Проблеми якості життя сучасної жінки

На сучасному етапі розвитку суспільства особливої значущості набувають індивідуально-психологічні параметри оцінки та переживання особистістю міжперсональних, внутрішньосімейних та внутрішньогрупових взаємовідносин.

Як показує практика, жінка є найбільш вразливою ланкою внутрішньосімейних відносин. Модальність суб’єктивного переживання нею власного життя багато в чому залежить від стану актуальних міжгендерних та міжсімейних взаємин. Наявність будь-якої форми насильства в структурі складноструктурованих внутрішньосімейних відносин безпосередньо впливає на якість життя жінки та її суб’єктивні переживання.

Традиційно феномен насильства пов’язується з фізичними діями агресивного характеру. Така форма насильства є найбільш очевидною та легко фіксується за зовнішніми фізіологічними параметрами. Однак в ситуації насильства як різновиду агресивної поведінки, спрямованої на іншого, поряд з діями фізичного характеру можуть мати місце такі форми насильства як сексуальне, економічне та психологічне. Вони, найчастіше, не є очевидними як для зовнішнього спостерігача, так і для самого об’єкта насильницького впливу.

БФ «Наснага» в співпраці з Маріупольським Державним Університетом протягом 6 місяців проводив дослідження «Особливості  суб’єктивного переживання жінкою власного життя» Адже психоемоційними маркерами наявного насильства (у будь-якій формі) є: напруга, тривога, невпевненість, безсилля, залежність, безвихідь, почуття провини, страх, безправність, безпорадність, розгубленість, меншовартість.

В містах Дружківка, Констянтинівка та Маріуполь було опитано 500 бенефіціарів жінок. За результатами дослідження :

19% жінок зазнають або зазнавали в житті сексуального насилля, з них 11% - розпізнають ( усвідомлюють) це як насилля.

29% жінок зазнають фізичного насилля, з них 16% - розпізнають (усвідомлюють) це як насилля.

41% жінок зазнають обмеження свободи, з них 13% - розпізнають (усвідомлюють)   це як обмеження свободи.

46% жінок зазнають фінансового обмеження, з них 8% - розпізнають (усвідомлюють) це як обмеження.

53% жінок зазнають погрози насилля, з них 8% - розпізнають (усвідомлюють) це як погрози насилля

98% жінок зазнають психологічного насилля, з них 16% - розпізнають (усвідомлюють) це як психологічне насилля.

Отже проблеми сімейного насильства стосовно жінки, а також неоднозначність та складність феномену насильницького впливу ( оскільки діти в таких родинах частіше за все також є жертвами насилля) на даний час є дуже актуальними та гострими.

Детальніше із результатами дослідження можна ознайомитись на конференції: «Особливості суб’єктивного переживання жінкою власного життя», яка відбудеться 19.07.2017 року, з 11:30 до 13:30, у м. Дружківка, за адресою: Комплекс МАН, конференц - зала.

Отримати допомогу та рекомендації щодо попередження та протидії насиллю  ви можете у спеціалістів мобільних бригад БФ «Наснага». Психологи, юрист та соціальні працівники нададуть фахову допомогу у разі потреби.                                             

Більш детальну інформацію ви можете дізнатися за тел.: +38050 215 61 32 з 11:00 до 19:00 без вихідних.

Цей документ був підготовлений за фінансової підтримки Європейського Союзу через International Alert. Зміст цього документу є виключно відповідальністю БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАСНАГА», і в жодному разі не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу.