цього Кодексу відповідно.

Зазначене подання підлягає розгляду у п’ятиденний строк, але не пізніше останнього дня перед днем голосування.

Подання про заміну члена виборчої комісії може вноситися за допомогою електронних сервісів в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.“;

у частині п’ятій слова “окремого члена виборчої комісії“ виключити;

у частині п’ятій слово “другий“ замінити словом “наступний“;

в абзаці другому частини п’ятої слово та цифру “пунктом 8“ замінити словами, цифрами та знаком “пунктами 8, 13“;

в абзаці п’ятому частини п’ятої після слів “припинення повноважень члена виборчої комісії“ доповнити словами “у зв’язку з відмовою від складення присяги члена виборчої комісії чи“;

частину шосту викласти в новій редакції такого змісту:

6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії (її окремого члена), але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Кодексом.

У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальної кількості, встановленої відповідно частиною першою статті 84 або частиною першою статті 85 цього Кодексу, відповідна виборча комісія приймає рішення про включення нового члена до складу відповідної виборчої комісії за поданням голови відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії з тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим). Таке рішення приймається одночасно з рішенням про дострокове припинення повноважень члена комісії.

У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, інша особа може включатися до складу комісії за поданням Міністерства закордонних справ України.

Голова, заступник голови або секретар виборчої комісії можуть особисто подати власноручно написану заяву про складення своїх обов’язків (без припинення членства в комісії) до виборчої комісії, що утворила відповідну виборчу комісію.“;

частину восьму викласти в новій редакції такого змісту:

8. У разі надходження подання про заміну члена виборчої комісії, який виконує обов‘язки голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії, рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого члена від того самого суб'єкта подання приймається з одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії,повноваження якого достроково припинені.

У разі дострокового припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії з інших підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, виборча комісія призначає на відповідну посаду іншу особу зі складу цієї комісії.

У випадках, передбачених абзацами другим та третім цієї частини або у разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії положення частини шостої статті 84, частини десятої статті 85 цього Кодексу щодо права на пропорційну частку кожної категорії керівних посад не застосовуються.“;

58) у частині другій статті 90 після слів “для фінансування своєї“ доповнити словами та знаком “виборчої кампанії, в тому числі“;

59) у статті 91:

у частині третій слово “Витрати“ замінити словом “Видатки“;

у частині третій після слів “окружними виборчими комісіями“ доповнити словами та знаками “(регіональними або територіальними представництвами Центральної виборчої комісії),“;

у частині третій слова та знак “видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України“ замінити словами та знаком “у межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України“;

у частині четвертій слова та знаки “Кошти на підготовку і проведення виборів Президента України, передбачені Державним бюджетом України,“ замінити словами та знаками “Кошти бюджету на підготовку та проведення виборів Президента України, бюджетні призначення за якими встановлені законом про Державний бюджет України,“;

у частині четвертій слова та знак “у триденний строк з дня початку виборчого процесу відповідно до розпису Державного бюджету України, погодженого з Центральною виборчою комісією“ замінити словами та знакоми “відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України, сформованого за пропозиціями Центральної виборчої комісії“;

частину п’яту викласти в новій редакції:

5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії (регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії), а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати, зокрема, видатки на оплату праці членів комісій та осіб, які залучаються до роботи у виборчій комісії, видатки, пов'язані із забезпеченням здійснення повноважень виборчих комісій (оплата транспортних послуг, послуг зв'язку, відшкодування за спожиті комунальні послуги тощо).“

у частині шостій після слів “Окружна виборча комісія“ доповнити словами та знаками “(регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії)“;

частину восьму викласти в новій редакції такого змісту:

8. Окружна виборча комісія (регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії) не пізніш як у п'ятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України подає до Центральної виборчої комісії виписку з реєстраційного рахунка та припиняє рух коштів на цьому рахунку. У семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України Центральна виборча комісія відкликає залишок невикористаних асигнувань, виділених із загального фонду Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України, шляхом надання коригуючого розподілу відкритих асигнувань центральному органу виконавчої влади,що забезпечує реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.“;

у частині дев’ятій після слів “Окружна виборча комісія“ доповнити словами та знаками “(регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії)“;

у частині десятій після слів “здійснюється Центральною виборчою комісією“ доповнити словами “регіональними представництвами Центральної виборчої комісії,“;

у частині десятій слова “Казначейством України“ замінити словами “Державною казначейською службою України“;

60) в абзаці першому частини першої статті 92 після слів “з оплатою їх праці в комісії“ доповнити словами та знаками “на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією (територіальним представництвом Центральної виборчої комісії)“;

61) частину третю статті 94 виключити;

62) у частині третій статті 95 після слів “залишки на рахунках“ доповнити словами та цифрами “у порядку встановленому відповідно до частини першої статті 94 цього Кодексу“;

63) у статті 96:

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

Добровільні внески здійснюються виключно у грошовій формі.“;

абзац перший частини четвертої викласти в новій редакції такого змісту:

4. Банк або відділення зв'язку не приймає добровільний внесок до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, що перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті.“;

в абзаці другому частини четвертої слова та знаки “, а також подання заяви, передбаченої абзацом першим цієї частини“ виключити;

у частині восьмій після слова “трьох днів“ замінити словами “трьох робочих днів“;

у частині дев’ятій після слів “для фінансування його“ доповнити словами та знаком “виборчої кампанії, в тому числі“;

64) у статті 97:

у частині сьомій слова та знаки “(із зазначенням відомостей про особу, яка здійснила внесок до виборчого фонду, передбачених Законом України “Про політичні партії в Україні“ для осіб, які здійснюють внески на підтримку партії)“ та “(із зазначенням відомостей про отримувача платежу, передбачених Законом України “Про політичні партії в Україні“)“ виключити;

доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:

9. За рішенням Центральної виборчої комісії та у встановленому нею порядку фінансова звітність про надходження та використання коштів виборчого фонду, передбачена цією статтею, може подаватися до Центральної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів. В такому випадку паперова форма вказаного звіту не подається.“;

65) у статті 99:

частину третю викласти в новій редакції такого змісту:

3. Висування кандидата на пост Президента України партією здійснюється на з'їзді (зборах, конференції) відповідно до статуту цієї партії.

На з'їзді (зборах, конференції) партії щодо висування кандидата на пост Президента України за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Такий член Центральної виборчої комісії має право отримувати копії проектів рішень з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидата на пост Президента України та документів щодо скликання з‘їзду (зборів, конференції).“;

частину четверту викласти в новій редакції такого змісту:

4. Повідомлення про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії з метою висування кандидата на пост Президента України, порядок акредитації на такому з'їзді (зборах, конференції) представників засобів масової інформації, визначений його організаторами, не пізніш як за п'ять днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції) розміщуються на офіційному веб-сайті партії та подається до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія не пізніше наступного дня, з дня отримання такого повідомлення розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.“;

66) у статті 100:

у частині першій слова та знаки “засвідчену в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“ виключити;

у пункті 3 частини другої після слів “зобов’язання в разі обрання“ доповнити словами “Президентом України протягом місяця з дня офіційного оприлюднення результатів виборів“;

доповнити новою частиною такого змісту:

3. До заяви про самовисування додаються документи, передбачені частиною першою статті 103 цього Кодексу.“

67) у статті 101:

в абзаці першому частини першої після слів та знаку “на пост Президента України, або“ доповнити словом “особисто“;

в абзаці першому частини першої після слів “у безготівковому порядку“ доповнити словами “одним платежем“;

в абзаці першому частини першої слова “встановлених на день початку виборчого процесу“ замінити словами та знаками “визначених у місячному розмірі (станом на день початку виборчого процесу).“;

в абзаці другому частини першої після слів “для внесення грошової застави“ доповнити словами “та її розмір“;

частину третю викласти в новій редакції такого змісту:

3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України партія чи кандидат на пост Президента України, які вносили грошову заставу, у п'ятиденний строк з дня прийняття такого рішення подають до Центральної виборчої комісії заяву із зазначенням відповідного рахунку (партії або кандидата на пост Президента України) для повернення внесеної грошової застави. У разі неподання такої заяви у встановлений цією частиною строк, грошова застава не повертається і перераховується до державного бюджету.“;

доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

4. У разі надходження на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії для внесення грошової застави коштів у меншому розмірі, ніж визначено частиною першою цієї статті та/або коштів, які внесені із порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, такі кошти поверненню не підлягають та перераховуються до державного бюджету протягом п'яти днів після закінчення строку реєстрації кандидатів на пост Президента України.“;

68) у частині першій статті 102 після слів та знаку “встановленому цим Кодексом,“ доповнити словами “не пізніше ніж на п’ятий день з моменту реєстрації“;

69) у статті 103:

абзац перший частини першої викласти в новій редакції такого змісту:

1. Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України, висунутого шляхом самовисування, за умови отримання разом із заявою, передбаченою частиною першою статті 100 цього Кодексу, таких документів:“;

пункт 1 частини першої викласти в новій редакції такого змісту:

1) довідки про наявність чи відсутність судимості, виданої уповноваженим органом після початку виборчого процесу;“;

пункт 2 частини першої викласти в новій редакції такого змісту:

2) автобіографії кандидата на пост Президента України на паперовому носії та в електронному вигляді, що обов'язково повинна містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), усі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх десяти років до дня виборів змінювала прізвище та/або власне ім'я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, партійність, адресу місця проживання, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості, дату заповнення автобіографії та підпис кандидата;“;

в абзаці першому частини другої слова “частиною першою“ замінити словами, цифрами та знаками “пунктами 1 – 5 частини першої“;

у пункті 2 частини другої слово “чи“ замінити словами та знаками “та/або“;

частину третю доповнити новим абзацом другим такого змісту:

Документи для реєстрації кандидата на пост Президента України можуть подаватися до Центральної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію. В такому разі вимоги частини першої статті 100 цього Кодексу щодо особистої подачі до Центральної виборчої комісії заяви про самовисування не застосовуються.“;

частину четверту викласти в новій редакції такого змісту:

4. Документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на пост Президента України подаються не пізніше ніж за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів. У разі порушення цього строку, а також у разі подачі документів засобами поштового зв‘язку (в тому числі – електронної пошти в іншому порядку, ніж встановлений Центральною виборчою комісією), а також в іншому порядку без урахування вимог цього Кодексу, документи щодо реєстрації кандидатів на пост Президента України Центральною виборчою комісією не розглядаються та повертаються листом члена Центральної виборчої комісії за дорученням Голови Центральної виборчої комісії.“;

у частині шостій слова “засвідчена в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“ виключити;

частину дев’яту доповнити новим абзацом другим такого змісту:

У рішенні Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України зазначається прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), рік народження, відомості про освіту, посаду (заняття), місця роботи, партійність, місце проживання, суб'єкта висунення кандидата на пост Президента України.“;

70) у статті 104:

у пункті 3 частини першої після слів та цифр “статтею 103 цього Кодексу“ доповнити словами та знаком “або відсутність у документах відомостей, які обов’язково повинні бути зазначені відповідно до вимог цього Кодексу;“;

частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:

У разі відсутності в поданому до Центральної виборчої комісії документі для реєстрації кандидатом на пост Президента України інформації, яка обов‘язково повинна бути зазначена відповідно до вимог цього Кодексу, такий документ вважається відсутнім.“;

71) пункт 1 частини першої статті 105 викласти в новій редакції такого змісту:

1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів та не пізніш як за тринадцять днів до дня повторного голосування, з письмовою заявою про відмову від балотування. Така заява подається до Центральної виборчої комісії особисто кандидатом на пост Президента України;“;

72) у статті 107:

абзац другий частини першої викласти в новій редакції такого змісту:

Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України виготовляються в доступних форматах, що забезпечують можливість ознайомлення з ними виборцямзпорушеннямздоров’я(узв’язкузінвалідністю,тимчасовимрозладом здоров'я, віком) із застосуванням розумного пристосування.“;

в абзаці другому частини третьої слова та знак “осіб, які пересуваються на кріслах колісних“ замінити словами та знаками “виборців із порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)“;

в абзаці третьому частини третьої слова “та інформаційними буклетами суб’єктів виборчого процесу“ замінити словами “кандидатів на пост Президента України“;

73) статтю 109 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

3. Кандидат на пост Президента України з метою забезпечення належної участі у виборчому процесі, представництва та захисту його інтересів може мати уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, довірених осіб в загальнодержавному виборчому окрузі та в територіальних округах та офіційних спостерігачів.

Документи для реєстрації вказаних осіб можуть подаватися до Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.“;

74) у статті 110:

в абзаці першому частини третьої слова “засвідченим в установленому законом порядку“ виключити;

в абзаці першому частини третьої слово “подається“ замінити словами “може подаватися“;

в абзаці першому частини третьої слова “місце проживання“ замінити словами “адреса для листування“;

в абзаці першому частини третьої після слів “номер телефону“ доповнити словами “та адреса електронної пошти“;

в абзаці першому частини третьої слова та знаки “додаються письмова згода такої особи представляти інтереси кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, ксерокопія паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або ксерокопії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України)“ замінити словами та знаками “додається копія паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).“;

частину третю доповнити новим абзацом другим такого змісту:

У разі виявлення технічних помилок та неточностей у заяві про реєстрацію уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії – в постанові Центральної виборчої комісії про його реєстрацію зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.“;

у частині четвертій після слів “встановленою Центральною виборчою комісією“ доповнити словами та знаками “У разі порушення вимог, встановлених частинами першою – третьою цієї статті Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації уповноваженого представника кандидата на пост Президента України.“;

частину сьому викласти в новій редакції такого змісту:

7. Кандидат на пост Президента України у будь-який час до завершення виборчого процесу або втрати ним статусу суб’єкта виборчого процесу може відкликати уповноваженого представника та делегувати до Центральної виборчої комісії іншу кандидатуру замість вибулої.“

 1. у статті 111:

частину четверту викласти у новій редакції такого змісту:

4. Заява про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України (в електронному вигляді та на паперових носіях) за підписом кандидата на пост Президента України, подається до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидата уповноваженим представником кандидата в Центральній виборчій комісії або кандидатом особисто. У разі подачі такої заяви до Центральної виборчої комісії в інший спосіб на паперових носіях – підпис кандидата на пост Президента України засвідчується у порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“. У разі подачі такої заяви засобами електронної пошти вона засвідчується шляхом накладення кваліфікованого цифрового підпису кандидата. У заяві про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України зазначаються: прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) кожної довіреної особи, відповідний виборчий округ, громадянство довіреної особи, число місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса для листування, контактний номер телефону, відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, що не погашена або не знята в установленому законом порядку. До заяви додаються копії паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

Відповідальність за подання документів для реєстрації довіреної особи без згоди такої особи несе особа, що підписала відповідне подання.“;

частину п’яту доповнити новим абзацом другим такого змісту:

У разі виявлення технічних помилок та неточностей у заяві про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України – в постанові Центральної виборчої комісії про реєстрацію довірених осіб зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.“;

частину п’яту доповнити новим абзацом третім такого змісту:

Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації довірених осіб кандидата на пост Президента України у разі порушення вимог, встановлених частинами першою та четвертою цієї статті.“;

частину дев’яту викласти у новій редакції такого змісту:

9. Кандидат на пост Президента України у будь-який час до завершення виборчого процесу або втрати ним статусу суб’єкта виборчого процесу може відкликати довірену особу та внести до Центральної виборчої комісії іншу кандидатуру замість вибулої.“;

частину десяту викласти у нові редакції такого змісту:

10. На підставі заяви, поданої відповідно до частини восьмої або дев'ятої цієї статті, не пізніш як на третій день з дня її надходження, а поданої напередодні і в день виборів, - невідкладно, Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення. Копія відповідного рішення видається уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України на його прохання та надсилається на його електронну адресу.“;

 1. у статті 112:

абзац другий частини другої викласти у новій редакції такого змісту:

До подання додаються копії паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).“;

доповнити новим абзацом третім частину другу такого змісту:

 1. у статті 113:

у частині першій після слів “а також форма“ доповнити словами “та колір“;

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

Після прийняття рішення Центральною виборчою комісією про затвердження тексту виборчого бюлетеня внесення змін до інформації про кандидатів на пост Президента України забороняється.“

частину четверту викласти у новій редакції такого змісту:

4. До виборчого бюлетеня для голосування в день виборів вносяться відомості про кандидатів на пост Президента України, зазначені у відповідній постанові Центральної виборчої комісії про їх реєстрацію. Ліворуч напроти відомостей про кожного кандидата на пост Президента України розташовується порожній квадрат.

Черговість включення кандидатів до виборчого бюлетеня визначається шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією у встановленому нею порядку до прийняття рішення про затвердження тексту виборчого бюлетеня.“;

частину сьому викласти у новій редакції такого змісту:

7. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються як правило у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа при їх виготовленні. У разі встановлення, що кількість виборців на окремих виборчих дільницях на момент завершення виготовлення виборчих бюлетенів є більша, ніж виготовлено бюлетенів, Центральна виборча комісія, за можливості, може прийняти рішення про замовлення додаткової кількості бюлетенів для таких виборчих дільниць.

Виборчі бюлетені для голосування у закордонному окрузі для кожної закордонної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що визначається Центральною виборчою комісією на підставі кількості виборців, включених до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на цій виборчій дільниці на останніх загальнодержавних виборах та середньої кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях у закордонному окрузі на останніх загальнодержавних виборах.“;

доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:

9. Положення цієї статті та статей 114, 115 цього Кодексу можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“

 1. у статті 114:

частину першу викласти у новій редакції такого змісту:

1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів на підставі договору, укладеного між нею та державним спеціалізованим поліграфічним підприємством, яке виготовляє та реалізує бланки документів суворої звітності або інших документів, які потребують використання спеціальних елементів захисту.

Договір між Центральною виборчою комісією та відповідним підприємством укладається із застосуванням переговорної процедури закупівлі, виходячи із виробничих, технологічних та організаційних можливостей підприємства забезпечити своєчасний друк та ступені захисту виборчих бюлетенів.“;

частину третю викласти у новій редакції такого змісту:

3. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією (регіональними представництвами та/або територіальними представництвами Центральної виборчої комісії) в упаковці підприємства- виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою та в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного територіального (закордонного) округу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.“;

абзац другий частини сьомої викласти у новій редакції такого змісту:

Форма штампа “Вибув“ затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів. Окружні виборчі комісії (регіональні або територіальні представництва Центральної виборчої комісії) не пізніш як за сім днів до дня голосування забезпечують виготовлення таких штампів або використовують штампи, які були виготовлені раніше. Штампи “Вибув“ під час виборчого процесу зберігаються в окружній виборчій комісії (територіальних представництвах Центральної виборчої комісії).“;

 1. у статті 115:

у частині першій після слів “представника Центральної виборчої комісії“ доповнити словами та знаками “(регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії)“;

у частині першій після слів “представником Центральної виборчої комісії“ доповнити словами та знаками “(регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії)“;

у частині першій після слів “а також“ доповнити словами “може підписуватися“;

частину третю викласти у новій редакції такого змісту:

3. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів або дня повторного голосування на своєму засіданні передає відповідні виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям в упаковці підприємства-виготовлювача. У разі необхідності може прийматися рішення про проведення виїзного засідання окружної виборчої комісії для передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної дільничної виборчої комісії виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням“;

 1. у частині другій статті 116:

слова “осіб з інвалідністю“ замінити словами та знаками “виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)“;

 1. у статті 118:

у частині третій слова “внаслідок фізичних порушень“ замінити словами та знаками “внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком);

у частині шостій слова “внаслідок фізичних порушень“ замінити словами та знаками “внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком);

доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:

12. За рішенням Центральної виборчої комісії голосування виборців може проводитися за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування). У такому разі порядок голосування визначається Центральною виборчою комісією, а окремі положення цієї статті можуть не застосовуватися.“;

 1. у статті 119:

частину першу викласти в новій редакції такого змісту:

1. Виборцю, який внесений до списку виборців на звичайній чи на спеціальній виборчій дільниці, але внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування такого виборця.“;

частину чотирнадцяту доповнити новим абзацом другим такого змісту:

Член сім’ї виборця або особа, яка здійснює за ним догляд, має право бути присутнім при голосуванні виборця, допомогти йому заповнити виборчий бюлетень та вкинути його у виборчу скриньку, якщо виборець внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не може самостійно виконати ці дії.“;

доповнити новою частиною дев’ятнадцятою такого змісту:

19. Окремі положення цієї статті можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

 1. у статті 120:

Частину третю викласти в новій редакції такого змісту:

3. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надійшли звернення стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання, до початку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.“;

частину п’яту викласти в новій редакції такого змісту:

5. Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу із списком виборців, підраховує та вносить на кожний отриманий ним аркуш списку виборців такі відомості (по кожному аркушу окремо):

1)кількість виборців, внесених у список виборців, на виборчій дільниці;

2)кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені (за підписами виборців та відмітками “голосував за місцем перебування“ у списку виборців).“;

у частині сьомій після слів “цього Кодексу“ доповнити словами і знаками “(зіпсованими виборчими бюлетенями)“;

 1. у статті 121:

у частині першій після слів “виборчою комісією“ доповнити словами “не пізніше ніж за вісімдесят днів до дня виборів“;

абзац другий частини першої викласти в новій редакції такого змісту:

Забороняється складання протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в іншому порядку, ніж визначений Центральною виборчою комісією .“;

абзац третій частини першої викласти в новій редакції такого змісту:

Порядок виготовлення та вимоги до протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів.“;

частину п’яту викласти в новій редакції:

5. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них будь-яких виправлень без відповідного рішення комісії.“

доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:

11. У разі проведення голосування виборців на виборчій дільниці за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) або проведення підрахунку голосів за допомогою технічних засобів для електронного підрахунку голосів протокол про підрахунок голосів виборців виготовляється у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

Доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту: “12. У разі застосування автоматизованої інформаційно-аналітичної системи дільничною виборчою комісією секретар комісії або відповідальна особа, визначена рішенням дільничної виборчої комісії вносить до автоматизованої інформаційно-аналітичної системи відомості, необхідні для складання протоколу про підрахунок голосів виборців та забезпечує їх перевірку засобами цієї системи.

У разі правильності заповнення протоколу відповідальна особа повинна:

1) роздрукувати чотири примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та передати їх голові, заступнику, секретарю та членам дільничної виборчої комісії для підписання та проставляння печатки дільничної виборчої комісії. Інформація про підрахунок голосів виборців невідкладно надається для ознайомлення кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, присутнім на засіданні, які мають право підписати перші примірники протоколу;

2) після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців усіма членами комісії, присутніми на засіданні, надіслати його до окружної виборчої комісії та Центральної виборчої комісії засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи. Копії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці можуть виготовлятися за допомогою автоматизованої інформаційно-аналітичної системи та надаються членам дільничної виборчої комісії, кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, присутнім при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання відповідно до частини восьмої цієї статті, засвідчені секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії.“;

доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:

13. За рішенням Центральної виборчої комісії дільнична виборча комісія може складати протокол про підрахунок голосів виборців в електронній формі та надсилати його до окружної виборчої комісії та Центральної виборчої комісії. Такий протокол засвідчується кваліфікованим електронним підписом (електронною печаткою комісії), в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією. Члени комісії, кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які присутні на засіданні мають право підписати цей протокол кваліфікованим електронним підписом (за наявності).

У разі складання протоколу про підрахунок голосів виборців у електронній формі такий протокол після його остаточного заповнення та перевірки роздруковується у чотирьох примірниках, підписується головою, заступником, секретарем та членами дільничної виборчої комісії, присутніми на засіданні, засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів член комісії, який має намір викласти окрему думку до протоколу заявляє про це до його остаточного заповнення, про що робиться відповідна відмітка в протоколі про підрахунок голосів виборців. У такому разі письмовий виклад окремої думки додається до паперового примірника протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Копії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, складеного в електронній формі, роздруковуються та надаються членам дільничної виборчої комісії, кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, присутнім при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання відповідно до частини восьмої цієї статті, засвідчені секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії.“;

 1. у статті 124:

у частині четвертій після слів “зміст протоколу“ доповнити словами та знаками “, відповідних актів (за наявності)“;

частину четверту доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

У разі отримання змісту протоколу про підрахунок голосів виборців від дільничної виборчої комісії засобами автоматизованої інформаційно- аналітичної системи або отримання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, складеного в електронній формі, окружна виборча комісія перевіряє їх відповідність змісту протоколу, що оголошується на засіданні окружної виборчої комісії. У разі наявності розбіжностей окружна виборча комісія встановлює причину розбіжностей про що складає акт.“;

у частині шостій абзац перший викласти у нові редакції такого змісту:

6. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів виборців, окружна виборча комісія приймає рішення, зазначене у пункті 2 частини п'ятої цієї статті (якщо зміст таких виправлень, помилок та неточностей неможливо з’ясувати без складання протоколу з позначкою “Уточнений“), або розглядає питання про внесення змін до зазначених відомостей з метою усунення виявлених недоліків без повторного підрахунку голосів.“;

в абзаці другому після слів “За результатом“ доповнити словом “такого“

абзац четвертий частини шостої викласти у новій редакції такого змісту: “Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу без перерахунку бюлетенів. Протокол з позначкою “Уточнений“ складається відповідно до цього Кодексу у порядку, в якому було складено протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, який потребує уточнення, транспортується і передається окружній виборчій комісії в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу.“;

у частині дванадцятій слово “тринадцятій“ замінити словом “одинадцятій“;

доповнити новою частиною шістнадцятою такого змісту:

16. У разі надходження до окружної виборчої комісії електронного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців, його приймання та розгляд здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

 1. у частині шостій статті 125 слова “про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального округу“ виключити;

 2. у статті 126:

у частині першій слово та знак “приймає,“ виключити“;

у частині першій після слів “виборчих дільницях“ доповнити словами та знаком“, що надійшли до Комісії“;

 1. у статті 127:

у частині першій після слів “встановлює результати“ доповнити словами “голосування у день“;

у частині першій після слів “встановити результати“ доповнити словами “голосування у день“;

у частині першій абзаци 4-30 викласти у новій реакції такого змісту:

До протоколу про результати голосування у день виборів Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;

4) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями та виготовлених ними з дозволу Центральної виборчої комісії;

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними

6) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

11) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;

12) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.“;

у частині другій слово “підсумки“ замінити словом “результати“;

у частині другій цифри та знак “3-26“ замінити на цифри та знак “2-12“;

у частині другій після слів “встановленими результатами“ доповнити словами “голосування у день“;

у частині другій після слів “про результати“ доповнити словами “голосування у день“;

у частині другій після слів “встановленні результатів“ доповнити словами “голосування у день“;

частину третю викласти у новій редакції такого змісту:

3. Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. У такому разі у протоколі Центральної виборчої комісії про результати голосування в день виборів Президента України зазначаються прізвище та ініціали кандидата, якого відповідно до цього Кодексу обрано Президентом України.“;

частину четверту викласти у новій редакції такого змісту:

4. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і за результатами голосування у день виборів Президента України жоден кандидат не був обраний відповідно до вимог частини третьої цієї статті, Центральна виборча комісія на підставі пункту 1 частини четвертої статті 76 цього Кодексу приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України, про що зазначається у протоколі про результати голосування в день виборів Президента України.

Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів на пост Президента України не зареєстровано жодного кандидата Центральна виборча комісія на підставі пункту 2 частини четвертої статті 76 цього Кодексу не пізніше як на п‘ятий день після закінчення строку реєстрації приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України.“;

у частині п’ятій слово “підсумки“ замінити словом “результати“;

частину шосту викласти у новій редакції такого змісту:

6. Повідомлення про результати голосування у день виборів Президента України, Центральна виборча комісія публікує в газетах “Голос України“ та “Урядовий кур'єр“ не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати голосування у день виборів Президента України.“;

 1. у статті 128:

у частині другій слова “у підсумку“ замінити на слова “за результатами“;

у частині четвертій слова “зняття своєї кандидатури з балотування“ замінити словами “відмову від балотування“;

доповнити новою частиною четвертою з поміткою один такого змісту:

41. У разі призначення Центральною виборчою комісією повторного голосування статус кандидатів, уповноважених представників кандидатів в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, довірених осіб кандидатів в загальнодержавному окрузі та територіальних округах, офіційних спостерігачів від партій, які висунули кандидатів, офіційних спостерігачів від кандидатів, зберігають лише кандидати, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, їх уповноважені представники в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, довірені особи цих кандидатів у загальнодержавному окрузі та територіальних округах, офіційні спостерігачі від партій, які висунули цих кандидатів, офіційні спостерігачі від таких кандидатів, офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій, які були зареєстровані до дня виборів Президента України, та продовжують здійснювати передбачені цим Кодексом повноваження під час підготовки, організації та проведенні повторного голосування з виборів Президента України до моменту офіційного опублікування результатів виборів Президента України.“;

частину сьому доповнити новим реченням такого змісту:

Заступники голови окружної виборчої комісії не призначаються.“;

у частині дев’ятій після слів “виборчих комісій“ доповнити словами та знаком “за формою, встановленою Центральною виборчою комісією“;

частину одинадцяту доповнити новим реченням такого змісту:

Заступники голови дільничної виборчої комісії не призначаються.“

частину чотирнадцяту доповнити новим абзацом другим такого змісту:

Порядок виготовлення списку виборців для повторного голосування, а також форму такого списку встановлює Центральна виборча комісія.“ абзаци другий, третій, четвертий та п’ятий вважати третім, четвертим, п’ятим та шостим відповідно;

у частині шістнадцятій слова “не включаються“ замінити словами “можуть включатись за поданням Міністерства закордонних справ України“;

у частині сімнадцятій після слів “виборчих округів“ доповнити словами та знаком “, протоколу про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу“;

у частині двадцятій після слова “якщо“ доповнити словом “за“;

 1. частину першу статті 129 викласти в новій редакції такого змісту:

1. Якщо в протоколі про результати голосування в день виборів Президента України або протоколі про результати повторного голосування з виборів Президента України визначено особу, обрану Президентом України відповідно до частини третьої статті 127 або частин вісімнадцятою, дев‘ятнадцятої статті 128 цього Кодексу, Центральна виборча комісія на своєму засіданні оприлюднює результати виборів Президента України, про що зазначається у протоколі засідання комісії, із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування.“;

 1. частину третю статті 132 виключити;

91) пункт 8 частини першої виключити статті 137:

92) у статті 138:

пункт п’ятий викласти в новій редакції такого змісту:

5. Регіональні списки кандидатів у депутати формуються у таких виборчих регіонах:

1) виборчий регіон № 1 (Київський) - місто Київ;

2) виборчий регіон № 2 (Вінницький) - Вінницька область;

3) виборчий регіон № 3 (Волинський) - Волинська область;

4) виборчий регіон № 4 (Дніпровський) – Дніпропетровська область;

5) виборчий регіон № 5 (Донецький) - Донецька область;

6) виборчий регіон № 6 (Житомирський) - Житомирська область;

7) виборчий регіон № 7 (Закарпатський) - Закарпатська область;

8) виборчий регіон № 8 (Запорізький) - Запорізька область;

9) виборчий регіон № 9 (Івано-Франківський) - Івано-Франківська область;

10) виборчий регіон № 10 (Київський обласний) - Київська область;

11) виборчий регіон № 11 (Кропивницький) - Кіровоградська область;

12) виборчий регіон № 12 (Луганський) - Луганська область;

13) виборчий регіон № 13 (Львівський) - Львівська область;

14) виборчий регіон № 14 (Миколаївський) - Миколаївська область;

15) виборчий регіон № 15 (Одеський) - Одеська область;

16) виборчий регіон № 16 (Південний) - Херсонська область, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь;

17) виборчий регіон № 17 (Полтавський) - Полтавська область;

18) виборчий регіон № 18 (Рівненський) - Рівненська область;

19) виборчий регіон № 19 (Сумський) - Сумська область;

20) виборчий регіон № 20 (Тернопільський) - Тернопільська область;

21) виборчий регіон № 21 (Харківський) - Харківська область;

22) виборчий регіон № 22 (Хмельницький) - Хмельницька область;

23) виборчий регіон № 23 (Черкаський) - Черкаська область;

24) виборчий регіон № 24 (Чернівецький) - Чернівецька область;

25) виборчий регіон № 25 (Чернігівський) - Чернігівська область.“;

доповнити частиною шостою такого змісту:

6. У закордонному окрузі регіональні виборчі списки не формуються.“;

93) статтю 140 викласти в новій редакції:

Стаття 140. Утворення окружних виборчих комісій

1. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят два дні до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.

2. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій (далі - суб’єкт подання) є:

1) політична партія, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;

2) політичні партії - суб’єкти виборчого процесу, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі.

3. До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від суб'єкта подання, зазначеного у пункті 1 частини другої цієї статті. Не більше ніж по одному представнику від суб'єктів подання, зазначених у пункті 2 частини другої цієї статті, включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією у встановленому нею порядку, не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 34 цього Кодексу, порушення вимог частин четвертої - шостої цієї статті шляхом прийняття відповідного рішення Центральної виборчої комісії шляхом, або в результаті застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною. Рішення про відхилення кандидатур за результатами жеребкування не приймається.

4. Центральний керівний орган суб'єкта подання не пізніш як за шістдесят сім днів до дня голосування подає до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, подання щодо кандидатур від цього суб'єкта подання (не більше однієї кандидатури до однієї виборчої комісії) для включення їх до складу відповідних окружних виборчих комісій. Подання підписується керівником суб'єкта подання (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою відповідного суб'єкта подання.

Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій може вноситися до Центральної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

5. У поданні кандидатур до складу окружних виборчих комісій зазначаються:

1) прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) особи;

2) число, місяць, рік народження;

3) громадянство особи;

4) місце проживання, адреса житла та контактні телефони особи;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях;

9) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

6. До подання додаються ксерокопії паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), ксерокопії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.

Власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах, надаються відповідним політичним партіям – суб‘єктам подання кандидатур, до моменту внесення до Центральної виборчої комісії подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій.

У разі виявлення Центральною виборчою комісією одночасного внесення однієї кандидатури до складу окружної виборчої комісії від різних суб'єктів подання, Комісія звертається до відповідних суб'єктів подання, кандидата до складу окружної виборчої комісії, для уточнення інформації та надання заяви про згоду на участь у роботі окружної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання. У разі непідтвердження згоди особи на участь у роботі окружної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання кандидатури, Центральна виборча комісія відхиляє таку кандидатуру.

7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.

У разі виявлення технічних описок та неточностей при зазначенні у поданні прізвища, ім'я та по батькові особи, дати її народження – в постанові про утворення окружної виборчої комісії зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.

8. У разі якщо у встановлений частиною четвертою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється у строк, визначений частиною першою цієї статті, Центральною виборчою комісією за поданням Голови Центральної виборчої комісії, внесеним з дотриманням вимог, передбачених статтею 34 цього Кодексу, на підставі пропозицій членів Центральної виборчої комісії, у кількості дванадцяти осіб з обов’язковим урахуванням поданих кандидатур від відповідних суб’єктів подання, передбачених частиною другою цієї статті.

9. Кожний суб'єкт подання має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій в межах загальнодержавного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій. Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, якщо до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від суб'єктів подання кандидатур до складу комісії. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому дотримується приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання.

Положення цієї частини щодо права на пропорційну частку кожної категорії керівних посад застосовуються лише при утворенні окружних виборчих комісій. В разі подальших змін в складі окружних виборчих комісії чи формуванні окружної виборчої комісії внаслідок дострокового припинення повноважень її попереднього складу положення цієї частини не застосовуються.

Положення цієї частини не застосовуються, якщо за рішенням Центральної виборчої комісії, повноваження голови, заступника голови та секретаря окружної виборчої комісії виконують уповноважені посадові особи регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії.

10. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії мають бути представниками різних політичних партій, крім випадків, передбачених частиною дев‘ятою цієї статті.

11. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняте відповідно до вимог цього Кодексу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше дня, наступного після його прийняття. Рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та строки, встановлені цією частиною, але не пізніше останнього дня перед днем голосування.“;

94) у статті 141:

абзац другий частини четвертої виключити;

у частині п’ятій слова та знак “, або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною“ виключити;

у частині п’ятій слово “дев’ятої“ виключити;

у частині п’ятій після слів “частини шостої“ доповнити словом “та“;

у частині п’ятій після слів “цієї статті“ доповнити словами та знаками “шляхом прийняття відповідного рішення Центральної виборчої комісії шляхом, або в результаті застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною.

Рішення про відхилення кандидатур за результатами жеребкування не приймається.“;

частину шосту викласти в новій редакції такого змісту:

6. Суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування подає до відповідної окружної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, подання щодо кандидатур від цього суб'єкта подання (не більше однієї кандидатури до однієї виборчої комісії) для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій. Подання від партії підписується керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою партії.

Від імені партії подання вносить уповноважена особа на підставі довіреності від партії або уповноважена особа партії в загальнодержавному чи територіальному виборчому окрузі.

Подання стосовно кандидатур до складу дільничних виборчих комісій може вноситися за допомогою електронних сервісів в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.“;

частину сьому викласти в новій редакції такого змісту:

7. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною п'ятою статті 140 цього Кодексу.

До подання додаються ксерокопії паспорта громадянина України (ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки), ксерокопії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.

Власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах, надаються відповідним політичним партіям (організаціям партій), до моменту внесення до окружної виборчої комісії подання стосовно кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

У разі виявлення окружною виборчою комісією одночасного внесення однієї кандидатури до складу дільничної виборчої комісії від різних суб'єктів подання, Комісія звертається до відповідних суб'єктів подання, кандидата до складу дільничної виборчої комісії, для уточнення інформації та надання заяви про згоду на участь у роботі дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання. У разі непідтвердження згоди особи на участь у роботі дільничної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання кандидатури, окружна виборча комісія відхиляє таку кандидатуру.“;

частину дев’яту викласти в новій редакції такого змісту:

9. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.

У разі виявлення технічних описок та неточностей при зазначенні у поданні прізвища, ім'я та по батькові особи, дати її народження – в постанові про утворення дільничної виборчої комісії зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.“;

у частині десятій слова та знак “щодо призначення відповідних осіб на посади голови, заступника голови та секретаря комісії“ замінити словами “від суб’єктів подання кандидатур до складу комісії“;

частину десяту доповнити новим абзацом такого змісту:

Положення цієї частини щодо права на пропорційну частку кожної категорії керівних посад застосовуються лише при утворенні дільничних виборчих комісій. В разі подальших змін в складі дільничних виборчих комісії чи формуванні окружної виборчої комісії внаслідок дострокового припинення повноважень її попереднього складу положення цієї частини не застосовуються.“;

у частині одинадцятій слова та знак “суб'єктів подання, передбачених частиною четвертою цієї статті“ замінити словами та знаками “політичних партій, крім випадків, передбаченого частиною десятою цієї статті“;

у частині п’ятнадцятій після слів “визначений відповідною виборчою комісією“ доповнити словами “або Центральною виборчою комісією“;

95) у статті 142:

частину першу викласти в новій редакції такого змісту:

1. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією в порядку та строки визначені статтею 141 цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.“;

у частині третій слова, цифри та знаки “мають суб’єкти подання, зазначені у частині другій статті 140 цього Кодексу, а також“ замінити словами, цифрами та знаком “крім суб'єктів, зазначених у частині другій статті 140 цього Кодексу має також“;

частину четверту викласти в новій редакції такого змісту:

4. Подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці від Міністерства закордонних справ України може вноситися до Центральної виборчої комісії не пізніш як за двадцять один день до дня голосування за підписом Міністра закордонних справ України або особи, яка виконує його повноваження.“;

у частині п’ятій слова, цифри та знаки “внесеного у строки, встановлені частиною четвертою цієї статті,“ та “у кількості, не меншій за мінімальний і не більшій за середній кількісний склад дільничних виборчих комісій, встановлений частинами другою чи третьою статті 141 цього Кодексу“ виключити;

у частині шостій слова та знаки “заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах“ виключити;

частину сьому виключити;

частину восьму викласти в новій редакції такого змісту:

8. Кандидатури, внесені Міністерством закордонних справ України включаються до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці у випадку недостатності кандидатур від суб'єктів подання, зазначених у частині другій статті 140 цього Кодексу.“;

у частині дев’ятій слова та знак “другою, шостою і десятою“ замінити словами “другою і шостою“;

частину десяту виключити;

частину одинадцяту виключити;

96) у статті 143:

у пункті 2 частини другої після слів “контролює використання виборчими комісіями“ доповнити словами та знаком “, регіональних та територіальних представництв Центральної виборчої комісії“;

у пункті 6 частини другої після слів “на рахунках виборчих комісій“ доповнити словами та знаком “регіональних та територіальних представництв Центральної виборчої комісії,“;

у пункті 8 частини другої після слів “уповноважених осіб партії“ доповнити словами та знаком “, довірених осіб кандидатів в депутати“;

у пункті 9 частини другої перед словами “здійснює контроль за надходженням і використанням коштів“ доповнити словами “безпосередньо та через свої регіональні та територіальні представництва“;

пункт 10 частини другої словами та знаком “, а також офіційних спостерігачів від громадських організацій у загальнодержавному окрузі “

у пункті 12 частини другої слова “і передає їх“ замінити словами “і забезпечує їх передачу“;

у пункті 15 частини другої після слів “встановленому цим Кодексом“ доповнити словами та знаками “та Законом України “Про Центральну виборчу комісію“;

97) у статті 144:

у пункті 18 частини першої після слів “Центральною виборчою комісією“ доповнити словами та знаками “за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи“;

у пункті 19 частини першої слова “виборчої комісії“ замінити словами “та дільничних виборчих комісій“;

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

Повноваження окружної виборчої комісії, визначені пунктами 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 цієї частини можуть виконувати територіальні представництва Центральної виборчої комісії у разі їх утворення.“;

у частині другій слово “третій“ замінити словом “другий“;

98) у статті 145:

у пункті 10 частини першої слова “заяви і скарги“ замінити словом “звернення“;

у пункті 11 частини першої слова “заяв та скарг“ замінити словом “звернень“;

у пункті 11 частини першої слова “Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному веб-сайті“ замінити словами “окружної виборчої комісії для узагальнення та передачі до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному веб-сайті;“;

99) у статті 146:

у частині першій після слів “Кодексу та законів України“ доповнити словами та знаком “, невиконання рішення виборчої комісії вищого рівня.“;

у пункті 6 частини третьої слова “офіційним спостерігачем“ виключити;

у пункті 7 частини третьої слово “включенням“ замінити словом “входженням“;

у пункті 7 частини третьої слова та знак “села, селища“ замінити словами та знаком “сіл, селищ“;

частину третю доповнити новими абзацами такого змісту:

Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься за підписом осіб, визначених частиною четвертою статті 140, частиною шостою статті 141, частиною четвертою статті 142 цього Кодексу, скріплюється печаткою суб’єкта подання, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. До подання додаються документи, передбачені частиною шостою статті 140, частиною сьомою статті 141, частиною шостою статті 142 цього Кодексу відповідно.

Зазначене подання підлягає розгляду у п’ятиденний строк, але не пізніше останнього дня перед днем голосування.

Подання про заміну члена виборчої комісії може вноситися за допомогою електронних сервісів в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.“;

частину четверту доповнити новим абзацом другим такого змісту:

Про дострокове припинення повноважень в зв’язку з відмовою від складення присяги члена комісії невідкладно повідомляється Центральна виборча комісія або відповідна окружна виборча комісія для прийняття рішення про зміни в складі відповідної виборчої комісії.“;

в абзаці першому частини п’ятої слова та знак “окремого члена виборчої комісії,“ виключити;

в абзаці другому частини п’ятої слово “другий“ замінити словом “наступний“;

в абзаці третьому частини п’ятої слова та цифри “частиною першою статті 142“ виключити;

в абзаці четвертому частини п’ятої слова та цифри “пунктом 10“ замінити словами, цифрами та знаком “пунктами 8, 10“;

абзац шостий частини п’ятої викласти в новій редакції такого змісту:

У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніше останнього дня перед днем голосування затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Кодексом.“;

частину п’яту доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальної кількості, встановленої відповідно частиною першою статті 140, частинами другою, третьою статті 141 цього Кодексу, відповідна виборча комісія приймає рішення про включення нового члена до складу відповідної виборчої комісії за поданням голови відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії з тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим). Таке рішення приймається одночасно з рішенням про дострокове припинення повноважень члена комісії.“;

абзац восьмий частини п’ятої викласти в новій редакції такого змісту:

У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці інша особа може включатися до складу комісії за поданням Міністерства закордонних справ України.“;

в абзаці другому частини сьомої слово “повноважень“ замінити словами та знаками “обов’язків (без припинення членства в комісії)“;

частину восьму викласти в новій редакції такого змісту:

8. У разі надходження подання про заміну члена виборчої комісії, який виконує обов’язки голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії,рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого члена від того самого суб'єкта подання приймається з одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.

У разі дострокового припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії з інших підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, виборча комісія призначає на відповідну посаду іншу особу зі складу цієї комісії.

У разі прийняття рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії без припинення повноважень зазначених осіб як членів виборчої комісії на відповідну посаду призначається інша особа зі складу цієї виборчої комісії. При цьому повинні бути додержані вимоги цього Кодексу щодо призначення голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії від різних політичних партій.

У випадках, передбачених абзацами другим та третім цієї частини або у разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії, положення частини дев’ятої статті 140, частини десятої статті 141 цього Кодексу щодо права на пропорційну частку кожної категорії керівних посад не застосовуються.“;

доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:

9. У разі наявності підстав для дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, які мають ознаки вчинення членами (окремим членом) цієї комісії кримінального або адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія одночасно з прийняттям такого рішення повідомляє про це правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.“;

100) у статті 148:

у частині першій слова “виділених на підготовку та проведення виборів депутатів“ виключити;

у частині другій після слова “обсяг“ доповнити словом “бюджетних“;

у частині третій слово “Витрати“ замінити словом “Видатки“;

у частині третій після слів “виборчими комісіями“ доповнити словами та знаками “(регіональними або територіальними представництвами Центральної виборчої комісії)“;

у частині третій слова “коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України“ замінити словами та знаками “бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України“;

частину четверту викласти в новій редакції такого змісту:

4. Кошти бюджету на підготовку і проведення виборів депутатів, бюджетні призначення за якими п встановлені законом про Державний бюджет України, перераховуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Центральній виборчій комісії відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України, сформованого за пропозиціями Центральної виборчої комісії, за бюджетною програмою, за якою здійснюється фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів.“;

у частині п’ятій після слів “видатків окружної виборчої комісії“ доповнити словами та знаками “(регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії)“;

у частині п’ятій слово “витрати“ замінити словом “видатки“;

у частині шостій після слів “Окружна виборча комісія“ доповнити словами та знаками “(регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії)“;

у частині шостій після слів “видатків окружної виборчої комісії“ доповнити словами та знаками (регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії)“;

частину восьму викласти в новій редакції такого змісту:

8. Окружна виборча комісія (регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії) не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів подає до Центральної виборчої комісії виписку з реєстраційного рахунка та припиняє рух коштів на цьому рахунку. У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів Центральна виборча комісія відкликає залишок невикористаних асигнувань, виділених із загального фонду Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів, шляхом надання коригуючого розподілу відкритих асигнувань центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.“;

у частині дев’ятій після слів “Окружна виборча комісія“ доповнити словами та знаками “(регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії)“;

у частині десятій після слів “здійснюється Центральною виборчою комісією“ доповнити словами та знаками “регіональними представництвами Центральної виборчої комісії“;

9) у частині першій статті 149 після слів “договору між ними і виборчою комісією“ доповнити словами та знаками “(територіальним представництвом Центральної виборчої комісії)“;

101) у статті 151:

в абзаці другому частини другої слова “є сам кандидат“ замінити словами “може бути сам кандидат або його довірена особа“;

у частині третій після слів “їх залишки на рахунках“ доповнити словами та цифрами “у порядку встановленому відповідно до частини чотирнадцятої статті 150 цього Кодексу“;

102) у статті 152:

у абзаці першому частини першої після слів “коштів кандидатів“ доповнити словами “у депутати“;

частину першу доповнити новим абзацом третім такого змісту:

Добровільні внески здійснюються виключно у грошовій формі.“;

в абзаці першому частини четвертої слова та знаки “та/або від особи, яка не подала заяву про відсутність обставин, передбачених статтею 15 Закону України “Про політичні партії в Україні“, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску. Така заява подається за формою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції.“ виключити;

в абзаці другому частини четвертої слова та знак “а також подання заяви, передбаченої абзацом першим цієї частини“ виключити;

у частині восьмій після слів “протягом трьох“ доповнити словом “робочих“;

103) у статті 153:

в абзаці першому частини п’ятої слова “та Центральної виборчої комісії не пізніше дня, наступного за днем його надходження“ замінити словами та знаками “Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження.“;

в абзаці другому частини п’ятої після слів та знаків “на офіційних веб-сайтах партії (за наявності), Центральної виборчої комісії“ доповнити словами “та Національного агентства з питань запобігання корупції“;

у частині десятій слова та знаки “(із зазначенням відомостей про особу, яка здійснила внесок до виборчого фонду, передбачених Законом України “Про політичні партії в Україні“ для осіб, які здійснюють внески на підтримку партій)“ та “(із зазначенням відомостей про отримувача платежу, передбачених Законом України “Про політичні партії в Україні“).“ виключити;

доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:

12. За рішенням Центральної виборчої комісії та у встановленому нею порядку фінансова звітність про надходження та використання коштів виборчого фонду, передбачена цією статтею, може подаватися до Центральної виборчої комісії та/або відповідного регіонального, територіального представництва Центральної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів. В такому випадку паперова форма вказаного звіту не подається.“;

104) у статті 154:

частину третю викласти в новій редакції такого змісту:

3. Висування кандидатів у депутати партією, формування та затвердження загальнодержавного виборчого списку та регіональних виборчих списків здійснюються на її з'їзді (зборах, конференції) у порядку, встановленому статутом партії та цією статтею.

На з'їзді (зборах, конференції) партії щодо висування кандидатів у депутати за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Такий член Центральної виборчої комісії має право отримувати копії проектів рішень з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати та документів щодо скликання з‘їзду (зборів, конференції).“;

частину четверту викласти в новій редакції такого змісту:

4. Повідомлення про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії з метою висування кандидатів у депутати, порядок акредитації на такому з'їзді (зборах, конференції) представників засобів масової інформації, визначений його організаторами, не пізніш як за п'ять днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції) розміщується на офіційному веб-сайті партії та подається до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія не пізніше наступного дня, з дня отримання такого повідомлення розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.“;

у частині восьмій слово “сімнадцяти“ замінити словом “вісімнадцяти“;

у частині шістнадцятій цифри “10“ замінити цифрою “8“;

105) у статті 155:

пункт 7 частини першої викласти в новій редакції такого змісту:

7) автобіографій кандидатів у депутати на паперовому носії та в електронному вигляді, що обов’язково повинні містити: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, адресу місця проживання, наявність чи відсутність представницького мандата, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості, дату складання автобіографії та підпис кандидата у депутати (складається у друкованому вигляді)“;

у пункті 8 частини першої після слів та знаку “до примусового виконання,“ доповнити словами та знаком “а також довідки про наявність чи відсутність судимості, виданої уповноваженим органом після початку виборчого процесу“;

частину другу викласти в новій редакції такого змісту:

2. Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.

Документи для реєстрації кандидатів у депутати можуть подаватися до Центральної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.

В такому разі вірність копій документів, передбачених частиною першою цієї статті можуть засвідчуватися керівником відповідної партії з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг“ та “Про електронні довірчі послуги“.“;

частину третю викласти в новій редакції такого змісту:

3. Центральна виборча комісія не розглядає документи, зазначені у частині першій цієї статті, якщо вони подані з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 158 цього Кодексу.

У разі порушення строків, передбачених частиною другою статті 158 цього Кодексу, а також у разі подачі документів засобами поштового зв‘язку (в тому числі – електронної пошти в іншому порядку, ніж встановлений Центральною виборчою комісією), а також в іншому порядку без урахування вимог цього Кодексу, документи щодо реєстрації кандидатів на пост Президента України Центральною виборчою комісією не розглядаються та повертаються листом члена Центральної виборчої комісії за дорученням Голови Центральної виборчої комісії.“

106) у статті 156:

в абзаці першому частини першої після слів “для реєстрації кандидатів у депутати“ доповнити словами “одним платежем“;

в абзаці першому частини першої після слів “мінімальних заробітних плат“ доповнити словами та знаками “, визначених у місячному розмірі (станом на день початку виборчого процесу)“;

в абзаці другому частини першої після слів “внесення грошової застави“ доповнити словами “та її розмір“;

частину другу викласти в новій редакції такого змісту:

2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації всіх кандидатів у депутати, висунутих партією, внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії, з якого вносилася грошова застава.

У разі надходження на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії для внесення грошової застави коштів у меншому розмірі, ніж визначено частиною першою цієї статті та/або коштів, які внесені із порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, такі кошти поверненню не підлягають та перераховуються до державного бюджету протягом п'яти днів після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати.“;

107) у частині першій статті 157: після слів “встановленому цим Кодексом,“ доповнити словами “не пізніше ніж на п‘ятий день з моменту реєстрації“;

108) у статті 158:

у частині першій слова “загальнодержавного та регіональних виборчих списків“ замінити словами “загальнодержавного або загальнодержавного та регіонального виборчих списків“;

у частині третій слова “з загальнодержавного та відповідного регіонального виборчих списків“ замінити словами “загальнодержавного або загальнодержавного та регіонального виборчих списків“;

у частині третій слова “з виборчого списку партії“ замінити словами “з загальнодержавного або загальнодержавного та регіонального“;

у частині четвертій слова “загальнодержавного та відповідного регіонального“ замінити словами “загальнодержавного або загальнодержавного та регіонального“;

у частині четвертій слова “засвідчена в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“ виключити;

у частині четвертій після слів “згоду балотуватися від“ доповнити словом “цієї“;

в абзаці третьому частини п’ятої слова “вважається виключеною“ замінити словом “виключається“;

109) у статті 159:

у пункті 2 частини першої після слів “статті 155 цього Кодексу“ доповнити словами та знаками “, або відсутність у таких документах відомостей, які обов’язково повинні бути зазначені відповідно до вимог цього Кодексу“;

у пункті 1 частини другої після слів та цифр “статті 155 цього Кодексу“ доповнити словами та знаком “або відсутності у таких документах відомостей, які обов’язково повинні бути зазначені відповідно до вимог цього Кодексу“;

у пункті 6 частини другої після слів “обраною депутатом“ доповнити словами, цифрами та знаком “, зокрема встановлення порушення вимог частини п‘ятої та десятої статті 154 цього Кодексу“;

у частині третій слова “підлягають виправленню або уточненню у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією“ виключити;

110) у статті 160:

у абзаці першому частини першої слова “та регіональних виборчих списків партії“ замінити словами та знаками “або загальнодержавного та регіонального виборчих списків“;

у пункті 1 частини першої слова “із особисто поданою заявою про відмову балотуватися, засвідченою в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат““ замінити словами та знаком “на чергових виборах депутатів та не пізніш як за тридцять чотири дні до дня голосування на позачергових виборах заявою про відмову балотуватися. Така заява подається до Центральної виборчої комісії особисто кандидатом“;

у пункті 2 частини першої після слів “до дня голосування“ доповнити словами “на чергових виборах депутатів та не пізніш як за тридцять чотири дні до дня голосування на позачергових виборах депутатів“;

пункт 7 частини першої викласти в новій редакції такого змісту:

7) включення кандидата у депутати до виборчих списків декількох партій на підставі його заяв про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати від відповідних партій;“;

в абзаці десятому частини першої слова “загальнодержавного та регіонального“ замінити словом “відповідних“;

в абзаці десятому частини першої слово “відповідної“ виключити;

в абзаці десятому частини першої слова “п’ятдесят три дні до дня голосування“ замінити на “п'ятдесят один день до дня голосування на чергових виборах депутатів та не пізніш як за тридцять два дні до дня голосування на позачергових виборах депутатів.“;

в абзаці дванадцятому частини першої після слів “п’ятдесят три дні до дня голосування“ доповнити словами “на чергових виборах депутатів та менш як за тридцять чотири дні до дня голосування на позачергових виборах депутатів“;

у частині четвертій слова “та відповідного регіонального“ замінити словами “або загальнодержавного та регіонального“;

111) абзац другий частини третьої статті 162 викласти в новій редакції такого змісту:

Інформаційні плакати партії виготовляються в доступних форматах, що забезпечують можливість ознайомлення з ними виборцям з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) із застосуванням розумного пристосування.“;

112) частину третю статті 163 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

Інформаційні буклети партії виготовляються в доступних форматах, що забезпечують можливість ознайомлення з ними виборцям з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) із застосуванням розумного пристосування.“;

113) абзац шостий частини першої статті 164 викласти в новій редакції такого змісту:

Форма штампа “Вибув“ затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів. Окружні виборчі комісії (регіональні або територіальні представництва Центральної виборчої комісії) не пізніш як за сім днів до дня виборів забезпечують виготовлення таких штампів або використовують штампи, які були виготовлені раніше. Штампи “Вибув“підчасвиборчогопроцесузберігаютьсявокружнійвиборчійкомісії (територіальних представництвах Центральної виборчої комісії).“;

 1. у статті 165:

у частині третій слово “подаються“ замінити на слова “може подаватися“;

у частині третій слова та знак “ім’я, по батькові“ замінити на слова та знаки “ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності)“;

у частині третій слова “місце проживання та адреса житла“ замінити на “адреса для листування“;

у частині третій після слів “контактний номер телефону“ доповнити словами “та адреса електронної пошти“;

у частині третій слова “ксерокопії“ замінити словами “копії“;

частину третю доповнити новим абзацом другим такого змісту:

У разі виявлення технічних помилок та неточностей у заяві про реєстрацію представника партії у Центральній виборчій комісії – в постанові Центральної виборчої комісії про його реєстрацію зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.“;

частину четверту доповнити новим абзацом другим такого змісту:

У разі порушення вимог, встановлених частинами першою – третьою цієї статті Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації представника партії у Центральній виборчій комісії.“;

у частині шостій слова “місце проживання та адреса житла“ замінити словами “адреса для листування“;

у частині шостій після слів “номер телефону“ доповнити словами “та адреса електронної пошти“;

у частині шостій слова “письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії у загальнодержавному окрузі та відповідному територіальному окрузі та ксерокопії“ замінити на слово “копії“;

у частині шостій слова “ксерокопії“ замінити словом “копії“;

доповнити частину шосту новим абзацом другим такого змісту:

У разі виявлення технічних помилок та неточностей у заяві про реєстрацію уповноважених осіб партії в постанові Центральної виборчої комісії про їх реєстрацію зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.“

доповнити частину сьому новим абзацом другим такого змісту:

У разі порушення вимог, встановлених частинами другою, п’ятою, шостою цієї статті Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації уповноваженої особи партії.“;

у частині дев’ятій слова “дня голосування“ замінити словами “завершення виборчого процесу“;

частину десяту викласти у новій редакції такого змісту:

10. Центральний керівний орган партії, який приймав рішення про затвердження представника партії у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії, у будь-який час до завершення виборчого процесу може прийняти рішення про відкликання представника партії у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної та подати їх до Центральної виборчої комісії.

Документи для реєстрації представник партії у Центральній виборчій комісії, уповноваженої особи партії можуть подаватися до Центральної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.“;

 1. у статті 166:

доповнити новою частиною третьою такого змісту:

3. Кандидат у депутати, включений до регіонального списку партії з метою забезпечення належної участі у виборчому процесі, представництва та захисту його інтересів може мати не більше двох довірених осіб у відповідному виборчому регіоні. Довірена особа повинна відповідати вимогам, встановлених частиною другою статті 165 цього Кодексу.

Документи для реєстрації довіреної особи можуть подаватися до Центральної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.

доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

4. Повноваження довірених осіб поширюються на відповідний виборчий регіон.“;

доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:

5. Довірена особа:

 1. сприяє кандидату в його участі у виборчому процесі, у тому числі під час ведення передвиборної агітації;

 2. представляє інтереси кандидата у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного виборчого регіону;

 3. може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного виборчого регіону;

 4. має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом;

 5. має права офіційного спостерігача від партії, передбачені частиною шостою статті 167 цього Кодексу;

 6. має інші права, передбачені цим Кодексом для довіреної особи кандидата.“;

Доповнити новою частиною шостою такого змісту: “6. На довірену особу кандидата поширюються обмеження, встановлені частиною сьомою статті 167 цього Кодексу.“;

доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

7. Заява про реєстрацію довірених осіб (в електронному вигляді та на паперових носіях) за підписом кандидата у депутати, подається до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидата. У разі подачі такої заяви до Центральної виборчої комісії в інший спосіб на паперових носіях – підпис кандидата засвідчується у порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“. У разі подачі такої заяви засобами електронної пошти вона засвідчується шляхом накладення кваліфікованого цифрового підпису кандидата. У заяві про реєстрацію довірених осіб кандидата зазначаються: прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) кожної довіреної особи, відповідний виборчий регіон, громадянство довіреної особи, число місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса для листування, контактний номер телефону та адреса електронної пошти, відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, що не погашена або не знята в установленому законом порядку. До заяви додаються копії паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або ксерокопії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України). “;

доповнити новою частиною восьмою такого змісту:

8. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня надходження документів, зазначених у частині сьомій цієї статті, а поданих напередодні і в день голосування (в день повторного голосування) - невідкладно, реєструє довірених осіб кандидата та видає кандидату посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

У разі виявлення технічних помилок та неточностей у заяві про реєстрацію довірених осіб кандидата – в постанові Центральної виборчої комісії про реєстрацію довірених осіб зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.

Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації довірених осіб кандидата у разі порушення вимог, встановлених частиною третьою, шостою, сьомою цієї статті.“;

доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:

9. Довірена особа кандидата з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.“

доповнити новою частиною десятою такого змісту:

10. У разі скасування реєстрації кандидата у депутати, повноваження довірених осіб кандидата вважаються припиненими з дня прийняття відповідного рішення.“;

доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:

11. Довірена особа кандидата має право у будь-який час до завершення виборчого процесу звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.“;

доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:

12. Кандидат у депутати у будь-який час до завершення виборчого процесу може відкликати довірену особу та внести до Центральної виборчої комісії іншу кандидатуру замість вибулої.“;

доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:

13. На підставі заяви, поданої відповідно до частини одинадцятої або дванадцятої цієї статті, не пізніш як на третій день з дня її надходження, а поданої напередодні і в день виборів, - невідкладно, Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення. Копія рішення Центральної виборчої комісії видається особі, яка звернулась з відповідною заявою на її прохання або надсилається на її адресу.“;

 1. у статті 167:

в абзаці першому частини другої слова “місце проживання та адреса житла“ замінити словами “адреса для листування“;

в абзаці першому частини другої після слів “контактних телефонів“ доповнити словами “та адреса електронної пошти“;

в абзаці другому частини другої слова “заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії та ксерокопія“ замінити на слово “копія“;

в абзаці другому частини другої слова “ксерокопії“ замінити словами “копії“;

в абзаці другому частини другої слово “ксерокопія“ замінити словом “копія“;

доповнити частину другу новим абзацом другим такого змісту:

Відповідальність за подання документів для реєстрації офіційного спостерігача без згоди такої особи несе особа, що підписала відповідне подання.“

доповнити частину другу новим абзацом третім такого змісту:

У разі виявлення технічних помилок та неточностей у заяві про офіційного спостерігача – в постанові Центральної виборчої комісії про його реєстрацію зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.“;

частину третю викласти в новій редакції такого змісту:

3. Подання про реєстрацію офіційних спостерігачів від партії за підписом уповноваженої особи партії у відповідному територіальному або загальнодержавному окрузі (уповноваженого на підставі довіреності представника партії) вноситься до відповідної окружної виборчої комісії, а щодо офіційних спостерігачів у закордонному окрузі - до Центральної виборчої комісії, не пізніш як за п'ять днів до дня голосування (на паперовому носії та в електронному вигляді).

Документи для реєстрації офіційних спостерігачів можуть подаватися за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.“;

частину четверту викласти в новій редакції такого змісту:

4. Окружна виборча комісія, щодо офіційних спостерігачів у закордонному окрузі – Центральна виборча комісія, здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів від партії у відповідному територіальному (закордонному) окрузі, забезпечує виготовлення та видачу їм посвідчень за формами, встановленими Центральною виборчою комісією, не пізніше ніж на третій день після внесення подання.“;

 1. у статті 168:

частину четверту викласти в новій редакції такого змісту:

4. У виборчому бюлетені зазначаються визначений жеребкуванням номер кожної партії, повна назва відповідної партії, прізвища та ініціали кандидатів у депутати, включених до загальнодержавного виборчого списку під першими дев'ятьма номерами, а також порядкові номери, прізвища та ініціали усіх кандидатів у депутати, включених до відповідного регіонального виборчого списку партії.

У виборчому бюлетені для голосування в закордонному окрузі зазначаються визначений жеребкуванням номер кожної партії, повна назва відповідної партії, прізвища та ініціали кандидатів у депутати, включених до загальнодержавного виборчого списку під першими дев'ятьма номерами.

Виборчий бюлетень для голосування в закордонному окрузі не містить відомостей щодо кандидатів у депутати, включених до регіонального виборчого списку партії.

Праворуч від повної назви кожної партії розміщується порожній квадрат.

Під порядковим номером та повною назвою партії, яка в порядку черговості партій, зазначеної в абзаці першому цієї частини, у виборчому бюлетені вказана останньою, на відстані не менше ніж 3 сантиметри від назви такої партії великими літерами зазначається текст “Від політичної партії, за яку я проголосував (проголосувала), підтримую кандидата у депутати“, праворуч від якого розміщується прямокутник, у якому зазначається знак “№“ з вільним полем для написання номера кандидата в депутати (крім виборчих бюлетенів для голосування в закордонному окрузі).“;

частину сьому викласти в новій редакції такого змісту:

7. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, регіональні та територіальні представництва Центральної виборчої комісії, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Кодексу.“;

частину восьму викласти в новій редакції такого змісту:

8. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці кожного територіального округу виготовляються, як правило, у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа при їх виготовленні.

У разі встановлення, що кількість виборців на окремих виборчих дільницях на момент завершення виготовлення виборчих бюлетенів є більша, ніж виготовлено бюлетенів, Центральна виборча комісія, за можливості, може прийняти рішення про замовлення додаткової кількості бюлетенів для таких виборчих дільниць.

Виборчі бюлетені для голосування у закордонному окрузі для кожної закордонної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що визначається Центральною виборчою комісією на підставі кількості виборців, включених до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на цій виборчій дільниці на останніх загальнодержавних виборах та середньої кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях у закордонному окрузі на останніх загальнодержавних виборах.

Виборчі бюлетені для голосування у закордонному окрузі можуть не виготовлятися за рішенням Центральної виборчої комісії у випадку проведення голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування).“;

доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту: “9. Положення цієї статті, та статей 169, 170 цього Кодексу можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

 1. у статті 169:

частину першу викласти в новій редакції такого змісту:

1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів на підставі договору, укладеного між нею та державним спеціалізованим поліграфічним підприємством, яке виготовляє та реалізує бланки документів суворої звітності або інших документів, які потребують використання спеціальних елементів захисту.

Договір між Центральною виборчою комісією та відповідним підприємством укладається із застосуванням переговорної процедури закупівлі, виходячи із виробничих, технологічних та організаційних можливостей підприємства забезпечити своєчасний друк та ступені захисту виборчих бюлетенів.“;

у частині другій слова “Підприємства-виготовлювачі виборчих бюлетенів забезпечують“ замінити словами “Підприємство-виготовлювач виробничих бюлетенів забезпечує“;

частину п’яту викласти в новій редакції такого змісту:

5. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією (регіональними представництвами та/або територіальними представництвами Центральної виборчої комісії) в упаковці підприємства- виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою та в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного територіального (закордонного) округу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.“;

абзац другий частини шостої викласти в новій редакції такого змісту:

Відомості про кількість виготовлених виборчих бюлетенів вносяться до протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та враховуються відповідною окружною виборчою комісією при складанні протоколів про підсумки голосування у відповідному територіальному окрузі, а також Центральною виборчою комісією під час складання протоколу про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу.“;

абзац перший частини восьмої викласти в новій редакції:

8. Форма штампа, зазначеного у частині сьомій цієї статті, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня голосування. Окружні виборчі комісії (регіональні або територіальні представництва Центральної виборчої комісії) не пізніш як за сім днів до дня голосування забезпечують виготовлення таких штампів або використовують штампи, які були виготовлені раніше. Штампи “Вибув“ під час виборчого процесу зберігаються в окружній виборчій комісії (територіальних представництвах Центральної виборчої комісії).“;

 1. у статті 170:

в абзаці першому частині першій після слів “Центральної виборчої комісії“ доповнити словами та знаками “(регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії)“;

в абзаці другому частині першій після слів “Центральної виборчої комісії“ доповнити словами та знаками “(регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії)“;

в абзаці третьому частині першій після слів “Центральної виборчої комісії“ доповнити словами та знаками “(регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії)“;

у частині другій після слів “Центральної виборчої комісії“ доповнити словами та знаками “(регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії)“;

частину третю викласти у новій редакції такого змісту:

3. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного територіального округу. У разі необхідності може прийматися рішення про проведення виїзного засідання окружної виборчої комісії для передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії.“;

 1. у статті 171:

у частині першій слова “окружною виборчою комісією“ виключити;

у частині третій слова “осіб з інвалідністю“ замінити словами та знаками “виборців із порушенням здоров’я “у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)“;

 1. у статті 172:

частину пругу доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

7) забезпечення голосування для виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) та інших маломобільних груп населення.“;

доповнити ново частиною дев’ятою такого змісту:

9. Окремі положення цієї статті можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

 1. у статті 173:

у частині п’ятій слова “фізичних порушень“ замітини словами та знаками “порушення здоров’я “у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)“;

у частині п’ятій після слів “кандидата у депутати“ доповнити словами та знаком “його довіреної особи,“;

у частині шостій слова “свої виборчі бюлетені“ на слова “свій виборчий бюлетень“;

в абзаці 2 частини дев’ятої слова “фізичні вади“ замінити словами та знаками “порушення здоров’я “у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)“;

в абзаці другому частини дев’ятої після слів “кандидата у депутати“ доповнити словами та знаком “його довіреної особи,“;

у частині десятій слова та знак “кандидатів у депутати,“ виключити;

доповнити новою частиною шістнадцятою такого змісту:

16. Окремі положення цієї статті можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

 1. у статті 174:

у частині першій після слів “списку виборців на“ доповнити словами “звичайній чи спеціальній“;

у частині першій слова на знаки “за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я“ замінити на слова та знаки “внаслідок порушення здоров’я “у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)“;

у частині сьомій слова “лікувальних закладах“ замінити на слова “закладах охорони здоров’я“;

у частині дев’яті слова та знак “, кандидатів в депутати“ виключити;

у частині одинадцятій після слів та знаку “кандидатами у депути“ доповнити словами та знаком “, їх довіреними особами“;

у частині чотирнадцятій слово “першій“ замінити словами “другій та третій“;

у абзаці п’ятому слова “внаслідок фізичних порушень чи стану здоров’я“ замінити словами “через порушення здоров’я “у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)“;

доповнити новим абзацом двадцятим такого змісту:

20. Окремі положення цієї статті можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

 1. у статті 175:

у частині третій слово “відповідно“ виключити;

у частині третій слово “протоколів“ замінити словом “протоколу“;

у частині четвертій слова та знак “заяви, скарги“ замінити словом “звернення“;

у частині шостій слово “бюлетенів“ замінити словом “документів“;

пункт 2 частини сьомої викласти у новій редакції такого змісту:

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені (за підписами виборців та відмітками “голосував за місцем перебування“ у списку виборців).“;

пункт 3 частині двадцять дев’ятої викласти у новій редакції такого змісту:

3) якщо у виборчому бюлетені проставлені позначки біля повних назв декількох партій;“;

частину тридцять першу викласти у новій редакції такого змісту:

31. Дільнична виборча комісія звичайної, спеціальної виборчої дільниці підраховує кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки, а дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці – кількість голосів виборців, які підтримали загальнодержавний список партії у закордонному окрузі. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які отримали регіональні виборчі списки кожної партії (які підтримали загальнодержавний виборчий список партії у закордонному окрузі) та всіх партій, оголошуються і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.“

частину тридцять другу викласти у новій редакції такого змісту:

32. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці та кількостей виборчих бюлетенів з голосами виборців, які підтримали регіональні виборчі списки усіх партій (які підтримали загальнодержавні виборчі списки усіх партій – у закордонному окрузі). У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Підписи скріплюються печаткою комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі. Положення частин тридцять третьої – тридцять восьмої цієї статті не застосовуються під час підрахунку голосів виборців на закордонних виборчих дільницях.

На закордонній виборчій дільниці виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали загальнодержавний виборчий список партії у закордонному окрузі запаковуються у пакет. На пакеті вчиняється напис, що округ є закордонним та зазначаються номер закордонної виборчої дільниці, назва партії, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.“;

у частині тридцять шостій слова “кандидатів у депутати“ виключити;

у частині тридцять шостій після слів “весь регіональний виборчий список від цієї партії“ доповнити словами та знаком “, не підтримавши окремого кандидата в депутати“;

у частині тридцять сьомій слова та знак “або позначення, що він є закордонним“ виключити;

у частині тридцять восьмій після слів “у депутати від партії,“ доповнити словами та знаком “не підтримавши окремого кандидата у депутати,“;

у частині тридцять восьмій слова та знаки “або позначення, що він є закордонним“ виключити;

у частині тридцять дев’ятій після слів “виборчий список“ доповнити словами та знаками “(загальнодержавний виборчий список у закордонному окрузі)“;

доповнити новою частиною сороковою такого змісту:

40. Окремі положення цієї статті можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

 1. у статті 176:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції

Забороняється складання протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в іншому порядку, ніж визначений Центральною виборчою комісією.“;

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту: 

Порядок виготовлення та вимоги до протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів.“

в абзаці першому частини другої після слів “голосів виборців на“ доповнити словами та знаком “звичайній, спеціальній“;

доповнити новою частиною другою з приміткою один такого змісту:

21. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці цифрами заносяться:

 1. кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;

 2. кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничною виборчою комісією;

3) кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці(на момент закінчення голосування);

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

5) кількість виборчих бюлетенів для голосування, що не підлягають врахуванню;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

8) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали загальнодержавні виборчі списки всіх партій;

9) кількість голосів виборців, які підтримали загальнодержавний виборчий список від кожної партії.“;

частину п’яту викласти у новій редакції такого змісту:

5. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них будь-яких виправлень без відповідного рішення комісії.“;

доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:

11. У разі проведення голосування виборців на виборчій дільниці за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) або проведення підрахунку голосів за допомогою технічних засобів для електронного підрахунку голосів протокол про підрахунок голосів виборців виготовляється у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:

12. У разі застосування автоматизованої інформаційно-аналітичної системи дільничною виборчою комісією секретар комісії або відповідальна особа, визначена рішенням дільничної виборчої комісії вносить до автоматизованої інформаційно-аналітичної системи відомості, необхідні для складання протоколу про підрахунок голосів виборців та забезпечує їх перевірку засобами цієї системи.

У разі правильності заповнення протоколу відповідальна особа повинна:

1) роздрукувати чотири примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та передати їх голові, заступнику, секретарю та членам дільничної виборчої комісії для підписання та проставляння печатки дільничної виборчої комісії. Інформація про підрахунок голосів виборців невідкладно надається для ознайомлення кандидатам в депутати, довіреним особам кандидатів, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, присутнім на засіданні, які мають право підписати перші примірники протоколу;

2) після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців усіма членами комісії, присутніми на засіданні, надіслати його до окружної виборчої комісії та Центральної виборчої комісії засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.

Копії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці можуть виготовлятися за допомогою автоматизованої інформаційно- аналітичної системи та надаються членам дільничної виборчої комісії, кандидатам в депутати, довіреним особам кандидатів, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, присутнім при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання відповідно до частини восьмої цієї статті, засвідчені секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії.“;

доповнити новою частиною тринадцятої такого змісту:

13. За рішенням Центральної виборчої комісії дільнична виборча комісія може складати протокол про підрахунок голосів виборців в електронній формі та надсилати його до окружної виборчої комісії та Центральної виборчої комісії. Такий протокол засвідчується кваліфікованим електронним підписом (електронною печаткою комісії), в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією. Члени комісії, кандидатам в депутати, довіреним особам кандидатів, уповноваженим особам партій, офіційні спостерігачі, які присутні на засіданні мають право підписати цей протокол кваліфікованим електронним підписом (за наявності).

У разі складання протоколу про підрахунок голосів виборців у електронній формі такий протокол після його остаточного заповнення та перевірки роздруковується у чотирьох примірниках, підписується головою, заступником, секретарем та членами дільничної виборчої комісії, присутніми на засіданні, засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів член комісії, який має намір викласти окрему думку до протоколу заявляє про це до його остаточного заповнення, про що робиться відповідна відмітка в протоколі про підрахунок голосів виборців. У такому разі письмовий виклад окремої думки додається до паперового примірника протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Копії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, складеного в електронній формі, роздруковуються та надаються членам дільничної виборчої комісії, кандидатам в депутати, довіреним особам кандидатів, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, присутнім при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання відповідно до частини восьмої цієї статті, засвідчені секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії.“;

 1. у статті 179:

частину п’яту доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

У разі отримання змісту протоколу про підрахунок голосів виборців від дільничної виборчої комісії засобами автоматизованої інформаційно- аналітичної системи або отримання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, складеного в електронній формі, окружна виборча комісія перевіряє їх відповідність змісту протоколу, що оголошується на засіданні окружної виборчої комісії. У разі наявності розбіжностей окружна виборча комісія встановлює причину розбіжностей про що складає акт.“;

у частині дев’ятій після слів “частини сьомої цієї статті“ доповнити словами та знаками “(якщо зміст таких виправлень, помилок та неточностей неможливо з’ясувати без складання протоколу з позначкою “Уточнений“);

в абзаці другому частини дев’ятої після слів “За підсумком“ доповнити словом “такого“;

у частині десятій після слів та знаків “протокол з позначкою “Уточнений“ доповнити словами та знаками “складається відповідно до цього Кодексу у порядку, в якому було складено протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, який потребує уточнення,“;

у частині чотирнадцятій слова “уповноважені партій“ замінити словами та знак “їх довірені особи, уповноважені особи партій“;

у частині шістнадцятій після слів та знаку “кандидати в депутати,“ доповнити словами та знаками “їх довірені особи,“;

у частині двадцятій слово “кандидата“ замінити словами та знаками “кандидата в депутати (його довірені особи)“;

доповнити новою частиною двадцять другою такого змісту:

22. У разі надходження до окружної виборчої комісії електронного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців, його приймання та розгляд здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

 1. у частині шостій статті 180 слова: “про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального округу“ виключити;

 2. у статті 181:

у частині першій слово та знак “приймає,“ виключити;

у частині першій після слів “закордонних виборчих дільницях“ доповнити словами “що надійшли до Комісії“;

частину другу викласти в новій редакції такого змісту:

2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях на тому самому засіданні на підставі зазначених протоколів та повідомлень про їх зміст, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку, встановлює:

 1. кількість виборчих бюлетенів для голосування в закордонному окрузі, одержаних Центральною виборчою комісією;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в закордонному окрузі, погашених Центральною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів для голосування в закордонному окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонного округу;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в закордонному окрузі, погашених дільничними виборчими комісіями закордонного округу;

5) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях закордонного округу;

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах закордонного округу;

7) кількість виборчих бюлетенів для голосування в закордонному окрузі, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях закордонного округу;

8) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах закордонного округу;

9) кількість виборчих бюлетенів для голосування в закордонному окрузі, визнаних недійсними;

10) загальна кількість голосів виборців, які підтримали загальнодержавні виборчі списки усіх партій в межах закордонного округу;

11) кількість голосів виборців, які підтримали загальнодержавні виборчі списки від кожної партії в межах закордонного округу.“;

129) у статті 182:

в абзаці шостому частини першої слова "прописом та" виключити;

у пункті 14 частини першої слова "та відсоток" виключити;

частину першу доповнити новим пунктом 151 такого змісту:

"151) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали загальнодержавні виборчі списки від усіх партій у закордонному окрузі;";

частину першу доповнити новим пунктом 152 такого змісту:

"152) кількість голосів виборців, які підтримали загальнодержавні списки кожної партії у закордонному окрузі;";

у пункті 16 частини першої слово "регіональні" замінити словом "виборчі";

у пункті 16 частини першої слово "від" виключити;

у пункті 17 частини першої слово "регіональні" замінити словом "виборчі";

у пункті 17 частини першої слово "від" виключити;

пункт 18 частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

"18) відсоток сумарної кількості голосів виборців, які підтримали усі виборчі списки кандидатів у депутати кожної партії у межах загальнодержавного округу, у відношенні до загальної кількості голосів виборців, які підтримали усі виборчі списки кандидатів у депутати усіх партій у межах загальнодержавного округу.;

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

"До протоколу про результати виборів депутатів заносяться цифрами також відомості, передбачені статтями 183-186 цього Кодексу.";

частину другу викласти у новій редакції такого змісту:

"2. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. У разі незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із позначкою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати в депутати, представники партій у Центральній виборчій комісії, які були присутні при встановленні результатів виборів депутатів. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.";

у частині третій слова "регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах загальнодержавного округу" замінити словами та знаками "виборчих списків яких у межах загальнодержавного округу (регіональних виборчих списків та загальнодержавного виборчого списку в закордонному окрузі)";

у частині третій слова "регіональні виборчі списки кандидатів у депутати" замінити словами "виборчі списки кандидатів у депутати".

130) у статті 183:

частину першу виключити;

частину другу викласти у новій редакції такого змісту:

"2. Центральна виборча комісія встановлює загальну кількість голосів виборців, поданих на підтримку виборчих списків партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, у межах загальнодержавного округу на підставі відомостей, зазначених у пункті 16 частини першої статті 182 цього Кодексу.";

частину третю виключити;

у частині четвертій слово "регіональних" замінити словом "виборчих";

у частині четвертій слова цифри "зазначених у частині першій статті 186 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "які гарантовано отримують всі партії відповідно до частини першої статті 186 цього Кодексу".

131) у статті 184:

частину п'яту викласти у новій редакції такого змісту:

"5. Центральна виборча комісія підсумовує кількість невикористаних голосів виборців, поданих у відповідному виборчому регіоні на підтримку виборчого списку кожної партії, що бере участь у розподілі мандатів, та встановлює сумарну кількість невикористаних голосів виборців, поданих на підтримку регіональних виборчих списків кожної партій.";

в абзаці першому частини шостої слова "по кожному виборчому регіону" виключити;

у пункті 1 частини шостої після слів "включеними до" доповнити словом "кожного";

у пункті 3 частини шостої після слів "поданих у" доповнити словом "кожному";

у пункті 4 частини шостої слова та знак "виборчих списків партій, що беруть" замінити словами та знаком "усіх регіональних виборчих списків кожної партії, що бере";

доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"7. Якщо за результатами виборів у відповідному виборчому регіоні, кількість отриманих партією депутатських мандатів є більшою ніж кількість осіб, включених відповідною партією до регіонального виборчого списку, весь залишок невикористаних голосів (в тому числі тих, що складають цілу частину від виборчої квоти) зараховується до кількості голосів, поданих у загальнодержавному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку цієї партії.".

132) у статті 185:

у частині другій слово "відсотків" замінити словом "кількості"; 

у частині другій слова "рівному відсотку" замінити словами "рівній кількості";

частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі вичерпання відповідного регіонального виборчого списку черговість отримання мандата передається загальнодержавному виборчому списку цієї партії.";

133) у статті 186:

частину другу викласти у новій редакції такого змісту

"2. Центральна виборча комісія встановлює кількість мандатів, які підлягають розподілу в загальнодержавному виборчому окрузі шляхом віднімання від кількісного складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією України, кількості мандатів, отриманих регіональними виборчими списками партій, які мають право на участь у розподілі мандатів та сумарної кількості гарантованих для кожної партії мандатів відповідно до частини першої цієї статті.";

частину третю виключити;

частину четверту викласти у новій редакції такого змісту

"4. Для визначення кількості мандатів, отриманих загальнодержавним виборчим списком кожної партії, що має право на участь у розподілі депутатських мандатів, сума кількості голосів виборців поданих за загальнодержавний виборчий список кожної партії у закордонному окрузі та кількості нерозподілених голосів виборців кожної партії у всіх виборчих регіонах, ділиться на виборчу квоту, визначену відповідно до частини четвертої статті 183 Кодексу. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати, включені до відповідного загальнодержавного виборчого списку від цієї партії. Дробові залишки до чотирьох знаків після коми враховуються при розподілі решти депутатських мандатів відповідно до частини п’ятої цієї статті.";

в абзаці другому частини п'ятою після слів "кількості депутатських мандатів" доповнити словами, цифрами та знаком ", встановленої відповідно до частини другої статті 186";

частину шосту доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Положення цієї частини застосовуються також у разі вичерпання відповідного регіонального виборчого списку відповідно до частини четвертої статті 185 цього Кодексу.";

134) частину п'яту статті 188 викласти у новій редакції такого змісту:

"5. У разі вичерпання відповідного регіонального виборчого списку черговість отримання мандата передається загальнодержавному виборчому списку цієї партії. У разі вичерпання загальнодержавного виборчого списку партії такий мандат залишається вакантним.".

135) у статті 191:

у частині п'ятій слова та знаки "не пізніш як за сім днів до дня голосування. Керівники відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітани суден не пізніш як за десять днів до дня голосування подають відомості для складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям (крім дільниць у закладах охорони здоров'я, установах виконання покарань)." виключити;

у частині сьомій після слів "дільничною виборчою комісією" доповнити словами "звичайної виборчої дільниці";

частину восьму викласти у новій редакції такого змісту:

"8. Кошти бюджету на підготовку і проведення виборів депутатів, бюджетні призначення за якими встановлені законом про Державний бюджет України, перераховуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Центральній виборчій комісії відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України, сформованого за пропозиціями Центральної виборчої комісії, за бюджетною програмою, за якою здійснюється фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів.";

у частині дев'ятій після слова "сорок" доповнити словом "п'ять":

у частині десятій слова "на наступний день після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" замінити словами "з першого дня виборчого процесу";

у частині десятій слово "тридцять" замінити словом "сорок";

у частині десятій слово "двадцять" замінити словом "тридцять";

у частині тринадцятій слова "двадцять чотири дні" замінити словами "тридцять днів".

136) у статті 192:

в абзаці першому у частині першій цифри “90” замінити цифрами “15”;

в абзаці першому у частині першій слова “утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” виключити;

в абзаці першому частини першій слова “(далі – територія об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади)“ замінити словами та знаками “(далі – територія села, селища, міста) ”;

в абзаці першому частини першій після слів “У кожному“ доповнити словом “такому”;

в абзаці другому частини першій після слів “проводяться за “доповнити словом “мажоритарною“;

в абзаці другому частини першій після слів “ територіальних громад“ доповнити словами та знаками “(далі – сіл, селищ, міст),“;

в абзаці другому частини першої слова “ У кожному окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.“ замінити словами та знаками “ Кількість депутатів, які обираються в таких округах визначається із урахуванням середньої кількості виборців.“;

у частині другій цифри “90“ замінити цифрима “15“;

у частині другій слова “багатомандатних виборчих округах, на які поділяється багатомандатний виборчий округ“ замінити словами та знакими “територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний республіканський, обласний, міський виборчий округ (єдиний багатомандатний виборчий округ),“;

у частині другій слова “ утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад“ виключити;

у частині другій слова “об’єднаної міської територіальної громади“ замінити словом “міста“;

у частині другій після слів “обласних, міських“ доповнити словами, знаками та цифрами знакими “міст Києва та Севастополя), міських (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше)“;

у частині третій після слів “проводяться за“ доповнити словом “мажоритарною“;

у частині третій після слів “в єдиному“ доповнити словом “одномандатному“;

у частині четвертій після слів “за мажоритарною“ доповнити словом “виборчою“;

у частині четвертій після слів “в єдиному“ доповнити словом “одномандатному“;

частину п’яту викласти у новій редакції такого змісту:

5. Виборча система, за якою проводяться вибори депутатів міської ради та відповідного міського голови визначається виходячи із кількості виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах (виборча адреса яких віднесена до території відповідного міста), станом на перший день місяця, що передує місяцю в якому розпочинається виборчий процес з відповідних місцевих виборів.;

Інформація про кількість виборців, які мають право голосу на виборах депутатів міської ради та/або міського голови, а також про виборчу систему, за якою проводяться вибори у кожному місті відповідно до частин першої – четвертої цієї статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією на її офіційному веб-сайті не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу відповідних чергових, позачергових, перших виборів депутатів міської ради та/або міського голови.;

Виборча система, за якою проводяться вибори депутатів міської ради та/або міського голови, визначена відповідно до цієї частини, не може бути змінена у зв’язку зі зміною кількості виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, до призначення наступних чергових або позачергових виборів у такому місті.“;

у частині шостій після слів “села, селища“ доповнити словами та знаками “(далі – староста)“;

доповнити новою частиною такого змісту:

7. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах, на які поділяється територія територіальної громади, що приєдналася до сільської, селищної об’єднаної територіальної громади.“.

137) у частині першій статті 193 після слів “Конституції України“ доповнити словами “на загальнодержавних виборах“;

138) у статті 194:

частину другу доповнити новим абзацом першим такого змісту:

Чергові місцеві вибори призначаються в зв’язку із закінченням строку повноважень місцевих рад, сільських, селищних міських голів, старост села, селища, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.“

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

у частині третій слова та знаки ”Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про добровільне об’єднання територіальних громад“” виключити; 

частину четверту викласти у новій редакції такого змісту:

4. Повторні місцеві вибори призначається територіальною виборчою комісією у разі визнання відповідних місцевих виборів такими, що не відбулися в порядку, встановленому цим Кодексом.

Підстави для визнання місцевих виборів такими, що не відбулися та призначення повторних виборів визначені у статті 280 цього Кодексу.“;

частину п’яту викласти у новій редакції такого змісту:

5. Проміжні вибори депутата сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), районної у місті, районної ради призначаються у відповідному багатомандатному окрузі у зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутата відповідної ради, обраного у цьому окрузі. При призначенні виборів територіальна виборча комісія визначає кількість депутатських мандатів, які будуть розподілятися на таких виборах в багатомандатному виборчому окрузі.“;

у абзаці першому частині шостої слова та знаки “в порядку, визначеному Законом України “Про добровільне об’єднання територіальних громад“” виключити;

у абзаці першому частині шостої після слів “нового складу“ доповнити словом “відповідної“;

у абзаці першому частині шостої після слів “наступних чергових“ доповнити словом “або позачергових“;

абзац третій частини шостої виключити;

доповнити новою частиною такого змісту:

8. В рік проведення чергових місцевих виборів додаткові вибори не призначаються та не проводяться, а перші призначаються та проводяться разом з черговими місцевими виборами.“;

доповнити новою частиною такого змісту:

9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну політику у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою не пізніш, як за сто десять днів до дня голосування на чергових місцевих виборів надає Центральній виборчій комісії за встановленою нею формою інформацію щодо переліку місцевих рад із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу, в розрізі регіонів України.“.

