УКАПІСТ

Переглядаючи фонди Донецького обласного архіву, автори цієї розвідки звернули увагу на доповідь відомого костянтинівського більшовика Добровольського (ф.16.1.47 л. 3-4). Мовою оригіналу це звучить так: «Мои воспоминания будут относиться 1918 года... Укажу на некоторых товарищей, которые тогда состояли в украинских организациях. Тов. Корниенко, который сейчас коммунист, работает в Харькове, и который в последствии был укапистом».

В перекладі з лайливої лексики колишніх більшовиків на звичайну мову: укапіст — український комуніст. Виникає слушне запитання — де ж поділися вітчизняні комуністи і хто тоді більшовики? Та й взагалі, чи є сучасна КПУ, на чолі з Симоненком, партією українського народу. На ці запитання пересічний громадянин легко міг би знайти відповідь самотужки, за умови наявності серйозних, грунтовних праць​ бодай соціалістичної доби. На практиці все виглядає набагато складніше, адже справжньої історії КПУ немає, хоча лише в останні роки УРСР в наукових установах та вузах працювало 1,5 тисячі істориків компартії. Й недарма ж видатний англійський політик ХХ століття У.Черчиль зазначав: «Якщо хочеш знати майбутнє — вивчай минуле, і тоді багато речей стають більш зрозумілими, на дещо починаєш дивитися інакше і не даси себе обдурити». На жаль, історія пологів та дитинства УКП виходить за рамки цієї статті. Можна тільки зазначити, що ще в 1917 році більшовики України аж ніяк не могли вважатися політичними представниками українського народу. По-перше, організаційно вони належали до РСДРП(б), по-друге, більшість з них складали не українці. Навіть на 13 березня 1924 року в КП(б)У українців, разом з кандидатами, було 45%. Секретар ЦК РСДРП (б) Свердлов в 1917 році в телеграмі попереджав: «Створення окремої партії Української, як би вона не називалася, яку б програму не приймала, вважаємо небажаним».

Останній, до цього не відомий широкому загалу, відголос трагічної долі дійсно Української партії комуністів (укапістів) зберігається (як не дивно!) в Донецькому обласному архіві (ф.16, оп. 1, справа 72) під заголовком «Письма и обращения антинародной УКП в различные советские инстанции и протесты в Коминтерн».

На листі 1,2 справи 72 міститься чергова заява в виконавчий комітет Комуністичного інтернаціоналу, складена в Харкові 27 серпня 1924 року ЦК Укркомпартії за підписом секретаря ЦК УКП Драгомирецького. Подаємо мовою оригіналу і дещо скорочено: «В 1920 году Центральный комитет Украинской коммунистической партии обращался с меморандумом ко ІІ-му конгрессу Коминтерна. В меморандуме была изложена  история партии и ее взгляды на развитие украинской революции, и ее программные и организационные расхождения с правящей Компартией большевиков на Украине, являющейся частью РКП (Российской компартии), не пользующейся авторитетом и не являющейся секцией Коминтерна... Сама УКП имеет 24-летнюю историю своего существования от Революционной Украинской партии 1900-1905 гг. Через УСДРП (украинской социал-демократической революционной партии — авт.) 1905-1919 гг. до УКП, являющейся ее революционной наследницей. Это противоречие в рабочем движении, проявляющееся в факте существования двух партий, будет разрешено в неизбежном историческом процессе консолидации Украины, как страны, изжившей свое зависимо колониальное положение и в консолидации украинского пролетариата в класс гегемона своей страны. Исходя из этого, УКП выдвигает следующее: 1. Объединить компартии Украины в единую, самостоятельную, отдельную от РКП и с ней равноправную украинскую секцию... 3. Организовать Украинскую Красную Армию. Однако, в последнее время, главным образом в связи с ростом нашего влияния на рабочие массы, снова начались преследования УКП, неоднократные аресты в Екатеринославе, Полтаве, Киеве и Харькове, причем наших товарищей арестовывают за партийную работу. Наибольшие репрессии обрушились на нашу Екатеринославскую организацию и закончились арестом и вывозом за пределы Украины, якобы в Москву, наших товарищей, в том числе Екатеринославский Губком в полном составе и член ЦК УКП т.Авдиенко, против чего ЦК УКП протестовал в письме ИККИ (исполнительный комитет коминтерна — авт.) от 20 августа сего года. Все это снова принуждает обратиться в ИККИ с настоятельным требованием вмешательства в наши отношения с КП(б)У и поставить украинский вопрос на одно из своих заседаний для «дачи объяснений» в целях прекращения преследования коммунистов коммунистами».

