Прима Дона победила нашу бедную и беспомощную полицию...

Вот уже третий месяц мы практически каждый день выявляем продажу рашистских сигарет "Прима Дона" (иногда с акцизной маркой ДНР!) в киосках Константиновки.


На выходных - в киоске у райадминистрации по пр.Ломоносова 117, сегодня на остановке "5-я больница". Причем, здесь недавно сигареты нами уже выявлялись, то есть мы идем по второму кругу!!!
И это в центре города, а что говорить о его окраинах?
Вызывая полицию по "102" мы убедились, что жалобы на то, что по этому номеру нельзя дозвониться - совершенно справедливы. 2 часа шёл срыв звонка (короткие гудки).
Поэтому мы набрали телефон зам. начальника полиции, сообщили об очередном факте торговли на крови.
Полиция оперативно приехала в редакцию, опросила нас и поехала делать отработку киоска.
Абсурдность и, мягко говоря, идиотизм, ситуации заключается не только в том, что курящие работники полиции, прокуратуры, налоговой, торгового отдела исполкома и кучи остальных работников, которым мы с вами платим зарплату, проходят мимо и делают вид, что не замечают продажу этих сигарет, но также в том, что:
1. Полиция, если и составляет протоколы, то на минимальное - смешное наказание - 500-850 грн! Хотя имеют полное право впаять все 17 тысяч! А если признать контрабандой - то и уголовную ответственность.
2. Полиция даже этого не в состоянии сделать - все протоколы, что оин подают в суд возвращаются на доработку!!!
Давайте проследим ситуацию хотя бы с тем же киоском по пр.Ломоносова 136, который "залетел" сегодня.
Вот, что написала в своем Постановлении от 6 октября 2017 года судья Е.Стадченко, в ответ на принесенный полицией протокол от 4.09.2017г.  обнаружения незаконной продажи сигарет в киоске по пр.Ломоносова 136: 
"При вивченні матеріалу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1, встановлено, що протокол про адміністративне правопорушення серії ГП 615044 від 04 вересня 2017 року складений з порушенням вимог ст.251 КУпАП та Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року №1376 (далі - Інструкція), а саме:
- до протоколу не додано належних доказів, які б підтверджували факт здійснення торгівлі тютюновими виробами (акт контрольної закупки) ;
- до протоколу додана копія заява ОСОБА_4, який надав дозвіл працівникам поліції на проведення огляду торгівельного кіоску, однак матеріали не містять документів на право користування та/або розпорядження зазначеним кіоском цією особою, що ставить під сумнів взагалі законність проведення працівниками поліції зазначеного огляду торгівельного кіоску;
- до протоколу додані копії документів, а саме: пояснення ОСОБА_1, ОСОБА_3, протоколи вилучення, хоча, відповідно до ст. 251 КУпАП, доказами по справі є пояснення осіб та протоколи вилучення речей та предметів, а не їх копії;
- до протоколу замість оригіналів додані копії інших документів, які не завірені належним чином, посадовою особою, яка їх складала.
Крім того, санкція ч.1 ст. 156 КУпАП передбачає накладення адміністративного стягнення у вигляді конфіскації виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. Проте, відомості про наявність або відсутність виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі в матеріалах, що надійшли до суду відсутні, що унеможливлює накладення такого виду адміністративного стягнення як конфіскація виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.
Суддя звертає особливу увагу, що відповідно до ст. 62 Конституції України вина особи, яка притягається до відповідальності, має бути доведена належними доказами, а не ґрунтуватись на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
У відповідності із статтею 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах та в порядку, встановленому законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.
Згідно статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Згідно із ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Відповідно до п. 1ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Як зазначено у рішенні ЄСПЛ у справі «Салабіаку проти Франції» від 7 жовтня 1988 року, тягар доведення вини покладається на обвинувачення і будь-які сумніви повинні бути на користь обвинуваченого. З метою судового переслідування необхідно приєднати до справи достатньо доказів для засудження обвинуваченого.
Правова природа адміністративної відповідальності за своєю суттю є аналогічною кримінальній, оскільки також є публічною, пов'язана із застосуванням державного примусу, ініціюється органами, які наділені владними повноваження, а застосовувані санкції можуть бути доволі суттєвими для особи, включаючи позбавлення волі.
У пункті 21 рішення ЄСПЛ у справі «Надточій проти України» від 15 травня 2008 року зазначено, що Уряд України визнав карний кримінально-правовий характер Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Крім того, Конституційний Суд України в рішенні від 22 грудня 2010 року №23-рп/2010 дійшов до висновку, що адміністративна відповідальність в Україні та процедура притягнення до адміністративної відповідальності ґрунтуються на конституційних принципах та правових презумпціях, які зумовлені визнанням і дією принципу верховенства права в Україні (п. 4.1).
Вище зазначені недоліки та протиріччя, допущені при складенні та оформленні адміністративного матеріалу позбавляють суддю можливості здійснити всебічне, повне і обєктивне зясування всіх обставин правопорушення, як цього вимагає ст. 245 КУпАП та ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і, як наслідок, здійснити розгляд справи про адміністративне правопорушення та прийняти законне і обґрунтоване рішення по ній.
     Враховуючи, що складення та оформлення даного протоколу про адміністративне правопорушення виконано неналежним чином, вважаю за необхідне протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ст. 156 ч. 1 КУпАП повернути до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для належного оформлення.
     Керуючись ст.ст. 256, 276, 283 КУпАП, суддя -
П О С Т А Н О В И В:
      Матеріал про адміністративне правопорушення за ст. 156 ч. 1 КУпАП відносно ОСОБА_1 повернути до Костянтинівського відділення поліції Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області для належного оформлення.
      Постанова оскарженню не підлягає.
   Суддя:                                     О.В.Стадченко
===============================================
Но, оказывается именно этот киоск уже дважды "накрывался" полицией за незаконную продажу сигарет:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/64600862 (судья В.Чернецкий)
http://reyestr.court.gov.ua/Review/64600862 (судья Т.Ситников).
И протоколы возвращались. Но обратно в суд, они, почему то не поступали!
Бедная наша беспомощная полиция. Как над ней издеваются общественники, журналисты, а теперь и судьи!
Благодаря такой "работе" Константиновка превратилась в город торговли на крови, город бандитов, воров, игроманов, наркоманов и т.п., но, прежде всего, в город воров, предателей и трусов в правоохранительных и контролирующих структурах.