139) У статті 195:

назву статті викласти у такій редакції:

Стаття 195. Строки призначення місцевих виборів та оголошення виборчого процесу“;

абзац другий частини другої викласти у новій редакції такого змісту:

Рішення про призначення повторних місцевих виборів приймається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня настання обставин, передбачених цим Кодексом, для призначення таких виборів або з припинення обставин, що стали підставою для зупинення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.“;

частину третю викласти у новій редакції такого змісту:

3. Проміжні вибори депутатів (депутата) сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), районної у місті, районної ради в багатомандатному окрузі призначаються з урахуванням положень статті 5 цього Кодексу, на найближчу останню неділю березня або останню неділю жовтня (окрім року проведення чергових місцевих виборів), а виборчий процес розпочинається за п’ятдесят днів до дня проміжних місцевих виборів.

Рішення про призначення проміжних виборів депутатів (депутата) сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), районної у місті, районної ради приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня надходження до територіальної виборчої комісії повідомлення відповідної місцевої ради про дострокове припинення повноважень депутата, обраного у відповідному виборчому окрузі, але не пізніш як за шістдесят днів до дня проведення найближчих проміжних виборів, визначеного відповідно до положень статті 5 цього Кодексу.“;

у частині четвертій після слів “до дня додаткових виборів“ доповнити словами та цифрою “з урахуванням положень статті 5 цього Кодексу“;

у частині шостій після слів “Місцеві вибори“ доповнити словами та знаками “(повторне голосування на місцевих виборах)“;

частину сьому викласти у новій редакції такого змісту:

7. Орган, який відповідно до статті 194 цього Кодексу прийняв рішення про призначення місцевих виборів, не пізніш як на третій день з дня прийняття такого рішення оприлюднює його у визначений ним спосіб, а також доводить до відома Центральної виборчої комісії в цей самий строк.“; 

в абзаці першому частини восьмій слова та знаки “на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії“ виключити;

в абзаці першому частини слова “наступного дня“ замінити словами “ніж на третій день“;

в абзаці першому частини восьмій слова “відповідно в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації чи в інший“ виключити;

у абзаці другому частини восьмої слова “протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про призначення“ замінити словами “не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу“;

у абзаці другому частини восьмої після слова “позачергових“ доповнити словом та знаком “,проміжних“;

у абзаці другому частини восьмої після слів “місцевих виборів“ доповнити словами та знаками “перших виборів старости села, селища“;

абзац третій частини восьмої виключити;

в частині дев’ятій слово “призначаються“ замінити словами “можуть бути призначені“ та слово “приймає“ замінити на слова “може прийняти“;

в частині дев’ятій слово “приймає“ замінити словами “може прийняти“.

140) у статті 196:

у пункті 1 частини першої слово “багатомандатних“ виключити;

пункт 2 частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

2) утворення дільничних виборчих комісій“;

141) у статті 197:

частину третю викласти у новій редакції такого змісту:

3. Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців:

1) до 5 тисяч виборців – 22 депутати;

2) від 5 тисяч до 15 тисяч виборців – 26 депутатів;

3) від 15 тисяч до 50 тисяч виборців – 34 депутати;

4) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців – 38 депутатів;

5) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців – 42 депутати;

6) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців – 54 депутати;

7) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців – 64 депутати;

8) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців – 84 депутати;

9) понад 2 мільйони виборців – 120 депутатів.“;

частину четверту доповнити новим реченням такого змісту:

В такому разі в окремих багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів відповідної районної ради може розподілятися один депутатський мандат.“;

частину п’яту викласти у новій редакції такого змісту:

5. Загальний склад сільської, селищної, міської (в містах з кількістю виборців до 15 тисяч) ради об’єднаної територіальної громади збільшується понад визначений частиною третьою цієї статті внаслідок проведення додаткових виборів депутатів сільської, селищної міської (в містах з кількістю виборців до 15 тисяч) ради на кількість, депутатів, яка визначається як відношення кількості виборців територіальних громад, що приєдналися, до суми кількості виборців територіальної громади, до якої приєдналися, та кількості виборців територіальних громад, що приєдналися, помноженої на загальний склад ради, визначений частиною третьою цієї статті, але не менше двох мандатів для кожної територіальної громади, що приєдналися.“;

142) у статті 198:

пункт 1 частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

1) єдиний республіканський, обласний, міський (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) багатомандатний виборчий округ“;

у пункті 2 частини першої слово “багатомандатні“ замінити словом “територіальні“;

частину другу викласти у новій редакції такого змісту:

2. Єдиний республіканський, обласний, міський (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) багатомандатний виборчий округ включає відповідно територію Автономної Республіки Крим, області, міста (з кількістю виборців 15 тисяч і більше).“;

у частині третій слово “Багатомандатні“ замінити словом “Територіальні“ та слово “багатомандатним“ замінити на “територіальним“;

у частині третій після слів “таких округів“ доповнити словами та знаками “з урахуванням, по можливості, системи адміністративно-територіального устрою.“;

у частині третій слово слово “багатомандатним“ замінити словом “територіальним“;

у частині четвертій слова “багатомандатних“ замінити словом “територіальних“;

у частині четвертій слова та знаки “Територія району, міста республіканського значення не може бути поділена між двома округами“ замінити словами та знаками “До меж територіального виборчого округу не можуть входити частини територій різних районів та міст республіканського значення, що входять до складу Автономної Республіки Крим.“;

у частині четвертій після слів “значення в Автономній Республіці Крим“ доповнити словами “та району“;

у частині четвертій слово “багатомандатний“ замінити словом “територіальний“;

у частині п’ятій слово “багатомандатних“ замінити словом “територіальних“;

у частині п’ятій слова “публікує в регіональних друкованих засобах масової інформації“ замінити словами та знаком “оприлюднює у визначений нею спосіб, з урахуванням положень цього Кодексу“;

143) викласти статтю 199 у новій редакції такого змісту:

Стаття 199. Територіальна організація виборів депутатів сільських, селищних, міських (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), районних у містах, районних рад

1. Систему територіальної організації виборів депутатів сільських, селищних, міських (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), районних у містах, районних рад складають:

1) багатомандатні виборчі округи;

2) виборчі дільниці.

2. З метою обрання депутатів територія відповідної громади села, селища, міста, району в місті, поділяється на багатомандатні виборчі округи. Середня орієнтовна кількість таких багатомандатних округів визначається як ціла частка від ділення кількісного складу відповідної ради на три. При утворенні багатомандатних виборчих округів відхилення від їх середньої орієнтовної кількості не може становити більше ніж один округ.

3. Багатомандатні виборчі округи включають приблизно однакову кількість виборців у відношенні до депутатських мандатів, які розподіляються у таких виборчих округах. Відхилення кількості виборців у багатомандатному виборчому окрузі, утвореному в межах території села, селища, міста, району в місті, за можливості, не може перевищувати 15 відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в окрузі з розрахунку на один депутатський мандат. Орієнтовна середня кількість виборців в окрузі визначається як частка від ділення загальної кількості виборців, встановленої на підставі відомостей Державного реєстру виборців, на кількість багатомандатних виборчих округів.

4. Багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), районної у місті, районної ради утворюються відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на другий день виборчого процесу з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів.

5. При утворенні багатомандатних виборчих округів територіальна виборча комісія визначає межі кожного округу. Кожному округу присвоюється порядковий номер.

6. Межі багатомандатного виборчого округу не повинні перетинати межі звичайних виборчих дільниць.

7. Територіальна виборча комісія при утворенні багатомандатних виборчих округів встановлює кількість мандатів, що розподіляються на кожному такому окрузі, на засадах рівноправності голосів виборців, що за можливості допускає відхилення від орієнтовної середньої кількості виборців, що припадає на кожний мандат, не більше ніж на 15 відсотків. Орієнтовна середня кількість виборців, що припадає на кожний мандат, визначається як частка від ділення загальної кількості виборців, встановленої на підставі відомостей Державного реєстру виборців, на кількісний склад відповідної місцевої ради.

8. Перелік утворених багатомандатних виборчих округів не пізніше наступного дня після прийняття рішення про їх утворення оприлюднюється в спосіб, визначений територіальною виборчою комісією, з урахуванням положень цього Кодексу.

9. На багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів районної ради вимоги частин другої – п’ятої цієї статті не поширюються.

На території кожного села, селища, міста районного значення утворюється щонайменше один багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів районної ради або кілька багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів районної ради.

Багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів районної ради може включати територію одного села, селища або міста районного значення, що входять до складу відповідного району, чи одну частину території села, селища або міста районного значення.

Кількість депутатських мандатів, що розподіляється в кожному багатомандатному окрузі з виборів депутатів районної ради визначається із урахуванням орієнтовної середньої кількості виборців, що припадає на кожний депутатський мандат, визначеної відповідно до частини сьомої цієї статті.

У винятковому випадку, із урахуванням кількості сіл, селищ, міст, що входить до складу району, необхідності забезпечити представництво у районній раді кожної територіальної громади та орієнтовної середньої кількості виборців, що припадає на кожний мандат, в багатомандатному виборчому окрузі за рішенням відповідної районної виборчої комісії може розподілятися один депутатський мандат. В такому разі вимоги щодо забезпечення орієнтовної середньої кількості виборців, що припадає на кожний депутатський мандат, не застосовуються.

10. Орієнтовна середня кількість виборців у багатомандатних виборчих округах, що утворюються на території відповідного села, селища, міста (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), району у місті, району визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до територіальної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

Кількість виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах (виборча адреса яких віднесена до території відповідного села, селища, міста, району у місті, району) визначається станом на перший день місяця, що передує місяцю в якому розпочинається виборчий процес відповідних місцевих виборів.“;

144) викласти статтю 200 у новій редакції:

Стаття 200. Територіальна організація виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

1. Систему територіальної організації виборів сільського, селищного, міського голови складають:

1) єдиний одномандатний сільський, селищний, міський виборчий округ, який охоплює всю територію відповідної сільської, селищної, міської територіальної громади;

2) виборчі дільниці.

Систему територіальної організації виборів старости села, селища складають:

1) єдиний одномандатний старостинський виборчий округ який охоплює територію одного або декількох населених пунктів (сіл, селищ), визначених сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою;

2) виборчі дільниці.

2. Єдиний одномандатний міській виборчий округ з виборів міського голови у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.

3. Рішення про утворення єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу не приймається.“;

145) викласти статтю 201 у новій редакції:

Стаття 201. Територіальна організація виборів депутатів міських (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб), обласних рад

1. Систему територіальної організації виборів депутатів міських (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше), обласних рад складають:

1) єдиний міський (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) або обласний багатомандатний виборчий округ відповідно;

2) територіальні виборчі округи;

3) виборчі дільниці.

2. Єдиний міський (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) або обласний багатомандатний виборчий округ включає територію відповідного міста, області.

3. Територіальні виборчі округи з виборів депутатів, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше), обласної ради утворюються відповідно міською, обласною виборчою комісією не пізніш як на другий день виборчого процесу з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів та, по можливості, з урахуванням адміністративно-територіального устрою. Відповідна виборча комісія тим самим рішенням присвоює номери територіальним виборчим округам.

4. Орієнтовна кількість територіальних округів, зазначених у частині третій цієї статті, визначається як ціла частка від ділення кількісного складу відповідної ради на 10. При утворенні цих округів відхилення від їх середньої орієнтовної кількості не може становити більше ніж два округи.

5. При утворенні територіальних виборчих округів з виборів депутатів міської ради міста з районним поділом територіальні округи утворюється, по можливості, в межах відповідних районів у місті.

До меж територіального округу, утвореного у місті з районним поділом, не можуть входити частини територій різних районів у місті.

У межах району в місті може бути утворено більше ніж один територіальний округ.

До меж територіального округу з виборів депутатів міської ради міста з районним поділом може входити декілька суміжних районів у місті.

6. При утворенні територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради такі виборчі округи утворюється, по можливості, в межах відповідних районів, міст обласного значення, що входять до складу області.

Такі виборчі округи не можуть складатися із частин територій різних районів, міст обласного значення, району і частини міста або частини району і міста обласного значення, крім випадків, коли територіальні виборчі округи утворюються в межах об’єднаної територіальної громади, до якої увійшли територіальні громади суміжних районів, суміжного району та міста обласного значення. На території міста обласного значення, району може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ.

До меж територіального округу з виборів депутатів обласної ради може входити декілька суміжних районів, міст обласного значення.

7. Рішення про утворення територіальних виборчих округів разом із зазначенням номера кожного такого округу відповідна міська, обласна виборча комісія не пізніше наступного дня після прийняття рішення про їх утворення оприлюднює у визначений нею спосіб, з урахуванням положень цього Кодексу.“;

146) викласти статтю 202 у новій редакції:

Стаття 202. Система виборчих комісій з місцевих виборів

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять:

1) Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів;

2) територіальні виборчі комісії:

а) виборча комісія Автономної Республіки Крим;

б) обласні виборчі комісії;

в) районні виборчі комісії;

г) міські виборчі комісії;

ґ) районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом);

д) селищні, сільські виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

Районні у місті виборчі комісії у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, утворюються для здійснення передбачених цим Кодексом повноважень у відповідному виборчому окрузі щодо виборів депутатів міських рад та міських голів.

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів поширюються:

1) Центральної виборчої комісії – на всю територію України;

2) територіальної виборчої комісії – на територію відповідного виборчого округу або частини виборчого округу в межах адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів;

3) дільничної виборчої комісії – на територію відповідної виборчої дільниці стосовно кожних місцевих виборів, які проводяться на її території.

3. Рішення Центральної виборчої комісії, в межах її повноважень є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, в тому числі територіальними, дільничними виборчими комісіями, а також органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

4. Повноваження територіальної виборчої комісії територіальної громади, що приєднується до об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту припинення повноважень сільської, селищної ради, яка прийняла рішення про приєднання до об’єднаної територіальної громади. Повноваження щодо проведення додаткових виборів здійснюються територіальною виборчою комісією, створеною на території об’єднаної територіальної громади, до якої приєднується територіальна громада.“;

147) викласти статтю 203 у новій редакції:

Стаття 203. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій

1. Склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій у кількості не менше дев’яти і не більше вісімнадцяти осіб.

2. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають:

1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;

2) місцева організація політичної партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатської групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше першого січня року, в якому відбуваються вибори;

Політична партія може укласти лише одну угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах лише з однією депутатської групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше першого січня року, в якому відбуваються вибори;

Угода підписується керівником(ами) депутатської групи, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше першого січня року, в якому відбуваються вибори та головою політичної партії з якою її укладено.

Про укладання відповідної угоди керівник(и) депутатської групи, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше першого січня року, в якому відбуваються вибори не пізніше як за дев'яносто п'ять днів до дня голосування, повідомляє Апарат Верховної Ради України листом разом з яким надсилається один примірник політичної угоди.

Апарат Верховної Ради України повідомляє Центральній виборчій комісії про укладання відповідної угоди не пізніше як за дев’яносто оден день до дня голосування та надсилає копію політичної угоди.

3) зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація політичної партії.

3. Суб’єкти подання кандидатур, зазначені у пунктах 1, 2 частини другої цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі. Суб’єкти подання кандидатур, зазначені у пункті 3 частини другої цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі.

До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури (не більше однієї особи до складу кожної територіальної виборчої комісії), запропоновані суб’єктами подання, зазначеними у пунктах 1, 2 частини другої цієї статті.

Кандидатури від місцевих організацій партій – по одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії зазначених у пункті 3 частини другої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, до формування складу комісії.

Кандидатури, внесені до складу територіальної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, передбаченим статтею 34 цього Кодексу, порушення вимог частин другої – одинадцятої цієї статті шляхом прийняття відповідного рішення територіальною виборчою комісією або в результаті застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною.

Рішення про відхилення кандидатур за результатами жеребкування не приймається.

4. Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя), районних у містах Києві, Севастополі виборчих комісій не пізніш як за сімдесят п’ять днів до дня чергових виборів. Подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити обласні, районні, міські (у містах обласного значення, містах Києві, Севастополі), районні у містах Києві, Севастополі організації політичних партій, а у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії - обласна чи республіканська в Автономній Республіці Крим організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не раніше ніж за дев’яносто днів та не пізніш як за вісімдесят днів до дня чергових виборів.

5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим формує склад районних (районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчих комісій не пізніш як сімдесят п’ять днів до дня чергових виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні (у районах в Автономній Республіці Крим), міські (у містах республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичних партій, а у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії - обласна чи республіканська в Автономній Республіці Крим організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за вісімдесят днів дня чергових виборів.

6. Районні виборчі комісії формують склад міських (крім міст обласного значення, міст Києва, Севастополя, міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення), сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі не пізніш як за шістдесят днів до дня чергових виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні організації політичних партій, а у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії - обласна чи республіканська в Автономній Республіці Крим організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за шістдесят п’ять днів до дня чергових виборів.

7. Міські виборчі комісії (у містах з районним поділом, крім міст Києва та Севастополя) формують склад районних у місті виборчих комісій не пізніш як за шістдесят днів до дня чергових виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, а у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії - обласна чи республіканська в Автономній Республіці Крим організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за шістдесят п’ять днів до дня чергових виборів.

8. Склад виборчої комісії Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за вісімдесят п’ять днів до дня чергових виборів у порядку, встановленому частинами першою – третьою, десятою – сімнадцятою цієї статті.

Подання щодо кандидатур до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим вносяться до Верховної Ради Автономної Республіки Крим не раніше ніж за дев’яносто днів та не пізніш як за вісімдесят п’ять днів до дня чергових виборів.

9. Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на паперовому носії та в електронному вигляді.

Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації партії та скріплюється печаткою місцевої організації партії або печаткою організації партії вищого рівня, або печаткою цієї політичної партії.

Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії може вноситися до відповідної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

До подання додаються копії паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.

Заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах, надаються відповідним суб’єктам подання кандидатур, до моменту внесення до відповідної виборчої комісії подання стосовно кандидатур до складу територіальної виборчої комісії.

У разі виявлення відповідною виборчою комісією одночасного внесення однієї кандидатури до складу територіальної виборчої комісії від різних суб’єктів подання кандидатур, виборча комісія звертається до відповідних суб’єктів подання, кандидата до складу територіальної виборчої комісії, для уточнення інформації та надання заяви про згоду на участь у роботі територіальної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання. У разі непідтвердження згоди особи на участь у роботі територіальної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, відповідна виборча комісія відхиляє таку кандидатуру.

10. У поданні щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії зазначаються такі відомості:

1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;

2) число, місяць, рік народження;

3) громадянство особи;

4) освіта;

5) володіння державною мовою;

6) місце роботи (заняття), посада;

7) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;

8) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях;

9) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

11. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.

У разі виявлення технічних описок та неточностей при зазначенні у поданні прізвища, ім’я та по батькові особи, дати її народження – в постанові про утворення територіальної виборчої комісії зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.

12. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які відповідають вимогам статті 34 цього Кодексу. У разі виникнення або виявлення підстав, що позбавляють особу права входити до складу виборчої комісії, повноваження такого члена комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка сформувала склад відповідної територіальної виборчої комісії.

13. Виборчі комісії, зазначені у частинах четвертій – дев’ятій цієї статті, одночасно з формуванням складу територіальної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря такої виборчої комісії.

14. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії мають призначатися від різних суб’єктів подання, визначених частиною другою цієї статті.

15. Рішення про формування складу територіальної виборчої комісії оприлюднюється виборчою комісією, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, у визначений нею спосіб не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення. Рішення про зміни у складі територіальної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та строки, встановлені цією частиною, але не пізніше останнього дня перед днем голосування.

16. У разі якщо подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії не надійшли в установлені цією статтею строки або до складу територіальної виборчої комісії запропоновано менше дев’яти осіб, склад територіальної виборчої комісії формується у визначені частинами четвертою – дев’ятою цієї статті строки за поданням голови відповідної виборчої комісії за пропозиціями членів комісії.“;

148) викласти статтю 204 у новій редакції:

Стаття 204. Порядок утворення дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районною у місті територіальною виборчою комісією не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають:

1) місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;

2) місцева організація політичної партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатської групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше першого січня року, в якому відбуваються вибори;

Політична партія може укласти лише одну угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах лише з однією депутатської групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше першого січня року, в якому відбуваються вибори;

Угода підписується керівником(ами) депутатської групи, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше першого січня року, в якому відбуваються вибори та головою політичної партії з якою її укладено.

Про укладання відповідної угоди керівник(и) депутатської групи, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше першого січня року, в якому відбуваються вибори не пізніше як за дев'яносто п'ять днів до дня голосування, повідомляє Апарат Верховної Ради України листом разом з яким надсилається один примірник політичної угоди.

Апарат Верховної Ради України повідомляє Центральній виборчій комісії про укладання відповідної угоди не пізніше як за дев’яносто оден день до дня голосування та надсилає копію політичної угоди.

3) місцеві організації політичних партій, від яких зареєстровано кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) рад;

4) кандидати у депутати (крім кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) рад;

5) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

При утворенні дільничної виборчої комісії відповідна територіальна виборча комісія визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих суб’єктами подання, визначеними пунктами 3 – 5 цієї частини, шляхом жеребкування, що проводиться у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, не пізніш як на восьмий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії.

Щодо кандидатур, поданих місцевими організаціями політичних партій, визначеними пунктами 1, 2 жеребкування не проводиться. Кандидатури від таких суб’єктів подання включаються до складу кожної дільничної виборчої комісії (не більше однієї особи до складу кожної дільничної виборчої комісії), за умови наявності відповідних подань та їх відповідності встановленим цим Кодексом вимогам.

Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, передбаченим статтею 34 цього Кодексу, порушення вимог частин першої, четвертої цієї статті шляхом прийняття відповідного рішення територіальною виборчою комісією або в результаті застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною.

Рішення про відхилення кандидатур за результатами жеребкування не приймається.

2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які відповідають вимогам статті 34 цього Кодексу.

3. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць – 10 – 14 осіб;

2) для середніх дільниць – 12 – 16 осіб;

3) для великих дільниць – 14 – 18 осіб.

На виборчих дільницях, на яких кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох – чотирьох членів комісії.

4. Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцева організація партії, яка уклала про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатської групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше першого січня року, в якому відбуваються вибори, місцева організація партії, від якої зареєстровано кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) рад, а у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії - обласна чи республіканська в Автономній Республіці Крим організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної виборчої комісії). Подання підписується керівником місцевої організації партії та засвідчується печаткою відповідної місцевої організації партії або печаткою організації відповідної політичної партії вищого рівня або печаткою партії.

Кандидат у депутати в багатомандатному виборчому окрузі (крім кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) рад), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости вносить до територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу відповідних дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної виборчої комісії) за своїм підписом.

Зазначені подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій подаються не пізніш як за двадцять чотири дні до дня виборів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією,

Подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії може вноситися до відповідної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною одинадцятою статті 203 цього Кодексу.

До подання додаються копії паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.

Заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах, надаються відповідним суб’єктам подання, до моменту внесення до територіальних виборчих комісій подання стосовно кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

У разі виявлення територіальною виборчою комісією одночасного внесення однієї кандидатури до складу дільничної виборчої комісії від різних суб’єктів подання, територіальна виборча комісія звертається до відповідних суб’єктів подання, кандидата до складу дільничної виборчої комісії, для уточнення інформації та надання заяви про згоду на участь у роботі дільничної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання. У разі непідтвердження згоди особи на участь у роботі дільничної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, територіальна виборча комісія відхиляє таку кандидатуру.

5. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.

У разі виявлення технічних описок та неточностей при зазначенні у поданні прізвища, ім’я та по батькові особи, дати її народження – в постанові про утворення дільничної виборчої комісії зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.

6. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії мають призначатися від різних суб’єктів подання, визначених частиною першою цієї статті.

7. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії оприлюднюється територіальною виборчою комісією, що утворила дільничну виборчу комісію, з відомостями про її склад у спосіб, визначений цією територіальною виборчою комісією, не пізніше наступного дня з дня утворення дільничної виборчої комісії. Рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії оприлюднюються у порядку та строки, встановлені цією частиною, але не пізніше останнього дня перед днем голосування.

8. У разі якщо у встановлений частиною четвертою цієї статті строк подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії не надійшли або до складу дільничної виборчої комісії запропоновано менше осіб, ніж встановлено частиною третьою цієї статті (відповідно для малих виборчих дільниць – менше 10 осіб, для середніх виборчих дільниць – менше 12 осіб, для великих виборчих дільниць – менше 14 осіб, для виборчих дільниць з кількістю виборців, що не перевищує 50 осіб, – менше 4 осіб у складі комісії), дільнична виборча комісія утворюється у визначені частиною першою цією статті строки відповідною територіальною виборчою комісією за поданням голови цієї територіальної виборчої комісії у мінімальній кількості, встановленій частиною третьою цієї статті, з обов’язковим включенням до складу комісії кандидатур від суб’єктів подання кандидатур, зазначених у частині першій цієї статті.

У разі необхідності, для забезпечення дільничними виборчими комісіями належної підготовки та проведення виборів, у тому числі в день голосування, територіальна виборча комісія у будь-який час до дня голосування може збільшити склад дільничної виборчої комісії до її максимальної кількості, встановленої частиною третьою цієї статті, за поданням голови відповідної територіальної виборчої комісії на підставі пропозицій членів цієї комісії.

9. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.

У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.

У разі проведення місцевих виборів одночасно із всеукраїнським референдумом дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії з референдуму.“;

149) У статті 205:

частину першу доповнити новим підпунктом 21 такого змісту:

21) приймає обов’язкові для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, установами, підприємствами, організаціями, а також органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами роз’яснення з питань застосування цього Кодексу;“;

у пункті 6 частини першої слово “встановлює“ замінити словами “може встановити“ та слово “приймає“ замінити словом “прийняти“;

у пункті 7 частини першої після слів “у разі встановлення“ доповнити словами “на підставі звернень уповноважених державних органів“;

150) викласти статтю 206 у новій редакції:

Стаття 206. Повноваження територіальних виборчих комісій щодо організації підготовки і проведення місцевих виборів

1. Територіальна виборча комісія на період здійснення своїх повноважень забезпечує організацію і проведення місцевих виборів у межах повноважень та в порядку, передбачених цим Кодексом та законами України.

2. Відповідна територіальна виборча комісія, яка встановлює результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської, районної у місті, районної ради, сільської, селищної ради, результати виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища;

1) забезпечує підготовку та проведення відповідних місцевих виборів;

2) утворює територіальні, багатомандатні виборчі округи відповідно до цього Кодексу, встановлює їхні межі та єдину нумерацію, визначає кількість мандатів, які розподіляються у багатомандатних виборчих округах;

3) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу нижчестоящим виборчим комісіям в частині їхньої діяльності, що стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

4) реєструє кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, їх довірених осіб, представників, уповноважених осіб організацій партій – суб’єктів відповідного виборчого процесу та видає їм посвідчення;

5) розглядає питання щодо скасування реєстрації кандидатів у випадках, передбачених цим Кодексом;

6) інформує населення про зареєстрованих кандидатів у депутати у відповідних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища;

7) затверджує текст виборчих бюлетенів на відповідних місцевих виборах, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів та передачу їх відповідним територіальним, дільничним виборчим комісіям;

8) вирішує питання щодо використання коштів на проведення відповідних місцевих виборів, забезпечує їх цільовим використанням;

9) сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища з виборцями;

10) забезпечує виготовлення бланків протоколів та іншої виборчої документації, а територіальна виборча комісія, яка утворює дільничні виборчі комісії, – також печаток, штампів і передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям, якщо Центральною виборчою комісією не встановлено інший порядок їх виготовлення;

11) заслуховує інформацію відповідних територіальних, дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням відповідних місцевих виборів;

12) здійснює контроль за наданням списків виборців дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;

13) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів, місцевих організацій партій – суб’єктів виборчого процесу відповідних місцевих виборів, від громадських організацій;

14) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу на відповідних місцевих виборах;

15) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Кодексом порядку проведення передвиборної агітації;

16) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним за результатами повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом;

17) встановлює результати виборів депутатів, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища в порядку, визначеному цим Кодексом, здійснює офіційне оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів;

18) реєструє обраних депутатів, сільського, селищного, міського голову, старосту села, селища;

19) організовує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Кодексом;

20) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, приймає щодо них рішення;

21) забезпечує передачу на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

22) здійснює в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори в частині, що стосується відповідних місцевих виборів; скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;

23) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та законами України.

3. Територіальна виборча комісія, яка відповідно до частини першої статті 255 цього Кодексу встановлює підсумки голосування на відповідних місцевих виборах, під час організації підготовки і проведення таких виборів здійснює повноваження, передбачені пунктами 3, 11, 12, 15, 16, 20 – 23 частини другої цієї статті, передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, складає протокол про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів та транспортує його разом з іншою виборчою документацією виборчої комісії, яка встановлює результати таких виборів:

1) районна, міська (міста обласного, республіканського значення) виборча комісія складає протокол про підсумки голосування з відповідних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради у територіальних виборчих округах, частині територіального виборчого округу, утворених у межах району, міста та передає його виборчій комісії Автономної Республіки Крим, відповідній обласній виборчій комісії;

2) районна в місті виборча комісія складає і передає міській виборчій комісії:

а) протокол про підсумки голосування з виборів депутатів міської ради в територіальному виборчому окрузі чи його частині (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) або в багатомандатних виборчих округах (міста з кількістю виборців до 15 тисяч);

б) протоколу про підсумки голосування з виборів міського голови;

3) сільська, селищна, міська (міста районного значення) складає та передає до районної виборчої комісії протокол про підсумки голосування з виборів депутатів відповідної районної ради в багатомандатному виборчому окрузі, утвореному в межах відповідного села, селища, міста районного значення та передає встановлені підсумки до відповідної районної виборчої комісії.

4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районні у місті (у містах, в яких утворені районні у місті ради), селищні, сільські виборчі комісії інформують Верховну Раду України, Центральну виборчу комісію, відповідні місцеві ради про обраних депутатів та сільських, селищних, міських голів, старост села, селища.“;

151) у статті 207:

у пункті 3 частини другої слова та знаки “, зареєстрованих у відповідному багатомандатному виборчому окрузі,“ виключити;

частину другу доповнити новим абзацами такого змісту:

Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги на засіданні цієї комісії більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного при її утворенні.

Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень.“;

152) у статті 208:

у частині третій після слів “та законів України“ доповнити словами та знаком “, невиконання рішень виборчої комісії вищого рівня“;

частину четверту після слів доповнити новим абзацом такого змісту:

Про дострокове припинення повноважень в зв’язку з відмовою від складення присяги члена комісії невідкладно повідомляється Центральна виборча комісія або відповідна територіальна виборча комісія для прийняття рішення про зміни в складі відповідної виборчої комісії.“;

у частині четвертій після слів “затвердженою Центральною виборчою комісією“ доповнити словами, цифрами та знаками “До подання додаються документи, передбачені частиною десятою статті 203, частиною четвертою статті 204 цього Кодексу.

Зазначене подання під час виборчого процесу, а також у період з моменту формування складу територіальних виборчих комісій до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів підлягає обов’язковому розгляду у п’ятиденний строк, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, а поза межами виборчого процесу – у місячний строк з дня надходження.

Подання про заміну члена виборчої комісії може вноситися за допомогою електронних сервісів в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.“

у частині четвертій абзац вісімнадцятий виключити;

в абзаці третьому частини п’ятої слово та цифру “пунктом 9“ замінити словами, цифрами та знаком “передбачених пунктами 7, 9“;

в абзаці третьому частини п’ятої слово “повторно“ виключити;

в абзаці четвертому частини п’ятої слова “окремого члена виборчої комісії“, виключити;

в абзаці четвертому частини п’ятої слова та знаки “(її окремого члена)“ виключити;

в абзаці четвертому частини четвертої слова та знаки “або приймає рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого члена (у разі надходження відповідного подання у порядку, встановленому цією частиною)“ виключити;

частину п’яту доповнити новим абзацом такого змісту:

У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальної кількості, встановленої відповідно частиною першою статті 203, частиною третьою 204 цього Кодексу відповідна виборча комісія одночасно приймає рішення про включення нового члена до складу відповідної виборчої комісії за поданням голови виборчої комісії, яка сформувала (утворила) комісію на підставі пропозицій членів такої комісії.“;

в абзаці другому частини сьомої слово “повноважень“ замінити словами та знаками “обов’язків (без припинення членства в комісії)“;

абзац третій частини сьомої викласти у новій редакції такого змісту: “Зазначене подання чи заява під час виборчого процесу, а також у період з моменту формування складу територіальних виборчих комісій до початку виборчого процесу чергових, відповідних позачергових або перших місцевих виборів підлягають обов’язковому розгляду у п’ятиденний строк з дня надходження, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, а поза межами виборчого процесу – у місячний строк. Рішення про заміну голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії не є підставою для припинення повноважень зазначених осіб як членів відповідної виборчої комісії.“;

у частині восьмій слова та знаки “У разі дострокового припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії “замінити словами та знаками “У разі надходження подання про заміну члена виборчої комісії, який виконує обов’язки голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії“;

у частині восьмій слова та знаки “(у разі надходження відповідного подання)“ та “, а в разі неможливості – приймається з урахуванням досвіду роботи осіб у виборчих комісіях, комісіях з референдуму“ виключити;

частину восьму доповнити новим абзацом другим такого змісту:

У разі ненадходження відповідного подання чи дострокового припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії з інших підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, виборча комісія призначає на відповідну посаду іншу особу зі складу цієї комісії.“;

У зв’язку з цим абзаци 2,3 вважати 3,4 відповідно.

доповнити новою частиною такого змісту:

9. У разі наявності підстав для дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, які мають ознаки вчинення членами (окремим членом) цієї комісії кримінального або адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія одночасно з прийняттям такого рішення повідомляє про це правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.“;

153) у статті 209:

в абзаці першому частини першої слово “Бюджетні“ виключити;

в абзаці першому частини першої після слів та знаків “проведення місцевих виборів),“ доповнити словами та знаками “а також коштів власних виборчих фондів організацій партій, які висунули виборчі списки кандидатів у депутати, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости“;

в абзаці другому частини першої після слів “міських голів“ доповнити словами “чергових виборів старост“;

в абзаці другому частини першої слова та знаки “, а також коштів власних виборчих фондів організацій партій, які висунули виборчі списки, кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища“ виключити;

в абзаці третьому частини першої слова та знаки “та коштів власних виборчих фондів організацій партій, які висунули виборчі списки, кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища“ виключити;

в частині другій слова “в багатомандатних виборчих округах“ замінити словами та знаками “, в тому числі включені до виборчого списку організації партії“; 

в частині другій після слів “для фінансування своєї“ доповнити словами та знаком “виборчої кампанії, в тому числі“;

154) у статті 210:

в абзаці перщому частини першої після слів ”міських голів“ доповнити словами “чергових виборів старост“;

в абзаці першому частини першої слова “кошторису доходів та видатків“ замінити словами “єдиного кошторису видатків“;

в абзаці першому частини першої слова та знаки “витрати на найм (оренду) відповідних приміщень“ замінити словами та знаками “витрати на оплату праці членів комісій та осіб, які залучаються до роботи у виборчій комісії, видатки, пов’язані із забезпеченням здійснення повноважень виборчих комісій“;

в абзаці третьому частини першої після слів ”міських голів“ доповнити словами “чергових виборів старост“;

у частині другій слова та знак “місцевих виборів та цільова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для підготовки і проведення позачергових, додаткових та перших місцевих виборів“ замінити словами та знаком “позачергових, додаткових та перших місцевих виборів“;

у частині шостій слово “триденний “замінити словом “п’ятиденний“ та слова “доходів і видатків на підготовку“ замінити словами “видатків для підготовки“;

частину сьому викласти у новій редакції такого змісту:

7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти на підготовку і проведення місцевих виборів, бюджетні призначення за якими встановлені законом про Державний бюджет України, перераховуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Центральній виборчій комісії відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України, сформованого за пропозиціями Центральної виборчої комісії, за бюджетною програмою, за якою здійснюється фінансове забезпечення підготовки та проведення місцевих виборів, а територіальним виборчим комісіям – невідкладно після затвердження ними єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення відповідних місцевих виборів.“;

у частині восьмій після слів “і проведення виборів“ доповнити словом “бюджетні“;

у частині десятій слова “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику“ замінити словами “який забезпечує формування державної політики у сфері державного фінансового контролю“;

155) в абзаці сьомому частини першої статті 211 після слів “органів ведення Державного реєстру виборців“ доповнити словами та знаками “(регіональних, територіальних представництв Центральної виборчої комісії)“;

156) у статті 212:

в абзаці першому частини першої слова “яке затверджується виборчою комісією вищого рівня“ виключити;

в абзаці першому частини першої після слів “більше двох осіб“ доповнити словами “для кожної комісії;

частину першу доповнити новими абзацами другим такого змісту:

Рішення територіальної виборчої комісії про виконання її членами повноважень на платній основі невідкладно надсилається відповідному регіональному або територіальному представництву Центральної виборчої комісії (у разі його утворення).”

Рішення дільничної виборчої комісії про виконання її членами повноважень на платній основі затверджується територіальною виборчою комісією, яка здійснює фінансове забезпечення вказаної дільничної виборчої комісії.”;

у частині шостій після слів та знаку “державного бюджету,“ слово “та“ виключити

у частині шостій слова та знак “, та в межах затвердженого кошторису“ виключити;

157) у статті 213:

у назві статті слова “в багатомандатному виборчому окрузі“ виключити;

в абзаці першому частини першої слова “в багатомандатному виборчому окрузі“ виключити;

в частині першій слова “можуть відкрити рахунок власного виборчого фонду“ замінити словами та знаком “, в тому числі передвиборної агітації можуть утворити власний виборчий фонд“;

в абзаці другому частини першої слово “установи“ виключити;

в абзаці другому частини першої після слів “відкриття накопичувального рахунку“ доповнити словами “виборчого фонду“;

в абзаці третьому частини першої слова “в багатомандатному виборчому окрузі“ виключити;

в абзаці третьому частини першої після слів “про реєстрацію відповідного кандидата“ доповнити словами та знакомм “або про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку організації партії“;

у частині другій слово “голосування“замінити словами “чергових виборів“;

у частині третій слова “в багатомандатному виборчому окрузі“ та “установи“ виключити;

у частині третій після слів та знаку “відповідного села, селища“ доповнити словом “міста“;

в абзаці другому частини третьої слова “організації партії“ виключити;

в абзаці другому частини третьої слово “багатомандатного“ замінити словом “територіального“;

в абзаці другому частини третьої після слів “виборчого округу“додповнити словами “в межах єдиного багатомандатного виборчого округу“;

в абзаці другому частини третьої слово “багатомандатних“ замінити словом “територіальних“;

у частині п’ятій слово “установи“ виключити;

у частині п’ятій слова “Установа банку“ замінити словом “Банк“;

у частині шостій слова “Установа банку“ замінити словом “Банк“;

у частині шостій після слів “виборчого фонду повідомляє“ доповнити словом “відповідну“;

у частині сьомій слово “друкованих“ вилучити;

у частині сьомій після слів “у засобах масової інформації“ доповнити словами “або в мережі Інтернет“;

у частині дев’ятій слово “установою“ замінити словом “банком“;

158) у статті 214:

у пункті 2 частини першої слова та знаки “з числа кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, або“ виключити;

у пункті 2 частини першої слово “багатомандатних“ замінити словом “територіальних“;

в абзаці четвертому частині першій слова “в багатомандатному виборчому окрузі“ виключити;

у частині третій слово “Установа“ замінити словом “Банк“;

в абзаці першому та третьому частини шостої слова “в багатомандатному виборчому окрузі“ виключити;

у частині десятій слова “у місцевих друкованих засобах масової інформації“ замінити словами та знаками “на своїх офіційних вебсайтах (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності), на офіційних вебсайтах відповідних регіональних (територіальних) представництв Центральної виборчої комісії“;

доповнити новою частиною такого змісту:

11. За рішенням Центральної виборчої комісії та у встановленому нею порядку фінансові звіти, передбачені цією статтею, можуть подаватися до відповідної територіальної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів. В такому випадку паперова форма вказаного звіту не подається.“;

159) у статті 215:

у частині першій слова “в багатомандатному виборчому окрузі“ виключити;

у частині четвертій слова “установою банку“замінити словом “банком“;

у частині п’ятій слова “установою банку“ замінити словом “банком“;

у частині шостій слова та знак “установи банку,“ замінити словами та знаком “банку, в якому“;

у частині сьомій слова та знак “установи банку,“ замінити словами та знаком “банку, в якому“;

у частині восьмій слова “установою банку“ замінити словами та знаком “банк, в якому“;

у частині дев’ятій слова “установою банку“ замінити словами та знаком “банком, в якому“;

частину десяту доповнити новим абзацом першим такого змісту:

Банк, в якому відкрито поточний рахунок виборчого фонду організації партії, не пізніш як на третій день після дня виборів перераховує кошти, не використані організацією партії, на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду.“;

У зв’язку з цим абзаци 1-2 вважати 2-3 відповідно. 

у частині десятій після слів “перераховуються розпорядником“доповнити словами “накопичувального рахунку“;

у частині десятій слова “установою банку“ замінити словом “банком“;

у частині дванадцятій слова та знаками “, ніж за день до дня голосування (дня повторного голосування)“ замінити словами та знаками “останньої п’ятниці перед днем голосування (днем повторного голосування)“;

160) у статті 216:

у частині першій слова “тридцять чотири“ замінити словами “сорок днів“;

у частині першій слова “двадцять чотири дні“ замінити словами “тридцять днів“;

в абзацах першому та другому частини другої цифри “90“ замінити цифрами “15“;

в абзаці третьому частини другої слова “у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах“ виключити;

частину четверту викласти у новій редакції такого змісту:

4. Особа може бути висунута кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі не більше ніж у два рівні місцевих рад.

Особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови чи старости, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших єдиних одномандатних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів.“;

доповнити новою частиною такого змісту:

5. Особа, з урахуванням вимог частини четвертої цієї статті, може одночасно бути висунута кандидатом у депутати місцевих рад та кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови або старости шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної партії або лише шляхом самовисування.“;

161) у статті 217:

частину п’яту викласти у новій редакції такого змісту:

5. Міська організація партії може висунути:

1) список кандидатів у депутати до відповідної міської ради;

2) список кандидатів у депутати міської ради (міста, що входить до складу цього міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм);

3) список кандидатів у депутати сільської, селищної ради (сіл, селищ, що входять до складу цього міста, згідно з адміністративно-територіальним устроєм);

4) одного кандидата на посаду міського голови;

5) по одному кандидату на посади сільського, селищного, міського голови (сіл, селищ, міст, що входять до складу цього міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм);

6) по одному кандидату на посаду старости сіл, селищ на території відповідної міської об’єднаної територіальної громади.

Міська організація партії у містах з районним поділом, в яких утворені районні у місті ради, може також висунути кандидатів на виборах депутатів відповідних районних у місті рад в багатомандатних виборчих округах.

У разі відсутності відповідної міської організації партії у структурі партії республіканська в Автономній Республіці Крим, обласна організація партії згідно з адміністративно-територіальним устроєм може висунути список кандидатів у депутати міської ради.“;

частину шосту викласти у новій редакції такого змісту:

6. Районна організація партії може висунути:

1) список кандидатів у депутати районної ради;

2) список кандидатів у депутати міської ради (міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з адміністративно-територіальним устроєм);

3) список кандидатів у депутати сільської, селищної ради (села, селища, що входить до складу цього району згідно з адміністративно-територіальним устроєм);

4) по одному кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови міста районного значення, що входять до складу цього району згідно з адміністративно-територіальним устроєм (крім сіл, селищ, що входять до складу міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм), старости сіл, селищ на території об’єднаної територіальної громади в межах цього району.

Міська організація партії міста районного значення, що входить до складу району згідно з адміністративно-територіальним устроєм, не може висувати кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії, а в разі відсутності відповідної районної організації у структурі політичної партії - обласна або республіканська в Автономній Республіці Крим організація політичної партії згідно з адміністративно-територіальним устроєм ухвалила рішення про висунення кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення.“;

в абзацах першому та другому частини сьомої слово “список“ виключити;

162) частину другу статті 218 викласти в новій редакції такого змісту такого змісту:

Про дату, час і місце проведення зборів, конференції з метою висування кандидатів організація партії повідомляє у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не пізніш як за день до дня проведення зборів, конференції.“;

163) у статті 219:

у назві статті цифри “90“ замінити цифрами “15“

частину першу викласти у новій редакції такого змісту:

1. Висування кандидатів у депутати організацією партії, формування та затвердження єдиного та регіональних виборчих списків здійснюється на її зборах, конференції організації партії у порядку, встановленому статутом партії та цим Кодексом.“;

у частині четвертій слова та знаки “обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради“ замінити словами “місцевої ради плюс один.“;

частину п’яту викласти у новій редакції такого змісту:

5. У єдиному виборчому списку визначається перший кандидат. З числа інших кандидатів, включених до єдиного виборчого списку, організація партії на тих самих зборах, конференції формує і затверджує територіальні списки кандидатів у депутати у кожному багатомандатному виборчому окрузі. Територіальний виборчий список організації партії повинен включати не менше п’яти і не більше дванадцяти кандидатів у депутати.“;

у частині шостій після слів “до єдиного виборчого списку“ доповнити словами та знаками “(крім першого кандидата)“;

у частині шостій слово “регіональних“ замінити словом “територіальних“;

у частині сьомій слово “регіонального“ замінити словом “територіального“;

у частині сьомій слова “і лише однієї партії“ замінити словами “від організації однієї партії“;

у частині восьмій слово “регіональних“ замінити словом “територіальних“;

у частині восьмій слова “відповідного списку“ замінити словами “відповідних списків“;

у частині дев’ятій слово “регіональних“ замінити словом “територіальних“;

у частині десятій слово “регіональних“ замінити словом “територіальних“;

у частині десятій слово “регіональних“ замінити словом “територіальних“

у частині десятій після слово “багатомандатних“ замінити словом “територіальних“;

у частині десятій після слів “скріплюється печаткою“ доповнити словами та знаками “цієї місцевої організації партії або печаткою організації партії вищого рівня, а щодо висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської ради – також засвідчується печаткою партії“;

у частині одинадцятій слово “регіонального“ замінити словом “територіального“;

у пункті 11 частини дванадцятої слово “багатомандатного“ замінити словом “територіальних“;

у пункті 11 частини дванадцятої після слів “до якого віднесено кандидата“ доповнити словами та знаками “(крім першого кандидата)“;

у пункті 12 частини дванадцятої слово “регіональному“ замінити словом “територіальному“;

у пункті 12 частини дванадцятої після слів “виборчому списку“ доповнити словами та знаками “(крім першого кандидата)“;

у частині тринадцятій слово “регіональному“ замінити словом “територіальному“;

164) у статті 220:

у назві статті 220 цифри “90“ замінити цифрами “15“ та слова “організацією партії виключити“;

у частині першій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині другій слова та знак “, формування та затвердження списку кандидатів“ виключити;

у частині другій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині четвертій після слів “до відповідної ради“ доповнити словами та знаками “(із зазначенням номеру багатомандатного виборчого округу, в якому висувається кожен кандидат у депутати)“;

у частині п’ятій слова “списку кандидатів до“ замінити словами “переліку кандидатів у депутати“;

у частині п’ятій після слів “щодо кожного багатомандатного“ доповнити словом “виборчого“;

частину шосту викласти у новій редакції такого змісту: “6. Особа має право надати згоду балотуватися до місцевої ради лише від однієї організації партії (якщо вона не балотується в порядку самовисування).“;

у частині сьомій слово “списку“ замінити словом “переліку“;

у частині восьмій слово “списку“ замінити словом “переліку“;

у частині восьмій слово “до“ замінити словами “у депутати“;

у частині восьмій слова “в алфавітному порядку“ доповнити словами та знаком “із зазначенням номеру багатомандатного виборчого округу, в якому висувається кожен кандидат у депутати“;

у частині восьмій після слів “підписується керівником“ доповнити словом “відповідної“;

у частині восьмій після слів “скріплюється печаткою“ доповнити словом “відповідної“;

у частині восьмій після слів “партії вищого рівня“ доповнити словами “або печаткою партії“;

у частині дев’ятій слова “списку кандидатів до“ замінити словами “переліку кандидатів у депутати “;

у частині десятій слова “списку кандидатів до“ замінити словами “переліку кандидатів у депутати“;

пункт 1 частини десятої викласти у новій редакції такого змісту: “1) номер багатомандатного виборчого округу, в якому висувається кандидат;“;

пункт 11 частини десятої виключити;

доповнити новою частиною шостою такого змісту: “6. Громадянин України, який відповідно до статті 193 цього Кодексу має право бути кандидатом на місцевих виборах, може самовисунутися кандидатом у депутати сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб), районної у місті, районної ради шляхом подачі заяви про самовисування до відповідної територіальної виборчої комісії.

До заяви про самовисування додаються документи, передбачені частиною другою статті 223 цього Кодексу.

Особа може бути висунута кандидатом у депутати шляхом самовисування лише в одному виборчому окрузі.“;

165) у статті 221:

у назві статті 221 слова “організацією партії“ виключити;

в абзаці другому частини четвертої слова “кандидатів у депутати “замінити словами та знаками “кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища“;

в абзаці другому частини четвертої після слів “партії вищого рівня“ доповнити словами “або печаткою партії“;

доповнити новою частиною шостою такого змісту: “6. Громадянин України, який відповідно до статті 193 цього Кодексу має право бути кандидатом на місцевих виборах, може самовисунутися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища шляхом подачі заяви про самовисування до відповідної територіальної виборчої комісії.

До заяви про самовисування додаються документи, передбачені частиною другою статті 224 цього Кодексу.“;

доповнити новою частиною сьомою такого змісту: “7. Особа може бути висунута кандидатом на посаду лише одного сільського, селищного, міського голови, старости села, селища від організації партії або в порядку самовисування.“;

166) статтю 222 викласти у новій редакції такого змісту:

Стаття 222. Умови реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) рад

1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до єдиного та територіальних виборчих списків організації партії, за умови отримання нею таких документів:

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником організації партії та скріпленої печаткою відповідної організації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії;

2) рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидатів у депутати від організації партії, передбаченого частиною десятою статті 219 цього Кодексу, підписаного керівником місцевої організації партії та засвідчене печаткою місцевої організації партії або відповідної організації партії вищого рівня, а щодо висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської ради – також засвідчується печаткою цієї партії;

21) єдиного виборчого списку та всіх регіональних виборчих списків кандидатів у депутати, віднесених організацією партії до відповідних багатомандатних виборчих округів, за формами, встановленими Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, які обов’язково повинні містити відомості, передбачені частиною десятою статті 220 цього Кодексу, підписаних керівником організації партії і скріплених печаткою організації партії або відповідної організації партії вищого рівня, та в електронному вигляді;

3) передвиборної програми організації партії, викладеної державною мовою, обсягом до 4000 друкованих знаків, затвердженої зборами, конференцією організації партії, на паперових носіях, засвідченої підписом керівника організації партії і скріпленої печаткою організації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії, та в електронному вигляді;

4) документа про внесення організацією партії грошової застави відповідно до статті 225 цього Кодексу;

5) заяв осіб, включених до виборчих списків організації партії, про згоду балотуватися кандидатами у депутати від цієї організації партії, яка повинна також містити згоду на оприлюднення біографічних відомостей та обробку персональних даних, а також зобов’язання в разі обрання скласти інший представницький мандат (у разі відсутності такого мандата – зазначити про його відсутність);

6) заяви осіб, включених до виборчих списків республіканської в Автономній Республіці Крим організації партії повинні також містити зобов’язання в разі обрання припинити діяльність, несумісну з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим (у разі відсутності такої діяльності – зазначити про її відсутність) та зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав – зазначити про їх відсутність);

7) автобіографій кандидатів у депутати на паперовому носії та в електронному вигляді, що обов’язково повинні містити: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, адресу місця проживання, наявність чи відсутність представницького мандата, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості, дату складання автобіографії та підпис кандидата у депутати (складається у друкованому вигляді);

71) довідки про наявність чи відсутність судимості, виданої уповноваженим органом після початку виборчого процесу;

8) заяви про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, кожного кандидата у депутати;

9) по одній фотографії кандидата у депутати розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

10) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кожного кандидата у депутати.

Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати здійснюється представником організації партії, уповноваженим на це довіреністю від організації партії.

У разі виявлення виборчою територіальною виборчою комісією розбіжностей між єдиним виборчим списком та територіальними виборчими списками організації партії, наданими на паперових носіях та в електронному вигляді, перевагу має документ на паперових носіях.

2. Територіальна виборча комісія видає особі, яка подала документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.

3. Територіальна виборча комісія не розглядає документи, зазначені у частині першій цієї статті, якщо вони подані з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 227 цього Кодексу, про що повідомляється суб’єкта звернення листом за підписом голови комісії або за його дорученням – члена територіальної виборчої комісії.

4. Відповідальність за достовірність і точність відомостей у документах, зазначених у пунктах 5 – 8 частини першої цієї статті, поданих до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, несуть особи, висунуті кандидатами у депутати.

5. Документи для реєстрації кандидатів у депутати можуть подаватися до відповідної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.

В такому разі документи, передбачені частиною першою цієї статті можуть подаватися у вигляді електронних копій, вірність яких засвідчується керівником відповідної організації партії та/або відповідним кандидатом у депутати з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг“ та “Про електронні довірчі послуги“.“;

167) статтю 223 викласти у новій редакції такого змісту:

Стаття 223. Умови реєстрації кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб), районної у місті, районної ради

1. Відповідна сільська, селищна, міська (міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб), районна у місті, районна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, висунутих організацією партії у багатомандатних виборчих округах, за умови отримання нею таких документів:

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником організації партії та скріпленої печаткою організації партії, а в разі її відсутності – печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії;

2) рішення конференції, зборів організації партії, зазначеного у частині восьмій статті 220 цього Кодексу, про висування кандидатів у депутати від організації партії та затвердженого переліку кандидатів у депутати відповідної ради, який додається до такого рішення і є його невід’ємною частиною, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, який обов’язково повинен містити відомості, зазначені у частині десятій статті 220 цього Кодексу, підписаних керівником організації партії і скріплених печаткою організації партії, а в разі її відсутності – печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії та в електронному вигляді;

3) заяв осіб, включених до переліку кандидатів у депутати відповідної ради від організації партії про згоду балотуватися кандидатами у депутати від цієї організації партії (в тому числі у відповідному багатомандатному виборчому окрузі), яка повинна також містити згоду на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персональних даних кандидата у депутати, а також зобов’язання в разі обрання скласти інший представницький мандат (у разі відсутності мандата – зазначити про його відсутність);

4) автобіографій кандидатів у депутати на паперовому носії та в електронному вигляді, що обов’язково повинні містити: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, адресу місця проживання, наявність чи відсутність представницького мандата, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості, дату складання автобіографії та підпис кандидата у депутати (складається у друкованому вигляді);

41) довідки про наявність чи відсутність судимості, виданої уповноваженим органом після початку виборчого процесу;

5) заяви про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, кожного кандидата у депутати;

6) по одній фотографії кандидата у депутати розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

7) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кожного кандидата у депутати.

У разі виявлення сільською, селищною, міською (міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб), районною у місті, районною виборчою комісією розбіжностей між переліком кандидатів до відповідної ради від організації партії, наданим на паперових носіях та в електронному вигляді, перевагу має документ на паперових носіях.

Подання документів до відповідної сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб), районної у місті, районної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих організацією партії в багатомандатних округах, здійснюється представником організації партії, уповноваженим на це довіреністю від організації партії.

Представнику організації партії, уповноваженому на підставі довіреності від організації партії, який подав передбачені цією частиною документи, територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів.

2. Відповідна сільська, селищна, міська (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), районна у місті, районна виборча комісія реєструє кандидата в депутати, висунутого шляхом самовисування, за умови особистого пред’явлення ним документа, передбаченого частиною першою статті 8 цього Кодексу, та подання ним документів, передбачених пунктами 4 – 7 частини першої цієї статті, а також особисто підписаної ним заяви про самовисування кандидатом у депутати із згодою на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персональних даних у зв’язку з участю у виборах до сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), районної у місті, районної ради.

Кандидату у депутати, який подав документи про самовисування, територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів.

3. Відповідна територіальна виборча комісія не розглядає документи, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, якщо вони подані з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 228 цього Кодексу, про що повідомляється суб’єкта звернення листом за підписом голови комісії або за його дорученням – члена територіальної виборчої комісії.

4. Відповідальність за достовірність та точність відомостей у документах, зазначених у пунктах 3 – 5 частини першої цієї статті, поданих до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, несуть особи, висунуті кандидатами у депутати.

5. Документи для реєстрації кандидатів у депутати можуть подаватися до відповідної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.

В такому разі документи, передбачені частиною першою цієї статті можуть подаватися у вигляді електронних копій, вірність яких засвідчується керівником відповідної організації партії та/або відповідним кандидатом у депутати з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг“ та “Про електронні довірчі послуги“.

В разі прийняття рішення Центральної виборчої комісії про застосування електронних сервісів для реєстрації кандидатів у депутати положення частини другої цієї статті щодо особистого пред’явлення документа, передбаченого частиною першою статті 8 цього Кодексу, кандидатом, який балотується шляхом самовисування, не застосовуються. В такому разі документи, передбачені пунктами 4 – 7 частини першої та частиною другою цієї статті підписуються (засвідчуються) відповідним кандидатом з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг“ та “Про електронні довірчі послуги“.“;

168) статтю 224 викласти у новій редакції такого змісту:

Стаття 224. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

1. Відповідна сільська, селищна, міська виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, висунутого організацією партії, за умови отримання нею таких документів:

1) заяви про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, підписаної керівником організації партії та засвідченої печаткою організації партії або організації відповідної партії вищого рівня, або печаткою партії;

2) рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища від цієї організації партії, яке має бути підписане керівником організації партії та засвідчене печаткою організації партії, а в разі її відсутності - печаткою організації партії вищого рівня, а у разі висування місцевою організацією партії кандидата на посаду міського голови – також засвідчується печаткою цієї партії;

3) заяви особи про згоду балотуватися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища від цієї організації партії, яка повинна також містити згоду на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персональних даних кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав – зазначити про їх відсутність), а також зобов’язання в разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з посадою сільського, селищного, міського голови, старости села, селища (у разі відсутності такої діяльності чи такого мандата – зазначити про їх відсутність);

4) автобіографій кандидатів у депутати на паперовому носії та в електронному вигляді, що обов’язково повинні містити: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, адресу місця проживання, наявність чи відсутність представницького мандата, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості, дату складання автобіографії та підпис кандидата у депутати (складається у друкованому вигляді);

41) довідки про наявність чи відсутність судимості, виданої уповноваженим органом після початку виборчого процесу;

5) заяви кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

6) однієї фотографії кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

7) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища;

8) документа про внесення грошової застави.

Подання документів до сільської, селищної, міської виборчої комісії для реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, висунутого організацією партії, здійснюється представником відповідної організації партії, уповноваженим на це довіреністю від організації партії.

2. Відповідна сільська, селищна, міська виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, висунутого шляхом самовисування, за умови особистого пред’явлення ним документа, передбаченого частиною першою статті 8 цього Кодексу, та подання ним документів, передбачених пунктами 4 – 8 частини першої цієї статті, а також подання особисто підписаної ним заяви про самовисування кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови, старости села, селища із згодою на оприлюднення біографічних відомостей та обробку персональних даних у зв’язку з участю у місцевих виборах.

3. Представнику організації партії, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, який подав документи в порядку самовисування, територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів.

Документи, передбачені частинами першою та другою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 229 цього Кодексу, не розглядаються, рішення виборчої комісії у такому разі не приймається, про що повідомляється суб’єкту звернення листом за підписом голови комісії або за його дорученням – члена територіальної виборчої комісії.

4. Відповідальність за достовірність та точність відомостей у документах, зазначених у пунктах 3 – 5 частини першої цієї статті (для осіб, висунутих шляхом самовисування – передбачених частиною другою цієї статті), поданих до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, несуть особи, висунуті кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

5. Документи для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища можуть подаватися до відповідної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.