На листі 5 цієї ж архівної справи звернення УКП до всеукраїнського центрального виконавчого комітету ЦК КП(б)У, копія до ЦК РКП, ВККИ, ОДПУ СССР, також складена в Харкові за підписом Драгомирецького, Ричинського 8 жовтня 1924 р. Мова оригіналу, скорочено: «...Так само в Москві ми не тільки не могли добиться вияснення справи з цим ганебним актом насильства й беззаконності, але не дозволено навіть передати заарештованим товаришам теплу одіж, а вивезено їх майже голих і босих, без ніяких матеріальних засобів. Тепер нам стало відомо, що з Москви вислано на три роки в різні місця Уралу і півночі Росії (Великий Устюг).

...Вивіз наших товаришів стався після того, як голова ВУУЗК т. Петровський дав цілком певну обіцянку про припинення й полагодження справи. А наслідки після цієї заяви можна трактувати лише так, що голова «Республіки» не має влади, бо не можна припустити гадки про лицемірність такої заяви. Якщо знущання й насильство є відповіддю радянської влади і командної партії і є офіційна урядова політика у відношенні до нас. Ми готові іти в тюрми, на заслання, на смерть коли це потрібно революції. Борючись за ті ідеї, що Комінтерн визнає за свої для всіх країн і народів. Ми попереджаємо владу і правлячу партію комуністів: наближаючи до себе друзів різних мастей, готових «визнавати» радянську владу, поки вона дужа, і усунути ножа в спину в разі, коли вона ослабне, наближаючи до себе всіх, кого можна купити — вона готує петлю на свою шию».

Закоханий в «успіхи» будівництва першої пролетарської держави та під тиском РКП(б) Комінтерн 12 жовтня 1924 року прийняв рішення про розпуск Української комуністичної партії. Це рішення прискорило ліквідацію хоч і комуністичної та все ж незалежної від РКП партії. Про людське око це дійство видавалося як злиття двох паралельних партій в єдину, повністю підпорядковану ЦК РКП(б). Під час злиття багатьох укапістів «вичислити» зразу ж, а інших «вичищувати» потім. Так, поступово, зникли в казематах ЧК-ГПУ-НКВД Річінський, Авдієнко та інші. Отже, в кінці 1924 року зникла остання легальна політична опозиція, організованої в окрему від КП (б)У партію.

Сьогодні компартія України, керована Симоненком, продовжує традиції своїх попередників в своїй практичній діяльності, більш відома як непримиренний борець будь-яких проявів національного відродження, паплюжить національну символіку та визначних діячів визвольних змагань, а не як захисниця дійсно знедолених людей.

В програмі КПУ, яку було ухвалено 1995 року, наголошується: «...виступивши як ідейна і організаційна спадкоємиця компартія, яка діяла в Україні до заборони в серпні 1991 року». В статуті: «...Вважає себе наступницею ідей і традицій Компартії України». Нагадаємо, що заборонена КПУ була невід`ємною частиною КПРС. От і сьогодні в програмі КПУ Симоненка є чимало про загальні цілі «союзу братніх народів», але не про конкретні інтереси українського народу. По за увагою широкого загалу залишається непоміченою наявність широких зв`язків між КПУ і КПРФ. Обидві партії першочерговим своїм завданням вбачають створення єдиної союзної держави. Та є суттєва різниця в який зміст це поняття вкладається.

