Про легальну економію працюючим батькам

В умовах постійної дорожнечі для багатьох працюючих є цілком законний спосіб дещо збільшити доходи та зменшити свої видатки — оформити податкову соціальну пільгу. Минулого року, можливо, дехто з наших читачів цим скористався та відчув певну економію сімейного бюджету? Але, на практиці, в новому бюджетному та звітному періоді 2019-го року, бухгалтерія за місцем роботи знову може попросити від вас надати деякі довідки? Та й державна «арифметика» змінилася.

Що сьогодні варто зробити, аби оформити цю пільгу у 2019-му? Адже це стосується багатьох із нас, працюючих батьків, які мають 2 і більше дітей віком до 18 років.

Особливістю податкової соціальної пільги є те, що це ніяк не зачіпає бюджету роботодавця. Це практично означає право кожного працюючого на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати.

Порівняно із 2018-м, у цьому році збільшився розмір прожиткового мінімуму для різних груп. А це позитивною «арифметикою» відобразиться на можливості розрахувати податкову соціальну пільгу.

На підставі статті 169 Податкового Кодексу України (далі ПКУ) платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.

Відповідно до п. 169.4.1. ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Про державну «арифметику» і не тільки

На підставі ст.7 Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік» розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу на місяць з 1 січня 2019 року складає 1 921 грн. У 2019-му розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 2 690 грн. (тобто прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1 921 грн. помножимо на 1,4). Важливо, що розмір податкової соціальної пільги протягом року не буде змінюватися, адже орієнтиром є розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб станом на 1 січня, що складає 1 921 грн.

Перерахунок податку та податкові соціальні пільги, а також їх перелік докладно описані у п.169.1 ПКУ та наступних підпунктах ст. 169 ПКУ. Ось основні.

«Звичайна» пільга дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (тобто 1 921 : 2= 960,5 грн. сума пільги). Це стосується будь-якого платника податку. Водночас податкові пільги у більшому відсотку передбачені для одного з працюючих батьків 2-х і більше дітей віком до 18 років. Це дорівнює 100 % суми пільги у розрахунку на кожну таку дитину. А для працівника, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником; утримує дитину-інваліда ця пільга дорівнює 150 % у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Пільга у розрахунку на кожну дитину

У вас в цьому році поповнення в родині? Тепер ви є батьками 2-х чи більше дітей у віці до 18 років? Тоді варто одному з працюючих батьків оформити податкову пільгу у розрахунку на кожну таку дитину (п.169.1.2 ПКУ). Для цього необхідно окрім заповненої заяви надати до бухгалтерії копії свідоцтв про народження кожної дитини. (Це передбачено п.2, п.5 «Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги», затвердженого Постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.)

Який граничний розмір заробітної плати дає право оформити податкову пільгу із розрахунку до кількості дітей? Нині у платника податку, який утримує двох дітей віком до 18 років (п.169.1.2 ПКУ), граничний розмір доходу (до нарахування) буде становити 5 380 грн. (2 690 х 2). Якщо у родині троє чи більше дітей, то для обчислення граничного розміру заробітної плати треба 2 690 грн. помножити на кількість дітей. Тут йдеться про розмір заробітної плати «до нарахування», а не остаточно «до виплати» (після здійснення бухгалтерією необхідних відрахувань).

Оскільки скористатися правом оформити податкову пільгу пропорційно до кількості дітей може тільки один із батьків, фахівці ДФС рекомендують у заяві про застосування цієї пільги зазначити, що чоловік (дружина) платника податку не отримує податкову соціальну пільгу кратно кількості дітей.

Якщо ви таку пільгу оформили у 2018-му, то будьте готові у цьому році надати до бухгалтерії за місцем роботи нові документи. Найчастіше бухгалтерія попросить від вас довідку з місця роботи другого з батьків, що там людина не отримує цю пільгу, відповідно до кількості дітей.

Не варто гнатися «за двома зайцями», або Пільга лише в одного роботодавця

Кожна працююча особа може скористатися своїм правом на отримання податкої соціальної пільги лише в одного роботодавця. Це є актуальним для працівників-сумісників. Вони мають самостійно обрати, за яким саме місцем роботи це зробити. Зазвичай, це економічно вигідніше зробити у місці отримання більшої зарплатні, тобто за основним місцем роботи. Хоча законодавством не обмежено право оформити таку пільгу на роботі за сумісництвом.

Як діяти, коли є право оформити податкову пільгу з двох чи більше підстав? В такому випадку застосовується одна податкова соціальна пільга з тієї підстави, що передбачає її найбільший розмір. Наприклад, раніше працівник користувався податковою пільгою у звичайному розмірі, але з моменту народження 2-ї дитини є нове право оформити цю пільгу у більшому розмірі. Або працівник у 2018-му користувався податковою пільгою на 2-х дітей, а цього року народилася третя дитина, тоді пільгу можна оформити із розрахунку на 3-х дітей. Для того, щоб отримати пільгу з тієї підстави, що передбачає її більший розмір, слід якнайшвидше подати нову заяву із підтверджуючими документами.

У яких випадках не пізно оформити цю пільгу ? З якого моменту вона починає діяти?

Законодавством визначено надання податкової пільги з моменту звернення та надання необхідних документів. Водночас не описується «перелік ситуацій», коли варто подати роботодавцю документи для її оформлення. Практично це може бути народження 2-ї, 3-ї дитини, переїзд до іншого місця проживання й оформлення на новій роботі тощо. Суттєвим нюансом є те, що пільга надається з місяця звернення, отож варто не гаяти часу.

До яких доходів не застосовується податкова пільга?

На підставі п.169.2.3. ПКУ податкова соціальна пільга не може бути застосована до доходів платника податку, інших ніж заробітна плата.

Також не можна оформити цю пільгу якщо заробітну плату працівник протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету. Не передбачено застосування податкової соціальної пільги до доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Про індивідуальну податкову консультацію

Можливі ситуації, коли працівник та бухгалтер по-різному розуміють певні норми податкового права. Тоді і бухгалтерія, і працівник можуть скористатися можливістю подати письмове звернення до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС у Донецькій області для отримання податкової консультації. Чим це може бути корисно?

Відповідно до підпункту 14.1.172-1 пункту 14.1 ПКУ індивідуальна податкова консультація — це роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на цей контролюючий орган. Таке роз’яснення має бути надано протягом 25 календарних днів (ст.52 ПКУ). В окремих випадках така письмова відповідь органу ДФС може надати потрібну інформацію для практичного вирішення деяких питань.

Леонид Гапеев, юрист.