В такому разі документи, передбачені частиною першою цієї статті можуть подаватися у вигляді електронних копій, вірність яких засвідчується керівником відповідної організації партії та/або відповідним кандидатом з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг“ та “Про електронні довірчі послуги“.

В разі прийняття рішення Центральної виборчої комісії про застосування електронних сервісів для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, положення частини другої цієї статті щодо особистого пред’явлення документа, передбаченого частиною першою статті 8 цього Кодексу, кандидатом, який балотується шляхом самовисування, не застосовуються. В такому разі документи, передбачені пунктами 4 – 8 частини першої та частиною другою цієї статті підписуються (засвідчуються) відповідним кандидатом з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг“ та “Про електронні довірчі послуги“.“;

169) статтю 225 викласти у новій редакції такого змісту:

Стаття 225. Грошова застава

1. Організація партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим або організація відповідної партії вищого рівня, після початку виборчого процесу та до подання документів до виборчої комісії Автономної Республіки Крим для реєстрації кандидатів у депутати одним платежем вносить у безготівковому порядку на спеціальний рахунок виборчої комісії Автономної Республіки Крим грошову заставу у розмірі двохсот п’ятдесяти мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому на день початку виборчого процесу.

2. Кандидати у депутати сільської, селищної, районної в місті, міської(міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб) та районної ради, які висуваються шляхом самовисування у багатомандатному виборчому окрузі, після початку виборчого процесу та до подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у депутати вносить у безготівковому порядку на спеціальний рахунок виборчої комісії грошову заставу з розрахунку двадцять відсотків мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому на день початку виборчого процесу.

Організація партії, яка висунула кандидатів у депутати сільської, селищної, районної в місті, міської(міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб) та районної ради або організація відповідної партії вищого рівня, у багатомандатному виборчому окрузі, після початку виборчого процесу та до подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати вносить у безготівковому порядку на спеціальний рахунок виборчої комісії грошову заставу з розрахунку двадцять відсотків мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому на день початку виборчого процесу.

Організація партії, яка висунула кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб) або організація відповідної партії вищого рівня, а також особа висунута шляхом самовисування на посаду сільського, селищного, міського голови (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб) у єдиному одномандатному виборчому окрузі, після початку виборчого процесу та до подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на сільського, селищного, міського голови вносить у безготівковому порядку на спеціальний рахунок виборчої комісії грошову заставу в розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому на день, початку виборчого процесу.

Організація партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати міської(міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) або обласної ради, кандидата на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) або організація відповідної партії вищого рівня, а також особа, яка висувається кандидатом на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) шляхом самовисування, після початку виборчого процесу та до подання документів до міської та/або обласної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати та на посаду міського голови вносить у безготівковому порядку на спеціальний рахунок виборчої комісії грошову заставу в розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому на день початку виборчого процесу, на кожні 10 тисяч виборців відповідного єдиного обласного, міського виборчого округу для кожного виду виборів окремо.

Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день після початку виборчого процесу на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на день початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів визначає розмір грошової застави для кожного єдиного сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного виборчого округу, невідкладно оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та інформує про це відповідні територіальні виборчі комісії.

3. Реквізити рахунку для внесення грошової застави не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу розміщуються відповідною комісією на її офіційному веб-сайті (за наявності) та/або на стенді офіційних матеріалів такої комісії, а також передаються до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному веб-сайті.

4. У разі прийняття виборчою комісією сільською, селищною, районною у місті, міською, районною, обласною виборчою комісією та виборчою комісією Автономної Республіки Крим рішення про відмову в реєстрації всіх кандидатів у депутати та/або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих організацією партії або шляхом самовисування, внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття такого рішення перераховується на рахунок організації партії або на рахунок, вказаний у заяві, поданій до відповідної виборчої комісії особою, висунутою шляхом самовисування.

У разі надходження на спеціальний рахунок відповідної виборчої комісії для внесення грошової застави коштів у меншому розмірі, ніж визначено частинами першою, другою цієї статті та/або коштів, які внесені із порушенням вимог, встановлених цією статтею, такі кошти поверненню не підлягають та у восьмиденний строк після закінчення строку реєстрації кандидатів перераховуються відповідно до сільського, селищного, міського, обласного, республіканського Автономної Республіки Крим бюджету.

5. Грошова застава, внесена організацією партії, яка висунула кандидатів у депутати, або організацією відповідної партії вищого рівня, або кандидату, який висувався шляхом самовисування повертається у разі, якщо за підсумками виборів організація партії отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів або кандидата визнано обраним у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів на рахунок, суб’єкта внесення застави, з якого вносилася грошова застава.

Грошова застава повертається відповідному суб’єкту внесення, якщо за результатами місцевих виборів кандидата визнано обраним сільським, селищним, міським головою.

6. В інших випадках грошова застава у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів перераховується відповідно до сільського, селищного, міського, районного, обласного, республіканського Автономної Республіки Крим бюджету.

7. Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави встановлюється Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування.“;

170) у частині першій статті 226 після слів та знаку “встановленому цим Кодексом,“ доповнити словами та знаком “не пізніше ніж на п’ятнадцятий день з моменту реєстрації,“;

171) у статті 227:

в назві статті слово “багатомандатних“ замінити словом “територіальних“ та цифри “90“ замінити на цифри “15“;

у частині першій слово “регіональних“ замінити словом “територіальних“ та цифри “90“ замінити на цифри “15“;

у частині другій слова “двадцять чотири дні“ замінити словами “тридцять днів“;

у частині третій слово “регіонального“ замінити словом “територіалього“ та цифри “90“ замінити на цифри “15“;

у частині четвертій слова “регіонального“ замінити словом “територіального“;

у частині четвертій після слів “від організації партії“ доповнити словами “може бути“;

у частині четвертій слова “особисто подається“ замінити словами “або особисто подана“;

у частині четвертій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині четвертій після слів “виборчих списків цієї організації партії“ доповнити словами та знаком “що враховується при прийнятті територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів, включених до виборчих списків“;

у абзаці 1 частині п’ятій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у абзаці 1 частині п’ятій слово “особисто“ виключити;

у абзаці 1 частині п’ятій слова та знаки “, засвідчена в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“ замінити словами та знаками “Така заява може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“ або подана до комісії особисто“;

у абзаці 2 частині п’ятій слова “відповідних регіональних“ замінити словами “відповідного територіалього“;

у абзаці 3 частині п’ятій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

доповнити новою частиною п’ятою з приміткою один такого змісту: “51. У разі виявлення виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласною, міською (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) виборчою комісією, що особа, висунута кандидатом у депутати Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб), також висунута організацією партії або шляхом самовисування кандидатом у депутати іншої місцевої ради та/або на посаду сільського, селищного або міського (іншого міста) голови чи старости села, селища, уповноважений член територіальної виборчої комісії не пізніше наступного дня звертається до зазначеної особи з вимогою у дводенний строк, подати до комісії заяву про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб), на виборах що організовуються цією територіальною виборчою комісією, та про ненадання згоди на висування кандидатом від будь-якої організації партії (та неподанна заяви про самовисування на будь-яких інших місцевих виборах, що проводяться одночасно. Така заява може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“ або подана до комісії особисто.

У разі подання такої заяви особа може бути зареєстрована кандидатом у депутати з урахуванням вимог цього Кодексу. Про отримання такої заяви та прийняте рішення, не пізніше наступного дня після його прийняття, відповідна виборча комісія повідомляє територіальні виборчі комісії, до яких подавалися документи для реєстрації відповідного кандидата для встановлення факт порушення порядку його висування.

Неподання такої заяви у встановлений строк, подання такої заяви до різних територіальних виборчих комісій є порушенням порядку висування відповідного кандидата, передбаченого частиною четвертою статті 216 цього Кодексу.“;

у частині шостій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині сьомій після слів “а також список“ доповнити словами “та черговість“;

у частині сьомій слова “регіональному“ замінити словами “територіальному“;

у частині сьомій цифри “90“ замінити на цифри “15“;

частину восьму викласти у новій редакції такого змісту: “8. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику організації партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, міській (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в триденний строк з дня його прийняття розміщується відповідною виборчою комісією на її офіційному веб-сайті (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії. Відомості про реєстрацію кандидатів у депутати в єдиному виборчому окрузі із зазначенням суб’єкта висування, порядкового номера кандидата, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), всіх попередніх прізвищ, власних імен, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом у депутати змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, номера територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата, та порядкового номера кандидата у відповідному територіальному виборчому списку кожного кандидата в депутати передаються для оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку.“;

172) у статті 228:

у назві статті цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині першій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині другій слова “двадцять чотири дні“ замінити словами “тридцять днів“;

у частині третій слова “партією до списку“ замінити словами “організацією партії до переліку“;

у частині третій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині третій слово “списку“ замінити словом “переліку“;

частину четверту викласти в новій редакції такого змісту: “4. Особа, включена організацією партії до переліку кандидатів у депутати відповідної ради, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї організації партії. Заява про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від відповідної організації партії може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" або особисто подана відповідною особою до територіальної виборчої комісії. З моменту отримання територіальною виборчою комісією заяви про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від організації партії така особа вважається виключеною із переліку кандидатів у депутати до відповідної ради від цієї організації партії, що враховується при прийнятті територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах. Про отримання такої заяви сільська, селищна, міська (міст з кількістю виборців до 15 тисяч осіб), районна у місті, районна виборча комісія письмово повідомляє організацію партії не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від організації партії не приймається. “;

частину п’яту викласти у новій редакції такого змісту: “5. У разі виявлення факту включення особи до переліків кандидатів у депутати відповідної ради від кількох організацій партій та/або самовисування кандидатом у депутати цієї ради, або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, уповноважений член територіальної виборчої комісії не пізніше наступного дня звертається до зазначеної особи з вимогою особисто подати до комісії заяву про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати лише від однієї організації партії або в порядку самовисування та лише в одному виборчому окрузі. Така заява може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" або подана до комісії особисто.

У разі подання особою заяви про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати від відповідної організації партії в одному виборчому окрузі, територіальна виборча комісія відмовляє в її реєстрації кандидатом від решти організацій партій та/або в порядку самовисування в інших виборчих округах.

У разі неподання особою такої заяви протягом двох днів з дня отримання відповідного звернення територіальна виборча комісія відмовляє в її реєстрації кандидатом від усіх організацій партій та/або в порядку самовисування в усіх виборчих округах. “;

доповнити новою частиною п’ятою з приміткою один такого змісту: “51. У разі виявлення територіальною виборчою комісією, що особа, висунута кандидатом у депутати відповідної сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб), районної у місті, районної ради, також висунута організацією партії або шляхом самовисування кандидатом у депутати іншої місцевої ради та/або на посаду сільського, селищного або міського голови чи старости села, селища, уповноважений член територіальної виборчої комісії не пізніше наступного дня звертається до такого кандидата з вимогою у дводенний строк подати до комісії заяву про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати відповідної сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб), районної у місті, районної ради, на виборах що організовуються цією територіальною виборчою комісією, та про ненадання згоди на висування кандидатом від будь-якої організації партії, а також про неподання заяви про самовисування на будь-яких інших місцевих виборах, що проводяться одночасно. Така заява може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“ або подана до комісії особисто.

У разі подання такої заяви особа може бути зареєстрована кандидатом у депутати з урахуванням вимог цього Кодексу. Про отримання такої заяви та прийняте рішення, не пізніше наступного дня після його прийняття, відповідна виборча комісія повідомляє територіальні виборчі комісії, до яких подавалися документи для реєстрації відповідного кандидата, для встановлення факту порушення порядку його висування.

Неподання такої заяви у встановлений строк, подання такої заяви до різних територіальних виборчих комісій є порушенням порядку висування відповідного кандидата, передбаченого частиною четвертою статті 216 цього Кодексу.“;

у частині шостій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині сьомій після слів та знаків “по батькові (за наявності),“ доповнити словами та знаками “усіх попередніх прізвищ, власних імен, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом у депутати змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові)“;

у частині сьомій після слів та знаку “відомостей про громадянство,“ доповнити словом та знаком “освіту,“;

у частині сьомій слова “двадцять один день“ замінити словами “двадцять два дні“;

доповнити новою частиною восьмою такого змісту: “8. У разі реєстрації в багатомандатному виборчому окрузі кандидата в депутати, висунутого організацією партії, або кандидата в депутати, висунутого шляхом самовисування, відповідна територіальна виборча комісія у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію видає представнику організації партії або відповідному кандидату в депутати посвідчення кандидата в депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в триденний строк з дня його прийняття розміщується відповідною сільською, селищною, міською (міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб), районною у місті, районною виборчою комісією на її офіційному вебсайті (за наявності), вебсайті відповідної місцевої ради або в інший визначений нею спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії.

Відомості щодо зареєстрованих кандидатів у депутати міських (міст з кількістю виборців до 15 тисяч осіб), районних у містах, районних рад, із зазначенням номера багатомандатного виборчого округу, в якому висувається кандидат, суб’єкта висування, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), всіх попередніх прізвищ, власних імен, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом у депутати змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання кожного кандидата в депутати передаються для оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку.“;

173) у статті 229:

у частині другій слова “двадцять чотири дні“ замінити словами “тридцять днів“;

у частині третій після слів та знаків “шляхом самовисування, – ними особисто“ доповнити словами та знаками “, крім випадків подачі таких документів за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією“;

у частині п’ятій після слів “організації партії“ доповнити словами “може бути“;

у частині п’ятій слова та знак “, особисто подається“ замінити словами “або особисто подана“;

у частині п’ятій слово “Така“ замінити словами “В такому разі“;

частину шосту викласти у новій редакції такого змісту: “6. У разі якщо особа, висунута шляхом самовисування або організацією партії за її письмовою заявою про згоду балотуватися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, висунута кандидатом у іншому багатомандатному чи одномандатному виборчому окрузі з будь-яких місцевих виборів, що організовуються тією ж виборчою комісією, уповноважений член територіальної виборчої комісії не пізніше наступного дня звертається до зазначеної особи з вимогою подати до комісії заяву про підтвердження згоди балотуватися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища від однієї організації партії або шляхом самовисування в одному із виборчих округів. Така заява може бути засвідчена впорядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" або подана до комісії особисто.

У разі подання особою заяви про підтвердження згоди балотуватися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища від організації партії або шляхом самовисування в одному окрузі територіальна виборча комісія відмовляє в її реєстрації кандидатом від решти організацій партій та/або в порядку самовисування в інших виборчих округах.

У разі неподання особою такої заяви протягом двох днів з дня отримання відповідного звернення територіальна виборча комісія відмовляє в її реєстрації кандидатом від усіх організацій партій та/або в порядку самовисування в усіх виборчих округах. “;

доповнити новою частиною шостою з приміткою один такого змісту: “61. У разі виявлення територіальною виборчою комісією, що особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, також висунута організацією партії або шляхом самовисування кандидатом на посаду іншого сільського, селищного або міського голови чи старости та/або кандидатом у депутати місцевої ради, уповноважений член територіальної виборчої комісії не пізніше наступного дня звертається до такого кандидата з вимогою у дводенний строк, особисто подати до комісії заяву про підтвердження згоди балотуватися кандидатом на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, старости села, селища від однієї організації партії або шляхом самовисування, на виборах що організовуються цією територіальною виборчою комісією, та про ненадання згоди на висування кандидатом від будь-якої організації партії, а також про неподання заяви про самовисування на будь-яких інших місцевих виборах, що проводяться одночасно. Така заява може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“ або подана до комісії особисто.

У разі подання такої заяви особа може бути зареєстрована кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища з урахуванням вимог цього Кодексу. Про отримання такої заяви та прийняте рішення, не пізніше наступного дня після його прийняття, відповідна виборча комісія повідомляє територіальні виборчі комісії, до яких подавалися документи для реєстрації відповідного кандидата, для встановлення факту порушення порядку його висування.

Неподання такої заяви у встановлений строк, подання такої заяви до різних територіальних виборчих комісій є порушенням порядку висування відповідного кандидата, передбаченого частиною четвертою статті 216 цього Кодексу.“;

у частині сьомій слово “треті“ замінити словом “п’ятий“;

у частині сьомій слово “кандидатів“ замінити словами та знаками “кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища або заяви про самовисування“;

у частині сьомій слова “кандидатів або про відмову в їх“ замінити словами “відповідного кандидата або про відмову в його“;

у частині восьмій слова “номера багатомандатного виборчого округу, в якому висувається кандидат“ виключити;

у частині восьмій після слів та знаків “по батькові (за наявності)“ доповнити словами та знаками “всіх попередніх прізвищ, власних імен, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом у депутати змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові)“;

у частині восьмій після слів “відомостей про громадянство“ доповнити словом та знаком “освіту,“;

у частині восьмій слова “в депутати“ виключити;

у частині восьмій слова “двадцять один день“ замінити словами “двадцять два дні“;

доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту: “9. У разі реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости відповідна сільська, селищна, міська виборча комісія у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію видає представнику організації партії або кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, старости відповідне посвідчення кандидата за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Рішення про реєстрацію кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости в триденний строк з дня його прийняття розміщується відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на її офіційному вебсайті (за наявності), вебсайті відповідної місцевої ради або в інший визначений нею спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії.

Відомості щодо зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови із зазначенням суб’єкта висування, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), всіх попередніх прізвищ, власних імен, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом у депутати змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання кожного кандидата передаються для оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії через у встановленому нею порядку.“;

174) у статті 230:

абзац перший частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

1. Територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій або до переліку кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах на відповідних місцевих виборах у разі:“;

у пункті 1 частини першої цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у пункті 1 частини першої слова “осіб“ виключити;

у пункті 1 частини першої слово “регіональному“ замінити словом “територіальному“;

пункт 2 частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

2) відсутності хоча б одного з документів, зазначених у пунктах 1 – 4 частини першої статті 222, пунктах 1, 2 частини першої статті 223 цього Кодексу, невідповідності таких документів вимогам цього Кодексу (в тому числі щодо розміру грошової застави) або відсутності у них відомостей, які обов’язково повинні бути зазначені відповідно до вимог цього Кодексу;“;

пункт 1 частини другої викласти у новій редакції такого змісту:

1) відсутності хоча б одного з документів, стосовно кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, зазначених у пунктах 5-10 частини першої статті 222, пунктах 3-7 частини першої статті 223, частині першій статті 224 цього Кодексу, невідповідності таких документів вимогам цього Кодексу (в тому числі щодо розміру грошової застави кандидата на посаду міського голови) або відсутності у таких документах відомостей, які обов’язково повинні бути зазначені відповідно до вимог цього Кодексу;“;

доповнити частину другу пунктом 11 такого змісту:

11) порушення порядку висування окремого кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, встановленого статтями 216-221 цього Кодексу, в тому числі – щодо заборони одночасного висування;“;

у пункті 5 частини другої слова “набрання щодо “ замінити словами “наявності у “;

у пункті 5 частини другої слова “законної сили обвинувальним вироком суду“ замінити словом “судимості“;

у частині третій слова “організацією партії“ виключити;

у частині третій слова та знаки “підлягають виправленню або уточненню у порядку, встановленому територіальною виборчою комісією, і“ виключити;

175) у статті 231:

у назві статті слова “рішення про реєстрацію“ замінити словом “реєстрації“

у частині першій слово “регіональних“ замінити словом “територіального“;

у частині першій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині першій після слів та знаків “(під час виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради“ доповнити словами “із виключенням його з відповідних виборчих списків“;

у частині першій слова “включеного до списку кандидатів до відповідної ради“ замінити словами “багатомандатному виборчому окрузі“;

у частині першій слова “із виключенням його з відповідних виборчих списків, списку кандидатів до відповідної ради“ виключити;

у пункті 1 частини першої слова “особисто поданою до відповідної виборчої комісії“ виключити;

у пункті 1 частини першої слова та знаки “засвідченою в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“ замінити словами та знаками “Така заява може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат“ або подана до відповідної виборчої комісії особисто“;

у пункті 2 частини першої слова “рішення про реєстрацію“ замінити словом “реєстрації“;

у пункті 2 частини першої слова “статутом організації партії“ замінити словами “статутом партії“;

у пункті 2 частини першої після слів “засвідчуються печаткою організації партії“ доповнити словами та знаками “, а в разі її відсутності – печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії“;

пункт 6 частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

6) селищного, міського голови, старости села, селища законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину або виявлення територіальною виборчою комісією факту наявності у кандидата судимості за такий злочин, не погашеної або не знятої в установленому законом порядку;“;

пункт 7 частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

7) порушення порядку висування кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, встановленого частиною четвертою статті 216 цього Кодексу, в тому числі неподання кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища у порядку, встановленому цим Кодексом, заяви про підтвердження згоди балотуватися кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища від організації партії у разі виявлення включення цієї особи до виборчих списків, списків кандидатів до відповідної ради кількох організацій партій;“;

абзац десятий частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї частини, територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, кандидата у депутати у триденний строк з дня надходження звернення, але не пізніш як за вісімнадцять днів до дня голосування.“;

абзац одинадцятий частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

У разі скасування реєстрації кандидата у депутати, включеного до єдиного та територіального виборчих списків організації партії такий кандидат одночасно виключається із відповідних виборчих списків. При цьому черговість (порядкові номери у відповідних виборчих списках) інших кандидатів не змінюється.“;

абзац дванадцятий частини першої викласти у новій редакції такого змісту: “У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї частини, менш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування такі звернення територіальною виборчою комісією не розглядаються, рішення щодо них не приймаються, про що повідомляється суб’єкта звернення листом за підписом голови або за його дорученням – члена відповідної виборчої комісії.“;

частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту: “Територіальна виборча комісія може прийняти рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища не пізніше ніж за 18 днів до дня голосування.“;

У зв’язку з цим абзац другий вважити абзацом третім відповідно.

у частині четвертій після слів “рішення про вибуття такого кандидата з балотування“ доповнити словами та знаками “а щодо кандидатів включених до виборчих списків місцевих організацій партій – також“;

у частині четвертій слова “відповідного регіонального“ замінити словом “територіального“;

у частині четвертій слова “списку кандидатів до відповідної ради“ виключити;

частину п’яту викласти у новій редакції такого змісту:

5. Рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, про вибуття кандидата з балотування оприлюднюються на офіційному веб-сайті (за наявності) відповідної виборчої комісії, вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії не пізніш як наступного дня після його прийняття.

Рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища невідкладно надсилається до Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку.“;

176) статтю 232 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

3. Територіальні виборчі комісії інформують Центральну виборчу комісію, її регіональні та територіальні представництва про перебіг виборчого процесу відповідних місцевих виборів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

177) у статті 233:

викласти назву у новій редакції такого змісту:

Стаття 233. Інформаційні плакати організацій партій – суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради“;

у частині першій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині першій слово “осіб“ виключити;

у частині першій після слів “суб’єкта виборчого процесу.“доповнити словами та знаками “з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради“;

у частині другій слова “багатомандатного“ замінити словом “територіального“;

у частині другій слово “регіонального“ замінити словом “територіального“;

у частині другій слово “віднесеного“ замінити словом “включеного“;

абзац другий частини третьої викласти у новій редакції такого змісту: “Інформаційні плакати виготовляються в доступних форматах, що забезпечують можливість ознайомлення з ними виборцям з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) із застосуванням розумного пристосування, з урахуванням вимог установлених Центральною виборчою комісією.“;

у частині четвертій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині четвертій слово “осіб“ виключити;

у частині четвертій слова “інформаційного плаката“ замінити словами “інформаційних плакатів“;

у частині четвертій слова та знак “ - суб’єкта виборчого процесу для відповідного багатомандатного виборчого округу“ виключити;

у частині п’ятій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині п’ятій слово “осіб“ виключити;

у частині п’ятій після слів “комісія забезпечує виготовлення“ доповнити словами “інформаційних плакатів“;

у частині п’ятій слово “багатомандатного“ замінити словом “територіального“;

у частині п’ятій після слів “для кожного багатомандатного виборчого округу“ доповнити словами “із розрахунку“;

у частині п’ятій слова та знак “інформаційних плакатів організацій партій – суб’єктів виборчого процесу“ виключити;

у частині дев’ятій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині дев’ятій слова, цифри та знаки “(міст з кількістю виборців до 90 тисяч осіб) “виключити;

178) у статті 234:

назву викласти у новій редакції такого змісту:

Стаття 234. Інформаційні буклети організацій партій – суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради“;

у частині першій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині першій слово “осіб“ виключити;

у частині першій після слів “суб’єкта виборчого процесу“ доповнити словами, цифрами та знаками “з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради“;

в абзаці першому частини другої слова “регіональні“ та “регіональних“ замінити на “територіальні“ та “територіальних“ відповідно;

в абзаці другому частині другої слова “багатомандатного“ та “регіональого“ замінити словом “територіального“;

в абзаці другому частині другої слова “регіональого“ замінити словом “територіального“;

в абзаці третьому частини другої слово “регіональних“ замінити словом “територіальних“;

в абзаці третьому частини другої слово “регіонального“ замінити словом “територіального“;

в абзаці третьому частини другої слово “регіональному“ замінити словом та “територіальному“;

частину третю доповнити новим абзацом другим такого змісту: “Інформаційні буклети організації партії виготовляються в доступних форматах, що забезпечують можливість ознайомлення з ними виборцям з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) із застосуванням розумного пристосування.“;

у частині четвертій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині п’ятій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині п’ятій після слів “комісія забезпечує виготовлення“ доповнити словами “інформаційних буклетів організації партії із розрахунку“;

у частині п’ятій слова та знак “інформаційних буклетів організації партії – суб’єкта виборчого процесу“

у частині восьмій слово “плакатів“ замінити словом “буклетів“;

у частині дев’ятій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині дев’ятій слова, цифри та знаки “(міст з кількістю виборців до 90 тисяч осіб)“ виключити;

179) у статті 235:

в частині першій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

в абзаці другому частини першої слова “всіх багатомандатних виборчих округів у межах єдиного багатомандатного виборчого округу, до регіонального“ замінити словами та знаком “того територіального виборчого округу, до територіального“;

абзац третій частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

Такі зміни до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів організацій партій – суб’єктів виборчого процесу вносяться членами дільничних виборчих комісій того територіального виборчого округу, до територіального виборчого списку кандидатів у якому включений відповідний кандидат, з використанням штампа "Вибув" на засіданні дільничної виборчої комісії;

абзац шостий частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

Форма, порядок виготовлення, зберігання та передачі виборчим комісіям штампа “Вибув“ затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня чергових місцевих виборів. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) виборча комісія не пізніш як за сім днів до дня виборів забезпечують виготовлення таких штампів або використовують штампи, які були виготовлені раніше. Штампи “Вибув“ передаються відповідним територіальним виборчим комісіям одночасно з інформаційними плакатами та інформаційними буклетами організацій партій – суб’єктів виборчого процесу. Штампи “Вибув“ зберігаються у відповідній територіальній виборчій комісії.“;

абзац сьомий частини частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

Штамп “Вибув“ передається територіальною виборчою комісією всім дільничним виборчим комісіям одночасно з відповідним рішенням про внесення змін до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів організацій партій.“;

у частині другій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині третій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

180) у статті 236:

у частині першій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

в абзаці першому частини другої після слів “бути громадянин України, який“ доповнити словами та цифрами “відповідно до статті 70 Конституції України має право голосу на загальнодержавних виборах“;

частину третю викласти у новій редакції такого змісту:

3. Заява про реєстрацію представника організації партії у виборчій комісії, підписана керівником організації партії та скріплена печаткою організації партії, копія рішення керівного органу організації партії про затвердження кандидатури представника організації партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, міській (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) виборчій комісії можуть подаватися до відповідної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від організації партії.

У заяві про реєстрацію представника організації партії у виборчій комісії зазначаються: прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) представника організації партії у виборчій комісії, його громадянство, число, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса для листування, контактний номер телефону та адреса електронної пошти, відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, що не погашена або не знята в установленому законом порядку.

До заяви додається копія паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) запропонованої особи.

У разі виявлення технічних помилок та неточностей у заяві про реєстрацію представника організації партії у виборчій комісії – в постанові відповідної територіальної виборчої комісії про його реєстрацію зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.“;

у частині четвертій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

частину четверту доповнити новим абзоц другим такого змісту:

У разі порушення вимог, встановлених частинами першою – третьою цієї статті відповідна виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) виборча комісія відмовляє в реєстрації представника організації партії у виборчій комісії.“;

у частині п’ятій слово “багатомандатному“ замінити словом “територіальному“;

у частині п’ятій після слів “Список уповноважених осіб“ доповнити словами та знаками “(уповноважена особа в окремому окрузі)“;

в абзаці першому чатини шостої після слів “скріплена печаткою організації партії“ доповнити словами “або відповідної організації партії вищого рівня чи печаткою партії“;

в абзаці другому частини шостої слова “місце проживання та адреса житла“ замінити словами “адреса для листування“;

в абзаці другому частини шостої після слів “контактний номер телефону“ доповнити словами “та адреса електронної пошти“;

абзац третій частини шостої викласти у новій редакції такого змісту:

До заяви додаються копії паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки та сторінок або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.

У разі виявлення технічних помилок та неточностей у заяві про реєстрацію уповноважених осіб організації партії – в постанові відповідної територіальної виборчої комісії про їх реєстрацію зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.“;

у частині сьомій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

частину сьому доповнити новим абзоц другим такого змісту:

У разі порушення вимог, встановлених частинами другою, п’ятою, шостою цієї статті відповідна виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) виборча комісія відмовляє в реєстрації уповноваженої особи організації партії.“;

у частині восьмій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині дев’ятій слова “дня голосування“ замінити словами “завершення виборчого процесу“;

у частині десятій слова “дня голосування“ замінити словами “завершення виборчого процесу“;

у частині одинадцятій слова “але не пізніше дня голосування, а в день голосування“ замінити словами та знаками “а напередодні дня голосування (дня повторного голосування) або у день голосування (день повторного голосування)“;

у частині одинадцятій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині одинадцятій після слів та знаку “уповноваженої особи організації партії та,“ доповнити словами та знаками “в разі наявності відповідних документів, передбачених частинами третьою, шостою цієї статті“;

у пункті 1 частини тринадцятої слово “депутатів“ замінити словом “відповідними“;

у пункті 4 частини тринадцятої слово “багатомандатних“ замінити словом “територіальних“;

у пункті 3 частини чотирнадцятої слова “з правом дорадчого голосу“ виключити;

доповнити новою частиною шістнадцятою такого змісту:

16. Документи для реєстрації представника організації партії у виборчій комісії, уповноваженої особи організації партії можуть подаватися до відповідної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.