Программа КПУ: «Відродження на новій основі Союзу рівноправних братніх народів, як добровільне об`єднання суверенних держав».

КПРФ: «Сейчас для КПРФ государственно-патриотическая идея — это идея восстановления исторической справедливости, возвращение России положения ведущей мировой державы».

Програма КПРФ, на відміну від КПУ, зовсім не згадує ідеї братерства народів, проте наголошує: «Будущее России можно строить только на прочном фундаменте ее традиций».

На все це можна було б не звертати увагу, враховуючи слабкість на розум від похилого віку. Та історія 1917-1920 років минулого століття при повному збігу обставин, може повторитися, а КПУ не звикати до ролі «п`ятої колони». То ж маємо зробити висновки та бути пильними.

М.П. Корнієнко, Г.П. Лютий.

Comments

 Панове, если вам русский язык "лайлива лексика", то вы должны знать, что русские ссутся со смеху когда слышат что-то подобное "..і не даси себе обдурити..."


Грабовскому. Читайте внимательно и не перевирайте. В статье написано: "В перекладі з лайливої лексики колишніх більшовиків...". Речь идёт о языке большевиков (коммунистов) в то время. Не имеет значения на каком языке они говорили. Русские большевики говорили по-русски, украинские - по-украински.

Ответ на от Anonymous (не проверено)

Хорошо, тогда объясните мне пожалуйста что такое "лайлива" лексика, исходя из отрывка, который вы привели в качестве цитаты? Полагаю, что больше всего вас смутил термин "укапист"... чего в нем особого? 

Ответ на от Грабовский (не проверено)

А "лайлива" в данном случае - без привязки к цитате. Если бы речь в статье шла о преступных деяниях Гитлера или Сталина, то не надо было пространно объяснять значение слова "преступных", любому здравомыслящему и знающему историю человеку это и так понятно. Если послушать речи коммунистов и в прошлом и сейчас по отношению  к людям, события, политике, культуре, ко всему, что не вписывается в их идеологию, то их лексику иначе как "лайлива" назвать нельзя. "Грязная коммунистическая лексика" - это уже идиоматическое выражение. 

Ответ на от Anonymous (не проверено)

Я не филолог... И, видимо, по этим причинам мне не понятно - есть ли у коммунистов своя "отдельная лексика"? и по каким причинам ее можно считать грязной? И если так, то грязнее ли она современного украинского бытового суржика, на котором говорит большая часть нерусскоязычного населения Украины?

Вообще, я склонен считать что и коммунизма в СССР в сущности не было... идеологи, описав его как рай на земле, поставили перед народом общую задачу к нему идти...

Видится мне, вы смешиваете в винигрет несовместимые понятия... Не станет лексика грязной или чистой, оттого что с помощью слов Гитлер прикажет расстреливать евреев или коммунистов.

Ответ на от Грабовский (не проверено)

"Отдельная лексика", как Вы говорите, есть везде и всюду. Например: медицинская, научная, политическая, воровская. Есть лексика молодёжная... и т.д и т.п. Так вот есть и лексика тех, кто называл (или до сих пор называет) себя коммунистом. Ну, а какая она - нужно или вспомнить старые времена или почитать что-нибудь из коммакулатуры или послушать П. Симоненко. Суржик - это совсем другое. Это результат нежелания знать какой-нибудь язык. Да и русские говорят далеко не на литературном русском, заменяя большинство слов матами.

"...идеологи, описав его как рай на земле, поставили перед народом общую задачу к нему идти..." Нельзя идти к тому, чего нет. Не станете же Вы у синего моря кликать золотую рыбку, а потом просить её исполнить Ваше желание (если Вы, конечно, не маленький ребёнок), потому что знаете, что это бывает только в сказках.

