Взаємодія кримінально-виконавчої інспекції з центром зайнятості населення

На сьогоднішній день в Україні контроль за виконанням покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, здійснюють підрозділи кримінально-виконавчої інспекції.

Одним із актуальних питань сьогодення є співпраця кримінально-виконавчої інспекції з центром зайнятості населення, так як питання працевлаштування є важливим моментом у ресоціалізації засуджених і стоїть на першому місці при проведенні з засудженими профілактичних бесід.

З метою запобігання та зниження рівня рецидивної злочинності серед осіб цієї категорії необхідні додаткові заходи щодо закріплення виправного впливу, викорінення у засуджених антисуспільних поглядів і переконань, усунення умов, що сприяють їх поверненню на злочинний шлях. Можливість їхнього працевлаштування суттєво знижує рівень повторної злочинності.

При постановці на облік у засуджених обов'язково з'ясовується наявність робочої спеціальності або потреба в її придбанні. У разі необхідності засуджені направляються до центру зайнятості населення, де їм надається допомога у професійному оформленні резюме, адреси підприємств, що мають вакансії робочих місць та професійно- технічних навчальних закладів, а також надається допомога в поновленні необхідних документів, у реєстрації за місцем проживання тощо.

Проблемою у працевлаштуванні осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції - є відсутність у деяких робітничої кваліфікації, професії, паспорту та інших документів. Тому такої категорії громадян фахівцям центру зайнятості необхідно більш приділяти увагу.

Кримінально-виконавча інспекція, в свою чергу, щоквартально надає в центр зайнятості інформацію про кількість засуджених, які потребують працевлаштування, здійснює контроль за своєчасним зверненням таких громадян до центру зайнятості.

На стенді наочної інформації, який розміщений в підрозділі Костянтинівського міськрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції, систематично відновлюється список вакантних посад, який надається центром зайнятості населення. Найбільш поширені вакансії в Костянтинівському міському центрі зайнятості це: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, овочівник, слюсар-ремонтник, скляр, бухгалтер. Після навчання засуджених, які отримали нову професію, фахівці центру зайнятості влаштовують на роботу.

Все це сприяє становленню засуджених на шлях виправлення, підвищенню соціальної захищеності, створенню умов для розвитку соціально-корисних якостей, тому кримінально-виконавчої інспекції і на далі буде співпрацювати з міським центром зайнятості.

Начальник Костянтинівського МРВ КВІ УДПтСУ у Донецькій обл., ст. лейтенант вн. служби, Малишевська О.І.