Вірність копій документів, передбачених цією статтею можуть засвідчуватися з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг“ та “Про електронні довірчі послуги“.“;

доповнити новою частиною сімнадцятою такого змісту:

17. Відповідальність за подання документів для реєстрації представника організації партії у виборчій комісії, уповноваженої особи організації партії без згоди такої особи несе особа, що підписала відповідне подання.“;

181) у статті 238:

у частині першій цифри “90“замінити цифрами “15“;

у частині другій цифри “90“замінити цифрами “15“;

у частині третій цифри “90“замінити цифрами “15“;

у частині четвертій цифри “90“замінити цифрами “15“;

абзац перший частини п’ятої викласти у новій редакції такого змісту:

5. Довіреною особою кандидата може бути громадянин України, який відповідно до статті 70 Конституції України має право голосу на загальнодержавних виборах. Не може бути довіреною особою кандидата“;

у пункті 2 частини п’ятої цифри “90“замінити цифрами “15“;

частину шосту викласти у новій редакції такого змісту:

6. Довірені особи кандидата реєструються відповідною виборчою комісією за поданням кандидата.

У поданні зазначаються: прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) довіреної особи, число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, місце роботи (заняття), займану посаду, адресу для листування, номер контактного телефону та адресу електронної пошти, відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, що не погашена або не знята у встановленому законом порядку. До подання додається копія паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) запропонованої особи.

У разі виявлення технічних помилок та неточностей у поданні про реєстрацію довірених осіб кандидата – в постанові відповідної виборчої комісії про реєстрацію довірених осіб зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.

Відповідальність за подання документів для реєстрації довіреної особи без згоди такої особи несе кандидат, що підписав відповідне подання. Подання про реєстрацію довірених осіб за підписом кандидата вноситься на паперових носіях та в електронному вигляді, якщо інший порядок не встановлений Центральною виборчою комісією у разі застосування електронних сервісів.

Відповідна виборча комісія не пізніше трьох днів з дня надходження подання реєструє довірених осіб кандидата та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.“;

доповнити новою частиною шостою з приміткою один такого змісту:

61. У разі порушення вимог, встановлених частинами першою – шостою цієї статті відповідна виборча комісія відмовляє в реєстрації довірених осіб кандидата.“;

у частині восьмій слова “скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата, вибуття кандидата з балотування або з дня реєстрації кандидата депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою.“ замінити словами та знаками “завершення відповідного виборчого процесу. Повноваження довірених осіб можуть припинятися раніше у разі вибуття кандидата з балотування та у разі скасування реєстрації відповідного кандидата – із часу закінчення строку оскарження рішення про скасування реєстрації кандидата або, у разі оскарження, з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.“;

у частині десятій слова та знаки “дня голосування (дня повторного голосування“ замінити словами “завершення виборчого процесу“;

у частині одинадцятій слово “відповідних“ замінити словом “таких“;

у частині одинадцятій слова та знак “та дотримання строку, встановленого частиною шостою цієї статті“ виключити“;

у пункті 1 частини дванадцятої після слів “на засіданнях відповідної“ доповнити словом “територіальної“;

у пункті 5 частини дванадцятої після слів “про підсумки голосування“ доповнити словами “та про результати виборів“

пункт 9 частини дванадцятої викласти у новій редакції такого змісту:

9) підписувати акти, протоколи, що складаються дільничною, територіальною виборчою комісією з відповідних місцевих виборів у разі присутності на засіданні виборчої комісії під час їх складання;“;

доповнити новою частиною п’ятнадцятою такого змісту:

15. Документи для реєстрації довіреної особи кандидата можуть подаватися до відповідної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.

Вірність документів, що подаються для реєстрації довірених осіб та її скасування, може засвідчуватися з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг“ та “Про електронні довірчі послуги“.“;

182) статтю 239 викласти у новій редакції такого змісту:

Стаття 239. Офіційні спостерігачі на місцевих виборах

1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від організацій партій, які висунули виборчі списки, кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

Офіційним спостерігачем від організації партії, кандидата, громадської організації на місцевих виборах може бути громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України на загальнодержавних виборах.

Порядок реєстрації та правовий статус офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій та від громадських організацій визначається статтями 59, 60 цього Кодексу.

2. Офіційний спостерігач від кандидата, організації партії реєструється виборчою комісією за поданням кандидата, представника організації партії у виборчій комісії чи уповноваженої особи організації партії у єдиному багатомандатному або відповідному територіальному виборчому окрузі.

3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються: прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), відповідний виборчий округ, громадянство, число, місяць і рік народження, місце роботи, посада (заняття), адреса для листування, контактний номер телефону, відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, що не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

До подання додається копія паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) запропонованої особи.

Відповідальність за подання документів для реєстрації офіційного спостерігача без згоди такої особи несе особа, що підписала відповідне подання.

У разі виявлення технічних помилок та неточностей у поданні про реєстрацію офіційного спостерігача – в постанові відповідної виборчої комісії про його реєстрацію зазначаються відомості на підставі копій паспортних документів.

4. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом кандидата, представника організації партії у територіальній виборчій комісії або уповноваженої особи організації партії вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (на паперовому носії та в електронному вигляді).

Документи для реєстрації офіційних спостерігачів можуть подаватися за допомогою електронних сервісів в порядку, встановленому Центральною виборчою комісію.

5. Виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному виборчому окрузі, забезпечує виготовлення та видачу відповідних посвідчень за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше ніж на третій день після внесення подання.

6. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише недотримання вимог, встановлених частинами другою – четвертою цієї статті, частиною третьою статті 58 цього Кодексу.

7. Офіційний спостерігач від організації партії, кандидата має право:

1) бути присутнім з дотриманням вимог цього Кодексу на засіданнях територіальної та дільничних виборчих комісій відповідного виборчого округу;

2) бути присутнім на зустрічах кандидатів, представників, уповноважених осіб організацій партій з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах;

3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановлення підсумків голосування, не перешкоджаючи членам виборчої комісії фізично;

4) здійснювати фото-, відеозйомку та аудіозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування виборців;

5) бути присутнім під час голосування виборців за місцем їх перебування;

6) звертатися у порядку, встановленому цим Кодексом, із заявою чи скаргою до виборчих комісій у межах відповідного виборчого округу щодо усунення порушень цього Кодексу в разі їх виявлення;

7) скласти акт про виявлення порушення цього Кодексу, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт такого порушення, із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;

8) вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

9) отримувати копії протоколів та інших документів у випадках, передбачених цим Кодексом;

10) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для офіційних спостерігачів.

8. Офіційний спостерігач від організації партії, кандидата не має права:

1) втручатися в роботу виборчої комісії, вчиняти дії, що порушують хід виборчого процесу або перешкоджають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень;

3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування або в інший спосіб порушувати таємницю голосування.

9. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини восьмої цієї статті виборча комісія робить йому попередження. У разі повторного або грубого порушення вимог частини восьмої цієї статті виборча комісія може позбавити офіційного спостерігача права бути присутнім на засіданні комісії у порядку, встановленому частиною десятою статті 36 цього Кодексу. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до суду.

10. Кандидат, представник організації партії у виборчій комісії, уповноважена особа організації партії у відповідному виборчому окрузі має право відкликати офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.

11. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до відповідної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача копія якого видається або направляється відповідно кандидату, уповноваженій особі організації партії у відповідному виборчому окрузі.

12. У разі скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до єдиного виборчого списку організації партії, кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища повноваження відповідних офіційних спостерігачів від такої організації партії, такого кандидата вважаються припиненими після закінчення строку оскарження відповідного рішення про скасування реєстрації або, у разі оскарження, з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду“.

 1. у статті 240:

у частині першій слова “до наступних чергових виборів“ замінити словами “до призначення наступних чергових місцевих виборів“;

у частині восьмі після слів “кожного виборчого округу виготовляються“ доповнити словом та знаками “, як правило,“ та доповнити абзацом третім наступного змісту:

У разі встановлення, що кількість виборців на окремих виборчих дільницях на момент завершення виготовлення виборчих бюлетенів є більша, ніж виготовлено бюлетенів, відповідна виборча комісія, за можливості, може прийняти рішення про замовлення додаткової кількості бюлетенів для таких виборчих дільниць.“;

доповнити новою частиною дев’ятою наступного змісту:

9. Положення цієї статті та статей 241-242 цього Кодексу можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців на усіх або окремих місцевих виборах за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“

 1. у статті 241:

назву статті викласти у нові редакції наступного змісту:

Стаття 241. Вимоги до виборчого бюлетеня з окремих видів місцевих виборів“;

частину 1 викласти у новій редакції наступного змісту:

1. У виборчому бюлетені для голосування в територіальному виборчому окрузі в межах єдиного багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради назви організацій партій розміщуються у порядку їхніх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) виборча комісія у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за участю представників організацій партій у відповідній виборчій комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб організацій партій в єдиному багатомандатному виборчому окрузі після закінчення реєстрації кандидатів у депутати до затвердження тексту виборчого бюлетеня. Порядковий номер організації партії, визначений за результатами жеребкування, не може бути змінений під час відповідного виборчого процесу.

У виборчому бюлетені зазначаються визначений жеребкуванням номер кожної організації партії, повна назва відповідної організації партії, після повної назви організації партії в дужках розміщуються прізвище та ініціали кандидата у депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером без зазначення номеру. Праворуч від назви організації партії розміщується порожній квадрат. Під назвою організації партії, розміщуються порядкові номери, прізвища та ініціали усіх кандидатів у депутати, включених до відповідного територіального виборчого списку.

Під порядковим номером, назвою організації партії прізвищем та ініціалами кандидата у депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером та порядковими номерами, прізвищами та ініціалами усіх кандидатів, включених до відповідного територіального виборчого списку організації партії, яка в порядку черговості організацій партій у виборчому бюлетені вказана останньою, на відстані не менше ніж два сантиметри від назви такої організації партії великими літерами зазначається текст "Від організації партії, за яку я проголосував (проголосувала), підтримую кандидата у депутати", праворуч від якого розміщується прямокутник, у якому зазначається знак "№" з вільним полем для написання номера кандидата в депутати. “; 

частину другу викласти у нові редакції наступного змісту:

2. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів районної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), районної у місті, сільської, селищної ради, в єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища зазначаються порядкові номери, під якими в алфавітному порядку включені до бюлетеня зареєстровані у відповідному виборчому окрузі кандидати, їхні прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності), суб'єкт висування кандидата у разі якщо кандидат висунутий шляхом самовисування, міститься позначка “самовисування“), відомості про рік народження, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання Праворуч від порядкового номеру та прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат. “

 1. статтю 242 викласти у новій редакції такого змісту:

 

Стаття 242. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів та їх передачі виборчим комісіям

1. Територіальна виборча комісія, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, на підставі договору, укладеного між нею і поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах відповідно:

11) виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міст з районним поділом) виборча комісія – не пізніш як за десять днів до дня голосування та отримує виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;

1) районна, міська (міст без районного поділу), районна в місті (у містах, в яких утворені районні у місті ради) виборча комісія – не пізніш як за сім днів до дня голосування та отримує виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за шість днів до дня голосування в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;

2) сільська, селищна, міська (міст районного значення) виборча комісія – не пізніш як за п’ять днів до дня голосування та отримує виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за чотири дні до дня голосування в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Від імені територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати місцевих виборів, виборчі бюлетені від підприємства-виготовлювача, в порядку та строки визначені цією статтею, отримує голова виборчої комісії або інша особа, уповноважена рішенням цієї комісії, які підписують відповідний акт приймання-передачі.

2. Підприємства-виготовлювачі виборчих бюлетенів визначаються територіальними виборчими комісіями, зазначеними у частині першій цієї статті.

Договір між відповідною територіальною виборчою комісією та поліграфічним підприємством укладається із застосуванням переговорної процедури закупівлі, виходячи із виробничих, технологічних та організаційних можливостей підприємства забезпечити своєчасний друк та ступені захисту виборчих бюлетенів.

Підприємства-виготовлювачі виборчих бюлетенів забезпечують суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Зведена інформація на підставі актів приймання-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного територіального виборчого округу, оприлюднюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласною, міською (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) виборчою комісією не пізніш як за один день до дня голосування на її офіційному веб-сайті (за наявності), веб-сайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії.

3. Технічні відходи, поліграфічний брак, виборчі бюлетені, в яких виявлені помилки, про що прийнято рішення територіальної виборчої комісії, а також друкарські форми знищуються поліграфічним підприємством у порядку та строки, визначені умовами договору про виготовлення виборчих бюлетенів, про що складається акт у двох примірниках.

Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, помилково виготовлених виборчих бюлетенів здійснює контрольна комісія, що утворюється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням місцевих організацій політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання на початок виборчого процесу, не пізніш як у день затвердження тексту та встановлення ступеня захисту виборчого бюлетеня.

4. Територіальна виборча комісія, яка встановлює результати місцевих виборів, передає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача територіальним виборчим комісіям, які встановлюють підсумки відповідних місцевих виборів, у такі строки:

1) виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна виборча комісія передає виборчі бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради відповідним районним, міським (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) виборчим комісіям – не пізніш як за шість днів до дня голосування;

2) районна виборча комісія передає виборчі бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної ради відповідним сільським, селищним, міським (міст районного значення) виборчим комісіям – не пізніш як за чотири дні до дня голосування;

3) міська (у містах з районним поділом) виборча комісія передає виборчі бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської ради у територіальних або багатомандатних виборчих округах, міського голови відповідним районним у місті виборчим комісіям – не пізніш як за чотири дні до дня голосування;

Якщо передачі здійснюється на засіданні територіальної виборчої комісії, виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від імені нижчестоящої територіальної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії.

Виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача можуть прийматися на засіданні територіальної виборчої комісія, визначеної в цій частині, від представника виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської (міста з районним поділом) виборчої комісії, уповноваженого здійснити таку передачу бюлетенів рішенням цієї виборчої комісії.

5. Міська у містах без районного поділу, районна в місті, сільська, селищна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені з кожних місцевих виборів в упаковці підприємства-виготовлювача:

1) міська (міста без районного поділу), районна в місті виборча комісія передає виборчі бюлетені з відповідних виборів міського голови, депутатів міської ради, депутатів районної в місті ради (у містах де утворені районні в місті ради), депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або обласної ради у відповідному виборчому окрузі (крім міст Києва та Севастополя);

2) сільська, селищна виборча комісія передає виборчі бюлетені з відповідних виборів сільського, селищного голови, старости села, селища та депутатів сільської, селищної ради, депутатів районної ради, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної обласної у відповідному виборчому окрузі.

Виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від імені відповідної дільничної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії.

За рішенням територіальної виборчої комісії, визначеної в цій частині, виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача можуть прийматися на засіданні дільничної виборчої комісія, від представника відповідної сільської, селищної, міської, районної в місті виборчої комісії, уповноваженого здійснити таку передачу бюлетенів рішенням цієї виборчої комісії.

6. Про передачу відповідним територіальним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з відповідних місцевих виборів територіальна виборча комісія, яка передає або приймає виборчі бюлетені на своєму засіданні, складає у трьох примірниках протокол у порядку, передбаченому частиною шостою статті 37 цього Кодексу та за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються для кожних місцевих виборів:

1) назва місцевих виборів;

2) позначення та/або номер виборчого округу;

3) кількість переданих виборчих бюлетенів;

4) прізвища та підписи членів територіальної виборчої комісії, представника територіальної виборчої комісії, уповноваженого її рішенням, які прийняли/передали виборчі бюлетені.

Перший примірник такого протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, яка передає виборчі бюлетені, другий – у відповідній виборчій комісії, яка отримує виборчі бюлетені, третій – невідкладно вивішується у приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення.

Про передачу дільничній виборчій комісії виборчих бюлетенів з кожних місцевих виборів територіальна виборча комісія, яка передає виборчі бюлетені, складає у трьох примірниках протокол у порядку, передбаченому частиною шостою статті 37 цього Кодексу та за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:

1) назва місцевих виборів;

2) позначення та/або номер виборчого округу;

3) номер виборчої дільниці;

4) кількість переданих виборчих бюлетенів;

5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені, а якщо передача здійснювалася представником територіальної виборчої комісії, уповноваженим її рішенням – також прізвище та підписи такого представника.

Перший примірник такого протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, яка передає виборчі бюлетені, другий – передається територіальній виборчій комісії, яка встановлює результати відповідних виборів, третій – вивішується у приміщенні територіальної виборчої комісії, яка передала виборчі бюлетені, для загального ознайомлення.

Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом із виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря територіальної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою територіальної виборчої комісії.

7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія передає відповідним виборчим комісіям усі виборчі бюлетені, виготовлені для відповідного виборчого округу.

У разі неможливості передачі виборчих бюлетенів до відповідної територіальної виборчої комісії виборчі бюлетені вважаються невикористаними та погашаються відповідною територіальною виборчою комісією шляхом передачі їх для знищення до підприємства-виготовлювача. Виборчі бюлетені знищуються підприємством-виготовлювачем у присутності представників відповідної територіальної виборчої комісії та контрольної комісії, утвореної такою виборчою комісією, про що складається відповідний акт.

У разі неможливості передачі виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії до дільничної виборчої комісії відповідні виборчі бюлетені вважаються невикористаними, про що складається акт у двох примірниках (якщо територіальна виборча комісія передає дільничній виборчій комісії виборчі бюлетені з виборів, які вона не організовує, а в іншому випадку – в одному примірнику) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Один примірник акта надсилається до відповідної виборчої комісії, другий – зберігається у територіальній виборчій комісії. Такі виборчі бюлетені погашаються територіальною виборчою комісією після закінчення голосування шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені запаковуються, на пакеті робиться напис “Невикористані виборчі бюлетені, погашені територіальною виборчою комісією“, зазначається номер багатомандатного округу, номер (номери) виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів територіальної виборчої комісії та печатка комісії.

8. Кожен член виборчої комісії, кандидати або їх довірені особи, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутні під час передачі бюлетенів, мають право отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів територіальним, дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря виборчої комісії, яка передає виборчі бюлетені, а також печаткою цієї комісії, але не більш як по одній копії кожного протоколу.

9. Члени територіальної, дільничної виборчої комісії забезпечують збереження виборчих бюлетенів під час їх транспортування до приміщення відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії у супроводі поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням територіальної виборчої комісії, – співробітників Служби безпеки України, на яких покладається обов’язок охорони виборчих бюлетенів.

10. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні відповідної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені.

Під час приймання бюлетенів дільничною виборчою комісією секретар дільничної виборчої комісії, а у разі його відсутності – визначений рішенням комісії член комісії розпаковує упаковку підприємства-виготовлювача та проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Визначений рішенням дільничної виборчої комісії член дільничної виборчої комісії за необхідності проставляє на кожному виборчому бюлетені у визначеному місці номер виборчої дільниці, інший визначений рішенням дільничної виборчої комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені для кожних місцевих виборів окремо та для кожного виборчого округу, перевіряючи відповідність номерів (позначень) виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, що отримала виборчі бюлетені. Під час підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. Під час підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.

11. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів кількості, зазначеній у витягу з протоколу територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про невідповідність за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розбіжності. Один примірник акта передається до територіальної виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. За наявності зазначених розбіжностей кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розбіжності і в протоколі засідання комісії.

12. Територіальна, дільнична виборча комісія забезпечує збереження та охорону отриманих виборчих бюлетенів. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні виборчої комісії в закритому сейфі (металевій шафі чи окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям або до дня голосування) перебуває під охороною поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням територіальної виборчої комісії, – співробітників Служби безпеки України

У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу чи окрему кімнату), або невідповідності підписів чи печатки на ній голова виборчої комісії негайно повідомляє про це орган Національної поліції України та виборчу комісію вищого рівня. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу чи окрему кімнату) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності номерів виборчої дільниці, наявності відбитка печатки цієї виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені окремо з кожного виду виборів. Виборча комісія складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи чи окремої кімнати) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі чи окремій кімнаті) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання виборчої комісії. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих виборчою комісією.

13. У разі скасування реєстрації кандидата у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища або вибуття такого кандидата з балотування, скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати від організації партії у єдиному багатомандатному окрузі у період виготовлення виборчих бюлетенів або після виготовлення виборчих бюлетенів, але за проміжок часу, в який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів після виготовлення виборчих бюлетенів відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Копія такого рішення невідкладно передається територіальною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії.

Рішення виборчої комісії невідкладно передається відповідним територіальним виборчим комісіям для передачі дільничним виборчим комісіям або безпосередньо дільничним виборчим комісіям для внесення відповідних змін до виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями.

Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.

Такі зміни за рішенням територіальної виборчої комісії вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням штампа “Вибув“ на засіданні дільничної виборчої комісії. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення виборчої комісії забороняється.

Форма, порядок виготовлення, зберігання та передачі виборчим комісіям штампа “Вибув“ затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня чергових місцевих виборів. Відповідна виборча комісія не пізніш як за сім днів до дня виборів забезпечують виготовлення таких штампів або використовують штампи, які були виготовлені раніше.

Про проставлення на виборчому бюлетені штампа “Вибув“, що засвідчує внесення змін до виборчого бюлетеня, дільничні виборчі комісії невідкладно письмово повідомляють територіальну виборчу комісію, що прийняла рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня.

Член дільничної виборчої комісії під час видачі виборчого бюлетеня повідомляє кожному виборцю про зміни, внесені до виборчого бюлетеня.

Штамп “Вибув“ передається дільничним виборчим комісіям одночасно з рішенням територіальної виборчої комісії про скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати від організації партії у єдиному багатомандатному окрузі, скасування реєстрації кандидата у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, про вибуття такого кандидата з балотування та про внесення в зв’язку з цим змін до виборчого бюлетеня.

Використання штампа “Вибув“ дільничною виборчою комісією без отримання відповідного рішення територіальної виборчої комісії забороняється.

14. У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення територіальної виборчої комісії чи зміни, що не відповідають рішенню територіальної виборчої комісії, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це акт у двох примірниках за формою і в порядку, передбаченими частиною шостою статті 37 цього Кодексу. В акті зазначаються кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування у відповідному окрузі та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до територіальної виборчої комісії, другий примірник зберігається у дільничній виборчій комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Зіпсовані виборчі бюлетені для голосування на різних місцевих виборах погашаються та упаковуються окремо в різні пакети в порядку, передбаченому частиною шостою статті 250 цього Кодексу. На пакетах робиться напис: “Зіпсовані виборчі бюлетені“, зазначається вид та кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування. Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до територіальної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією в порядку, передбаченому статтею 253 цього Кодексу. При підрахунку голосів виборців зіпсовані бюлетені враховуються як невикористані.

У разі якщо кількість зіпсованих виборчих бюлетенів ставить під сумнів можливість проведення голосування на виборчій дільниці відповідна територіальна виборча комісія вирішує питання про можливість передрукування відповідних виборчих бюлетенів та доставки їх до виборчої дільниці для забезпечення голосування. В такому разі, положення цього Кодексу щодо строків передачі виборчих бюлетенів не застосовуються.

15. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують заподіяну шкоду в порядку, встановленому законом.“;

 1. статті 243 ­– 245 виключити. 

 1. у статті 246:

пункт 1 частини другої викласти у новій редакції такого змісту:

1) інформаційні буклети організацій партій – суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради;“;

пункт 2 частини другої викласти у новій редакції такого змісту: “2) інформаційні плакати кожної організації партії – суб’єкта виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради у відповідному територіальному виборчому окрузі.“;

у частині третій слова та знаки “у тому числі для осіб з інвалідністю.“ замінити на слова та знаки “у тому числі для виборців із порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком).“

 1. у статті 247:

частину другу доповнити новим 7 пунктом такого змісту:

7) забезпечення голосування для виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення.“; 

у частині четвертій після слів “присутнім кандидатам у депутати“ доповнити словами та знаком “їх довіреним особам,“; 

у частині п’ятій слова та цифри “тринадцятій статті 245“ та “чотирнадцятою статті 245“ замінити на “дванадцятій статті 242“ та “дванадцятою статті 242“ відповідно; 

доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:

9. Положення цієї статті можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“ 

 1. у статті 248: 

у частині третій слова “зазначених у частині першій статті“ замінити на слова, знаки та цифри “зазначених у пунктах 1,2 частини першої статті“; 

у частині п’ятій слова “фізичних вад“ замінити на слова та знаки “порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)“; 

у частині сьомій цифри “90“ замінити на цифрами “15“; 

абзац другий частини сьомої викласти у новій редакції такого змісту:

Якщо виборець у відповідному прямокутнику для написання номера кандидата в депутати біля тексту “Від організації партії, за яку я проголосував (проголосувала), підтримую кандидата у депутати №“ вписав цифри, які позначають неіснуючий порядковий номер кандидата в депутати або не дають можливості однозначно встановити, який саме порядковий номер позначено, або вписав іншу позначку, або не зазначив жодного номера або позначки, але при цьому зробив будь-яку позначку навпроти назви організації партії, що засвідчує волевиявлення виборця, вважається, що виборець підтримує весь територіальний список кандидатів в депутати від відповідної організації партії без надання підтримки окремому кандидату з цього списку.“ 

у частині восьмій цифри “90“ замінити на цифрами “15“, після слів і знаку “районної у місті,“ доповнити словами і знаком “сільської, селищної“; 

в абзаці другому частини десятої слова “фізичні вади“ заміни та слова та знаки “порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)“; 

доповнити новою частиною шістнадцятою такого змісту:

16. Положення цієї статті можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“

 1. у статті 249:

у частині першій слова та знаки “за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я“ замінити на слова та знаки “внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)“;

у частині сьомій слова “лікувальних закладах“ замінити на слова “закладах охорони здоров’я“;

у частині чотирнадцятій слова “у частині перші статті“ замінити на слова, знаки та цифри “у пунктах 1,2 частини першої статті“;

у абзаці четвертому частини чотирнадцятої слова “виборчого регіону“ замінити словами “територіального виборчого округу“;

абзац п’ятий частини чотирнадцятої викласти у нові редакції такого змісту: “Виборець особисто в режимі таємного голосування заповнює виборчі бюлетені у порядку, встановленому частинами сьомою, восьмою статті 248 цього Кодексу, користуючись за потреби інформаційними буклетами та інформаційними плакатами організацій партій – суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради та опускає виборчі бюлетені до переносної виборчої скриньки. Член сім’ї виборця або особа, яка здійснює за ним догляд, має право бути присутнім під час голосування виборця, допомогти йому заповнити виборчий бюлетень та вкинути його у виборчу скриньку, якщо виборець внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не може самостійно виконати ці дії. Після голосування виборець повертає членам комісії отримані ним примірники інформаційних буклетів та інформаційних плакатів організацій партій – суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради.“;

доповнити новою частиною дев’ятнадцятою такого змісту: “19. Положення цієї статті можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

 1. у статті 250:

доповнити частину другу новим дванадцятим абзацом, такого змісту: “Підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів завершується складанням протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів в порядку, визначеному статтею 251 цього Кодексу“

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим відповідно;

абзац тринадцятий викласти у новій редакції такого змісту:

Пакети з протоколами та іншою виборчою документацією з виборів, підрахунок щодо яких вже завершено, до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, присутніх на засіданні комісії. Пакети з виборчою документацією транспортуються в порядку, встановленому статтею 253 цього Кодексу, до територіальної виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування, а у випадках, передбачених цим Кодексом, – до територіальної виборчої комісії, що встановлює результати виборів, відразу після завершення підрахунку голосів виборців та складання відповідних протоколів з усіх місцевих виборів, які організовувалися відповідною дільничною виборчою комісією.“;

у пункті 1 частини сьомої слово “внесених“ замінити на слово “включених“;

пункт 2 частини сьомої викласти у новій редакції такого змісту:

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені (за підписами виборців та відмітками “голосував за місцем перебування“ у списку виборців).“;

у частині дванадцятій слова “за підписами“ замінити на слова “з підписами“;

у абзаці 2 частини тринадцятої після слів та знаків “селищного, міського голови,“ доповнити словами та знаками “старости села, селища,“, слова “у відповідному виборчому окрузі“ замінити словами “з відповідних виборів“;

у частині двадцять другій слова “не враховуються“ замінити на слова “вважаються такими, що не підлягають врахуванню“;

у частині двадцять третій після слів “виборчих бюлетенів“ доповнити новими словами “окремо з кожних місцевих виборів“, після слів “зазначає кількість“ доповнити словом “відповідних“, слова “не враховуються“ замінити словами та знаками “вважаються такими, що не підлягають врахуванню“, після слів “підрахунку голосів виборців“ доповнити словами “з відповідних місцевих виборів“;

у частині двадцять п’ятій після слів “такі виборчі бюлетені“ доповнити словами “вважаються такими, що не підлягають врахуванню“; 

частину двадцять шосту викласти у новій редакції такого змісту: “26. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню, запаковуються. На пакеті робиться напис “Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню“, зазначаються назва місцевих виборів, позначення та/або номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.“;

частину двадцять восьму викласти у новій редакції такого змісту:

28. При підрахунку виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назву організації партії, напис “Недійсні“.

При підрахунку виборчих бюлетенів з виборів депутатів районної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), районної у місті, селищної, сільської ради, сільського, селищного, міського голови, старости виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвище кандидата у депутати зареєстрованого у відповідному багатомандатному виборчому окрузі або відповідно прізвища кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, та для кожного з цих випадків – з написом “Недійсні“.

При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.“;

у пункті 1 частини двадцять дев’ятої цифри “90“ замінити на цифрами “15“;

у підпункті Б пункту 1 частини двадцять дев’ятої слова та цифри “шостої статті 244“ замінити словами та цифрами “тринадцятої статті 242“, цифри “90“ замінити на цифри “15“;

підпункт В пункту 1 частини двадцять дев’ятої викласти у новій редакції такого змісту: “в) якщо у виборчому бюлетені проставлено позначки навпроти назви декількох організацій партій;“

у частині тридцять першій слова “регіональні“ замінити словами “територіальні“, цифри “90“ замінити цифрами “15“;

у частині тридцять другій слово “регіональні“ замінити словом “територіальні“, цифри “90“ замінити цифрами “15“, після слів “присутні кандидати у депутати“ доповнити словами та знаками “їх довірені особи,“;

у частині тридцять третій слова “регіональні“ замінити словами “територіальні“, слова “список відповідної“ замінити словами “список кожної“;

у частині тридцять четвертій та тридцять п’ятій слова “регіональні“ замінити словами “територіальні“;

частину тридцять шосту викласти у новій редакції такого змісту:

36. Після закінчення опрацювання виборчих бюлетенів з голосами виборців, які підтримали територіальний виборчий список відповідної організації партії, дільнична виборча комісія зобов’язана перевірити, чи дорівнює кількість голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий список цієї організації партії, сумі кількості голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку цієї організації партії, та кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список від цієї організації партії, не підтримуючи окремого кандидата у депутати з цього списку. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією та в порядку, передбаченому частиною шостою статті 37 цього Кодексу, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності.“;

частину тридцять сьому викласти у новій редакції такого змісту:

37. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку кожної організації партії, запаковуються у пакети. На пакеті зазначаються назва місцевих виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, назва організації партії, прізвище кандидата та його порядковий номер у територіальному виборчому списку організації партії, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.“;

частину тридцять восьму викласти у новій редакції такого змісту:

38. Виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від організації партії, не підтримавши окремого кандидата у депутати запаковуються у пакет. На пакеті зазначаються назва місцевих виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, назва організації партії, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.“;

у частині тридцять дев’ятій слова “підтримали регіональний виборчий“ замінити словами “підтримали територіальний виборчий“, слова “номер багатомандатного округу“ замінити словами “номер територіального виборчого округу“;

у частині сороковій цифри “90“ замінити цифрами “15“; після слів “районної у місті,“ доповнити словами та знаками “сільської, селищної“; доповнити новим абзацом другим такого змісту: “Якщо на виборчій дільниці проводилося голосування більш як в одному виборчому окрузі, дільнична виборча комісія проводить дії, передбачені цим Кодексом, та встановлює відповідні відомості окремо по кожному багатомандатному округу, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці. Відповідні відомості при їх встановленні вносяться до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному багатомандатному окрузі. В такому разі, дільнична виборча комісія розділяє виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню, відповідно до багатомандатних округів, у яких проводилося голосування на виборчій дільниці. Встановлення результатів голосування проводиться по кожному такому багатомандатному виборчому округу окремо у порядку їхніх номерів.“;

доповнити новою частиною сорок третьою такого змісту: “43. Положення цієї статті можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

 1. У статті 251:

назву статті 251 викласти у новій редакції такого змісту: “Стаття 251. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців“

частину першу викласти у новій редакції такого змісту:

1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з кожних місцевих виборів по кожному виборчому окрузі, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці.

Форма протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня чергових місцевих виборів.

Забороняються складання протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в іншому порядку, ніж визначено Центральною виборчою комісією .

Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці може виготовлятися за допомогою технічних засобів. Порядок виготовлення та вимоги до протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці встановлюються Центральною виборчою комісією.“

Частину другу викласти у новій редакції такого змісту: “2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за територіальні виборчі списки кандидатів в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради цифрами заносяться:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничною виборчою комісією;

3) кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування);

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

5) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

8) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки усіх організацій партій;

9) кількість голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий список від кожної організації партії;

10) кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до територіального виборчого списку від кожної організації партії;

11) кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний список від кожної організації партії, не підтримавши окремого кандидата у депутати з цього списку.

Доповнити новою частиною 21 такого змісту: “21. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища цифрами заносяться:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничною виборчою комісією;

3) кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування);

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

5) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

8) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата.“;

Частину третю викласти у новій редакції такого змісту:

3. Протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у чотирьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.“;

Частину четверту доповнити новим абзацом другим такого змісту: “Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право також підписати кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі, присутні на засіданні дільничної виборчої комісії під час підрахунку голосів виборців.“;

У частині п’ятій після слів “будь-яких виправлень“ доповнити словами та знаком “, а також підписувати його та засвідчувати печаткою дільничної виборчої комісії до остаточного заповнення“;

У частині шостій слова “на тому самому засіданні“ виключити; слова та знаки “у кількості примірників, зазначеній у частині третій цієї статті.“ замінити словами та знаками “ у порядку та кількості примірників, встановлених цією статтею.“;

Частину сьому викласти у новій редакції такого змісту:

7. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі, а за наявності – і відповідні примірники протоколу з позначкою “Уточнений“, акт про видачу копій протоколу, складений відповідно до частини дев’ятої цієї статті, запаковуються. На пакеті робиться напис “Протокол про підрахунок голосів“, зазначаються назва місцевих виборів, позначення та/або номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих на відповідних місцевих виборах у відповідному виборчому окрузі, а також протоколу з позначкою “Уточнений“ (у разі його складання) зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник (з позначкою “Уточнений“ у разі його складання) – невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.“;

Частину восьму викласти в новій редакції такого змісту:

8. Членам дільничної виборчої комісії, кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам організацій партій, офіційним спостерігачам, присутніми під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їхнє прохання невідкладно видаються копії зазначеного у цій статті протоколу з відповідних місцевих виборів, по відповідному виборчому округу, в тому числі з позначкою “Уточнений“ засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожного члена комісії, кожної місцевої організації партії, яка висунула кандидатів у депутати в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, кожного кандидата. Копії протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці може виготовлятися за допомогою технічних засобів.“;

У частині дев’ятій після слів “на виборчій дільниці“ доповнити словами та знаками “, поданих на відповідних місцевих виборах у відповідному виборчому окрузі,“;

У частині десятій після слів “територіальної виборчої комісії“ доповнити словами, цифрами та знаками “у порядку, визначеному статтею 253 цього Кодексу“;

Доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:

11. Положення цієї статті можуть не застосовуватися у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про голосування виборців за допомогою технічних та програмних засобів (машинне голосування) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.“;

 1. У статті 252:

Пункт 1 частини першою викласти у новій редакції такого змісту: “1) випадків незаконного голосування (заповнення, опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частинами п’ятою, десятою статті 248 цього Кодексу; голосування особами, які не мають права голосу на відповідних виборах; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування особою більше ніж один раз) у кількості, що перевищує 5 відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів;“;

У пункті 2 частини першої після слів “на виборчій дільниці“ доповнити словами “з відповідних місцевих виборів“;

У пункті 3 частини першої після слів “на виборчій дільниці“ доповнити словами “з відповідних місцевих виборів“;

Частину другу викласти у новій редакції такого змісту:

2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та засвідчується печаткою виборчої комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі недійсним.“;

Частину третю викласти у новій редакції такого змісту:

3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним з окремих місцевих виборів усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій дільниці з таких місцевих виборів, вважаються такими, що не підлягають врахуванню. У цьому випадку протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 – 5 частини другої, пунктах 1 – 5 частини другої зі значком один статті 251 цього Кодексу. На місці інших відомостей ставиться прочерк. Протоколи складаються дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 251 цього Кодексу.“;

У частині четвертій після слів “на виборчій дільниці“ доповнити словами “з відповідних місцевих виборів“; слова “номер багатомандатного округу“ замінити словами та знаком “позначення та/або номер виборчого округу“;

У частині п’ятій після слів “акт“ та “якого“ доповнити словами та знаками “(акти)“ та “(яких)“ відповідно; після слів “додаються до“ доповнити словами “першого примірника“; після слів “на виборчій дільниці“ доповнити словами “з відповідних місцевих виборів“;

 1. У статті 253:

Статтю 253 викласти у новій редакції такого змісту:

Стаття 253. Порядок транспортування і передачі виборчих документів до територіальної виборчої комісії

1. Транспортування документів, зазначених у частині десятій статті 251 цього Кодексу, здійснюється головою або заступником голови дільничної виборчої комісії та іншими двома членами цієї комісії – представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії. Під час транспортування виборчих документів членами дільничної виборчої комісії їх супроводжують поліцейські, а в разі необхідності, за зверненням територіальної виборчої комісії, – співробітники Служби безпеки України, які повинні забезпечити охорону під час транспортування. Інші члени дільничної виборчої комісії, не зайняті у транспортуванні виборчих документів, кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі за їхнім бажанням можуть також супроводжувати транспортування таких документів. Супроводження таких документів іншими особами забороняється. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.

У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України, народних депутатів України чи всеукраїнським референдумом виборча документація з місцевих виборів транспортується до відповідних територіальних виборчих комісій трьома членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації до окружних виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, окружних комісій з всеукраїнського референдуму.

У разі якщо на виборчій дільниці здійснювалося голосування одночасно з декількох видів місцевих виборів, транспортування виборчих документів на яких передбачено цією статтею до різних територіальних виборчих комісій, дільнична виборча комісія приймає рішення про визначення не менше трьох членів комісії – представників різних суб’єктів подання кандидатур до складу комісії, відповідальних за транспортування та передачу виборчої документації до кожної територіальної виборчої комісії, до якої здійснюватиметься транспортування.

Транспортування виборчої документації до відповідних територіальних виборчих комісій здійснюється відразу після складання протоколів про підрахунок голосів виборців з усіх місцевих виборів по всіх виборчих округах, голосування на яких організовувалося дільничною виборчою комісією.

2. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, утвореної на території села, селища, що входить до складу району, доставляє:

1) до районної виборчої комісії – протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради у територіальному виборчому окрузі;

2) до сільської, селищної виборчої комісії:

а) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів районної ради у багатомандатному виборчому окрузі;

б) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів відповідно сільської, селищної ради в багатомандатному окрузі;

в) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів відповідно сільського, селищного голови.

3. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, утвореної на території міста районного значення, що входить до складу району, доставляє:

1) до районної виборчої комісії – протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради у територіальному виборчому окрузі;

2) до міської виборчої комісії:

а) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів районної ради у багатомандатному виборчому окрузі;

б) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів міської ради у багатомандатному виборчому окрузі;

в) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів міського голови.

4. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, утвореної на території міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення без районного поділу, доставляє до міської виборчої комісії:

1) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради у територіальному виборчому окрузі;

2) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів міської ради у територіальному виборчому окрузі (у місті з кількістю виборців 15 тисяч і більше) або у багатомандатному виборчому окрузі (у місті з кількістю виборців до 15 тисяч);

в) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів міського голови.

5. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, утвореної на території міста з районним поділом, в якому не утворені районні у місті ради, доставляє:

1) до міської виборчої комісії – протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради у територіальному виборчому окрузі;

2) до районної у місті виборчої комісії:

а) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів міської ради у територіальному виборчому окрузі (у місті з кількістю виборців 15 тисяч і більше) або у багатомандатному виборчому окрузі (у місті з кількістю виборців до 15 тисяч);

б) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів міського голови.

6. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, утвореної на території району у місті, в якому утворені районні у місті ради, доставляє:

1) до міської виборчої комісії – протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради у територіальному виборчому окрузі;

2) до районної у місті виборчої комісії:

а) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів міської ради у територіальному виборчому окрузі (у місті з кількістю виборців 15 тисяч і більше) або у багатомандатному виборчому окрузі (у місті з кількістю виборців до 15 тисяч);

б) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів міського голови;

в) протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів районної у місті ради в багатомандатному виборчому окрузі.

7. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, утвореної на території населеного пункту (села, селища), що входить до складу об’єднаної територіальної громади, доставляє протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів старости села, селища до відповідної сільської, селищної чи міської виборчої комісії.

9. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні, членами дільничної виборчої комісії, які здійснювали транспортування виборчої документації відповідно до частини першої цієї статті.

10. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії та незаповнені бланки протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігаються у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії.

У разі прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про зобов’язання виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці з позначкою “Уточнений“, дільнична виборча комісія розглядає питання про внесення змін до відповідного протоколу на своєму засіданні та складає протокол з позначкою “Уточнений“ після повернення членів комісії, які здійснювали транспортування виборчої документації, у строк, визначений територіальною виборчою комісією. Протокол з позначкою “Уточнений“, невідкладно після його складання, транспортується до територіальної виборчої комісії, в порядку, визначеному цією статтею.“;

 1. У статті 254:

У назві статті після слова “розгляду“ доповнити словом “виборчих“;

У частині першій після слів “комісія розпочинає“ доповнити словом “безперервне“, після слів “підсумків голосування“ доповнити словами “та результатів відповідних місцевих виборів“;

У частині другі слова “комісії або членом“ замінити словами та знаком “комісії та/або членом“;

У частині третій після слів “голова територіальної виборчої комісії“ доповнити словами та знаком “або визначений ним член комісії,“;

У частині четвертій після слів та знаку “виборчими документами.“ доповнити словами та знаком “При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами.“;

У пункті 1 частини п’ятої виключити слова “в межах багатомандатного округу“;

У частині шостій виключити слово “усіх“, після слів “комісією більшістю“ доповнити словом “голосів“;

У частині сьомій слова “внести зміни до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці“ замінити словами “виправити виявлені недоліки“; після слів “частини п’ятої цієї статті“ доповнити словами та знаками “(якщо зміст таких виправлень, помилок та неточностей неможливо з’ясувати та усунути без складання протоколу з позначкою “Уточнений“ дільничною виборчою комісією)“;

Абзац другий частини сьомої викласти у новій редакції такого змісту:

У разі виявлення у протоколі виправлень, помилок та неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів та які не потребують складання протоколу з позначкою “Уточнений“, територіальна виборча комісія приймає рішення, передбачене пунктом 1 частини п’ятої цієї статті, із зазначенням виявлених виправлень, помилок та неточностей. Таке рішення додається до протоколу дільничної виборчої комісії.“;

У частині восьмій після слів “Протокол з позначкою “Уточнений“” доповнити словами та знаком “складається відповідно до цього Кодексу у порядку, в якому було складено протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, який потребує уточнення,“;

У частині дев’ятій після слів “кандидатами у депутати“ доповнити словами та знаками “кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, їх довіреними особами,“;

У частині десятій після слів “запакованими документами“ доповнити словами і знаком “, а також у разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії“;

Частину дванадцяту викласти у новій редакції такого змісту:

12. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів здійснюється територіальною виборчою комісією після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку територіальною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії і можуть бути присутніми кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, їх довірені особи, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі на відповідних місцевих виборах.

Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів здійснюється членами територіальної виборчої комісії в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією з урахуванням положень статті 250 цього Кодексу.“;

У частині тринадцятій після слів та знаку “Центральною виборчою комісією.“ доповнити словами та знаком “Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці може виготовлятись за допомогою технічних засобів.“;

У частині чотирнадцятій після слів “підписати кандидати в депутати,“ доповнити словами та знаками “кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, їх довірені особи“; після слів “офіційні спостерігачі“ доповнити словами “на відповідних місцевих виборах“;

У частині шістнадцятій слова, знаки та цифри “1-7 та 9 частини другої“ замінити на слова, знаки та цифри “1-5 частини другої, пунктах 1-5 частини другої зі значком один“;

У частині сімнадцятій слова “у відповідному багатомандатному виборчому окрузі“ замінити словами та знаками “(у разі якщо на відповідних місцевих виборах протокол про підсумки голосування не складається – до протоколу про результати відповідних виборів)“;

Частину вісімнадцяту викласти у новій редакції такого змісту:

18. Членам територіальної виборчої комісії, кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, їх довіреним особам, уповноваженим особам організацій партій, офіційним спостерігачам на відповідних місцевих виборах, які були присутні при повторному підрахунку голосів, на їхнє прохання невідкладно видаються копії зазначеного у цій статті протоколу з відповідних місцевих виборів, засвідчені головою і секретарем територіальної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кожного члена комісії, кандидата, організації партії та для кожного офіційного спостерігача. Копії протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці можуть виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Відповідна територіальна виборча комісія надсилає повідомлення про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі Центральній виборчій комісії в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією.“;

 1. Статтю 255 викласти у новій редакції такого змісту:

Стаття 255. Встановлення підсумків голосування на місцевих виборах

1. Територіальні виборчі комісії встановлюють підсумки голосування шляхом складання відповідного протоколу з таких місцевих виборів:

1) Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) виборча комісія – протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу на підставі протоколів відповідних районних, міських, районних в місті виборчих комісій про підсумки голосування в межах частини цього округу;

2) районна, міська (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборча комісія – протоколу про підсумки голосування з відповідних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради;

3) районна в місті виборча комісія:

а) протоколу про підсумки голосування з виборів депутатів міської ради в територіальному виборчому окрузі чи його частині (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) або в багатомандатних виборчих округах (міста з кількістю виборців до 15 тисяч);

б) протоколу про підсумки голосування з виборів міського голови;

4) сільська, селищна, міська (міста районного значення) – протоколу про підсумки голосування з виборів депутатів відповідної районної ради в багатомандатному виборчому окрузі.

Протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів сільської, селищної, районної в місті, міської (міста без районного поділу) ради у відповідних багатомандатних виборчих округах, сільського, селищного, міського (міста без районного поділу) голови, старости села, селища територіальною виборчою комісією, що встановлює результати виборів, не складаються. Протокол про результати виборів складається в такому разі безпосередньо на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців з відповідних місцевих виборів.

2. Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів (у тому числі з позначкою “Уточнений“) дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, на підставі цих протоколів, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці не пізніш як на дев’ять день з дня голосування (а у разі проведення повторного голосування – не пізніш як на третій день з дня повторного голосування) встановлює та заносить до протоколу про підсумки голосування по кожному виборчому округу з відповідних місцевих виборів такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

5) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

3. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, єдиному одномандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, крім відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, цифрами і прописом заносяться:

1) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища;

4. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) ради, крім відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, цифрами і прописом заносяться:

1) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки усіх організацій партій в межах територіального виборчого округу (частини територіального виборчого округу);

2) кількість голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий список від кожної організації партії в межах територіального виборчого округу (частини територіального виборчого округу);

3) кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до територіального виборчого списку від кожної організації партії, в межах територіального виборчого округу;

4) кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список, не підтримавши окремого кандидата з цього списку, від кожної організації партії в межах територіального виборчого округу.

5. Протокол територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі містить відомості, зазначені у частині другій цієї статті, і відомості, зазначені відповідно у частинах третій або четвертій цієї статті.

6. Відомості про підсумки голосування в межах виборчого округу заносяться цифрами до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів по кожній виборчій дільниці і сумарно по виборчому округу (частині виборчого округу).

7. Протокол про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі (частині виборчого округу) складається територіальною виборчою комісією у трьох примірниках. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Протокол територіальної виборчої комісії про підсумки голосування може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

8. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем, внесення до нього без відповідного рішення територіальної виборчої комісії будь-яких виправлень, а також підписувати його та засвідчувати печаткою територіальної виборчої комісії до остаточного заповнення.

9. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член територіальної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі незгоди з діями комісії чи підсумками голосування, зафіксованими у протоколі про підсумки голосування, член комісії підписує протокол із позначкою “З окремою думкою“. Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі про підсумки голосування напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Перший і другий примірники протоколу про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів також мають право підписати кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні територіальної виборчої комісії при встановленні підсумків голосування. Непідписання протоколу окремими членами виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

10. Члену відповідної територіальної виборчої комісії, кандидату, його довіреній особі, уповноваженій особі організації партії, офіційному спостерігачу, які були присутніми на засіданні під час складання протоколу, на його прохання невідкладно видається копія протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування (у тому числі з позначкою “Уточнений“) з розрахунку по одній копії протоколу для члена комісії, кандидата, кожної організації партії та по одній копії протоколу для офіційного спостерігача (групи спостерігачів) від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації. Зазначені копії підписуються на кожній сторінці головою та секретарем територіальної виборчої комісії і скріплюються печаткою виборчої комісії. Копії протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування можуть виготовлятися за допомогою технічних засобів.

11. Якщо після підписання зазначеного протоколу до транспортування його до виборчої комісії, яка встановлює результати виборів, виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку в цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складання нового протоколу, на якому робиться позначка “Уточнений“. Протокол з позначкою “Уточнений“ складається і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею.

12. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів по відповідному виборчому округу (частини виборчого округу), а за наявності – і відповідний примірник протоколу з позначкою “Уточнений“ запаковуються. На пакеті робиться напис “Протокол про підсумки голосування“ та зазначаються назва відповідних виборів, позначення та/або номер виборчого округу, дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи усіх присутніх членів територіальної виборчої комісії та печатка територіальної виборчої комісії.

Другий примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів по відповідному виборчому округу, а також протоколу з позначкою “Уточнений“ (за наявності) зберігаються у секретаря територіальної виборчої комісії, третій примірник зазначеного протоколу (за наявності – з позначкою “Уточнений“) невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії.

13. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах виборчого округу (частини виборчого округу), а в разі внесення змін до цього протоколу – і протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та (за наявності) протоколами територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів територіальної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення територіальною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування та рішеннями, прийнятими виборчою комісією за результатами їх розгляду, територіальна виборча комісія транспортує до виборчої комісії, яка встановлює результати голосування.

14. Територіальна виборча комісія на засіданні, на якому встановлюються підсумки голосування у відповідних виборчих округах з відповідних місцевих виборів, приймає рішення щодо визначення трьох, а в разі неможливості – двох членів комісії, які будуть транспортувати виборчі документи з відповідних місцевих виборів до територіальної виборчої комісії, що встановлює результати відповідних виборів. Члени комісії, визначені за рішенням комісії для транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії, повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії. Під час транспортування виборчих документів членами територіальної виборчої комісії їх супроводжують поліцейські, а у разі необхідності, за зверненням територіальної виборчої комісії, – співробітники Служби безпеки України, які повинні забезпечити охорону під час транспортування. За своїм бажанням інші члени територіальної виборчої комісії, не зайняті у транспортуванні виборчих документів, кандидати, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.

15. Під час транспортування виборчої документації печатка територіальної виборчої комісії зберігаються у сейфі (металевій шафі) у приміщенні територіальної виборчої комісії.

У разі прийняття відповідною територіальною виборчою комісією, яка встановлює результати виборів, рішення про зобов’язання виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу про підсумки голосування з позначкою “Уточнений“, територіальна виборча комісія, яка встановлює підсумки голосування, розглядає питання про внесення змін до відповідного протоколу на своєму засіданні та складає протокол з позначкою “Уточнений“ у строк, визначений територіальною виборчою комісією, яка встановлює результати виборів. Протокол про підсумки голосування з позначкою “Уточнений“, невідкладно після його складання, транспортується до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати виборів, в порядку, визначеному цією статтею.

16. У разі якщо межі територіального виборчого округу включають декілька районів та/або міст обласного (республіканського) значення, або декілька районів у місті, відповідні районні, міські, районні в місті виборчі комісії складають протоколи про підсумки голосування з відповідних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради в межах частини територіального округу – на виборчих дільницях, утворених на території відповідного району, міста, району в місті.

У разі якщо на території району, міста, району в місті Києві, Севастополі утворено більше одного територіального, багатомандатного виборчого округу відповідна виборча комісія складає протоколи про підсумки голосування в межах усіх таких виборчих округів після прийняття та розгляду документів відповідних дільничних виборчих комісій району, міста, району в місті.

17. У разі якщо межі повноважень територіальної виборчої комісії, що встановлювала підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, поширюються на частину відповідного територіального виборчого округу, підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу в цілому встановлює територіальна виборча комісія, що встановлює результати відповідних місцевих виборів, в порядку, визначеному цією статтею, на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах частини територіального виборчого округу (на виборчих дільницях, утворених на території відповідного району, міста, району в місті Києві, Севастополі).

18. Територіальна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах територіального, багатомандатного виборчого округу незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним або на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування відповідно до вимог цього Кодексу. Визнання голосування недійсним у межах територіального, багатомандатного виборчого округу забороняється.

У разі якщо голосування на всіх виборчих дільницях територіального, багатомандатного виборчого округу у день голосування не було організовано і проведено або визнано недійсним відповідно до вимог цього Кодексу, територіальна виборча комісія встановлює, що голосування в межах відповідного округу не відбулося. В такому разі протокол територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу (частини виборчого округу) з відповідних місцевих виборів повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 – 5 частини другої цієї статті. На місці інших відомостей ставиться прочерк.

19. Протокол про підсумки голосування приймається територіальною виборчою комісією, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, в порядку передбаченому статтею 254 цього Кодексу.“;

 1. У статті 256:

Назву статті 256 викласти у новій редакції такого змісту:

Стаття 256. Встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) ради“;

У частині першій цифри “90“ замінити цифрами “15“; слово “осіб“ виключити“; слова “багатомандатному виборчому окрузі“ замінити словами “в межах територіальних виборчих округів“; слово десятий“ замінити словом “дванадцятий“;

У абзацах другому та третьому частини першої цифри “90“ замінити на цифри “15“;

У абзаці четвертому частини першої цифри “90“ замінити на цифри “15“; слово “осіб“ виключити; слова “відповідному багатомандатному виборчому окрузі“ замінити словами та знаками “межах відповідного територіального виборчого округу (частини територіального виборчого округу)“;

Абзаци п1ятий – двадцять третій частини першої викласти у новій редакції такого змісту:

До протоколу про результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради заносяться цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії; 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;

4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

9) кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної організації партії, у кожному територіальному окрузі;

10) кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від кожної організації партії, у кожному територіальному окрузі;

11) кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний список кандидатів у депутати від кожної організації партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, у кожному територіальному окрузі;

12) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали усі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної організації партії, в усіх територіальних округах у межах єдиного багатомандатного округу;

13) загальна кількість голосів виборців, які підтримали усі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх організацій партій, в усіх територіальних округах у межах єдиного багатомандатного округу;

14) відсоток сумарної кількості голосів виборців, які підтримали усі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної організації партії, в усіх територіальних округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу (пункт 12 цієї частини) у відношенні до загальної кількості голосів виборців, які підтримали усі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх організацій партій в усіх територіальних округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу (пункт 13 цієї частини);

До протоколу про результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради заносяться цифрами також відомості, передбачені статтями 257 – 259 цього Кодексу.“;

У частині другій слово “підсумки“ замінити словом “результати“;

У частині другій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

У частині другій слова, знаки та цифри “2-10 частини“ замінити словами, знаками та цифрами “2-8 частини2“;

У частині другій слово “багатомандатному“ замінити словом “територіальному“;

У частині другій цифри та знак “11-15“ замінити цифрами та знаком “9-11“;

У частині другій слова, цифри та знаки “пунктах 13,18“ замінити словами та цифрами “пункті 14“;

У частині другій слово “протокол“ замінити словами та знаком “Протокол про результати виборів депутатів складається у двох примірниках,“;

У частині другій після слів “веб-сайті“ доповнити словами та знаками “(за наявності)“;

У частині другій після слів “виборчої комісії“ доповнити словами та знаками “веб-сайті Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та може оприлюднюватися на веб-сайті регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії.

Відомості про результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради невідкладно передаються до Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку.“;

У частині третій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

У частині третій слово “осіб“ виключити;

У частині третій цифри “18“ замінити на цифри “16“;

У частині третій слова “регіональні“ замінити словами “територіальні“;

 1. У статті 257:

Частину першу викласти в новій редакції такого змісту:

1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) виборча комісія заносить до протоколу про результати виборів відомості про організації партій, які, відповідно до частини третьої статті 256 цього Кодексу, мають право на участь в розподілі депутатських мандатів на відповідних місцевих виборах.“;

У частині другій цифри “90“ замінити на цифри “15“;

У частині другій слово “регіональних“ замінити на слова “усіх територіальних виборчих“;

У частині третій цифри “90“ замінити на цифри “15“;

У частині третій слово “осіб“ виключити;

У частині третій слово “регіональних“ замінити на слова “усіх територіальних виборчих“;

 1. У статті 258:

У частині першій слово “багатомандатному“ замінити на слово “територіальному“;

У частині першій слово “регіональними“ замінити на слово “територіальними“;

У частині першій слова “зазначеній у частині третій статті 256 цього Кодексу“ замінити на слова “які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів“;

У частині першій слово “регіонального“ замінити на слово “територіального“;

У частині другій слово “регіональним“ замінити на слово “територіальним“;

У частині другій слово “багатомандатному“ замінити на слова “територіальному виборчому“;

У частині другій слово “регіонального“ замінити на слово “територіального“;

У частині другій після слів “виборчого списку“ доповнити словами, цифрами та знаками “(пункт 10 протоколу про результати виборів)“;

У частині другій слово “регіонального“ замінити словом “територіального“;

У частині третій цифри “90“ замінити на цифри “15“;

У частині третій слово “осіб“ виключити;

У частині третій слова по тексту “регіонального“ замінити словами “територіального“;

У частині третій слово “багатомандатному“ замінити словом “територіальному“;

У частині третій слова “поданих у багатомандатному окрузі на підтримку виборчого списку партії“ замінити словами “поданих у територіальному окрузі“;

У частині третій після слів “виборчого списку“ доповнити словами, цифрами та знаками “(пункт 10 протоколу про результати виборів)“;

У частині четвертій цифри “90“ замінити на цифри “15“;

У частині четвертій слово “осіб“ виключити“;

У частині четвертій слово “регіональних“ замінити словом “територіальних“;

У частині четвертій слова по тексту “багатомандатному“ замінити словами “територіальному“;

Частину п’яту статті виключити;

Частину шосту викласти у новій редакції такого змісту:

6. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) виборча комісія заносить до протоколу про результати виборів депутатів цифрами по кожному територіальному округу такі відомості:

1) кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами у депутати, включеними до кожного територіального виборчого списку кожної організації партії, яка має право на участь у розподілі депутатських мандатів, визначена відповідно до частини другої цієї статті;

2) сумарну кількість депутатських мандатів, розподілених у кожному територіальному окрузі, визначену відповідно до частини четвертої цієї статті;

3) кількість невикористаних голосів виборців, поданих у територіальному окрузі на підтримку виборчого списку кожної організації партії, яка має право на участь у розподілі депутатських мандатів, визначена відповідно до частини третьої цієї статті;“;

Доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

7. Якщо за результатами виборів у відповідному окрузі, кількість отриманих організацією партії депутатських мандатів є більшою ніж кількість осіб, включених відповідною організацією партії до регіонального виборчого списку, весь залишок невикористаних голосів (в тому числі тих, що складають цілу частину від виборчої квоти) зараховується до кількості голосів, поданих у єдиному багатомандатному окрузі на підтримку виборчого списку цієї організації партії.“;

 1. У статті 259:

Назву статті 259 викласти у новій редакції такого змісту:

Стаття 259. Визначення депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради, обраних у територіальних виборчих округах“;

У частині першій цифри “90“ замінити цифрами “15“;

У частині першій слова “осіб“ виключити;

У частині першій слова “у регіональному“ замінити словами “в кожному територіальному“;

У частині першій слово “багатомандатному“ замінити словом “територіальному“;

У частині другій слово “регіонального“ замінити словом “територіального“;

У частині д