"Не станет лексика грязной или чистой, оттого что с помощью слов Гитлер прикажет расстреливать евреев или коммунистов." Станет. Если Гитлер и Сталин приказывают расстреливать или морить голодом людей - это и есть грязная лексика, их грязнная лексика.

Ответ на от Anonymous (не проверено)

Насчет отдельной лексики - согласен. Если понимать в таком свете - то у каждой группы людей своя лексика. Это нормально и обьяснимо. В таком случае перестаю спорить по поводу вашего определения "лайлива" - так как это ваше индивидуальное отношение к лексике коммунистов (или как их там сейчас зовут). Но это далеко от идиомы и врядли можно причислить это к идиоматическим выражениям.

Насчет нелитературного русского - то мат, в зависимости от контекста, не всегда делает его менее литературным. Проблема суржика же не в этом... проблема в том, что политики причисляют суржик к украинскому языку в статистических данных, когда отстаивают его права. Ну есть у меня уверенность, что на украинском не говорит и одна десятая часть населения. Это смесь... и если в этой смеси украинских и русских слов почти поровну (пусть какая-то еще часть там придуманных - это можно причислить к развитию языка) то почему этих людей причисляют к украинскоговорящим. Ну да ладно... проблема отдельная и на самом деле не особо важная.

"Нельзя идти к тому, чего нет" - ну... попались... об этом можно спорить годами..  А как насчет религии? Христианский рай - это ли не сказка за которой идут миллионы уже несколько тысяч лет... И если сопоставить, то коммунизм выглядит куда более реалистичнее. Голосуя за кого-либо, народ очень часто даже в общих чертах не знает куда это его приведет, но народу все равно нужно куда-то идти, нужна хоть одна, пусть ненастоящая, идея. А вы говорите нельзя...

Ответ на от Грабовский (не проверено)

"...мат, в зависимости от контекста, не всегда делает его менее литературным." Мат - это часть языка, но к литературному никак не относится.

Политики (большинство из них) вообще безграмотные люди (касательно языка). То, как они говорят - это даже и не суржик, это не тянет даже на школьную двойку (пятибальной системы). Но знание языка, всё же, зависит от нашего желания знать язык. И чего это Вас потянуло сравнивать количество украинских и русских слов в суржике? Речь то шла о другом.
А религия - действительно, сказка и  вариантов этой сказки по всему миру много. Только зря Вы считаете, что коммунизм есть более привлекательной сказкой, чем религия. Верующих в божественное несравнимо больше, чем верующих в коммунизм. Коммунизм - неудавшаяся сказка, да и писатель у неё малоталантвенный.
 

Ответ на от Anonymous (не проверено)

Думаю что мнение - относить мат к литературному языку или нет - спорное даже в среде профессионалов (филологов, лингвистов). Мат можно встретить даже в произведениях, считающихся классикой литературы.

Коммунизм не считаю более привлекательным. Вы ошиблись, я написал "..коммунизм выглядит куда более реалистичнее...". Отчасти, коммунизм и реалистичнее христианства, потому что менее привлекательный.

 Слова накшталт "наркомат", "укапіст", "совнарком", "комсомол", та таке інше, як на мене і зараз схожі на відбірну матірну лайку

Ответ на от BackToRoots

Иметь такое мнение - глупо.

Ответ на от Anonymous (не проверено)

А стоит ли такое мнение уважения? Молодой человек основывает ето самое мнение на мнении Ярослава,  для которого, похоже, существуют только 2 цвета - красный и оранжевый, первый из которых суть абсолютное зло, второй - абсолют добра и справедливости.

При этом, вы же не брезгуете обращаться в "испол..." пшепраше, "виконком", "гор...", ещё раз извиняюсь, "МіськВНО" и прочие райсельагропромхозтехкооперации.

Вдумайтесь только - этой "відбірною лайкой" на протяжении 70 лет пользовались минимум 400 миллионов человек. Поэтому не стоит вот так, запросто....

Ну и кроме того, утрированно, етот вот ник - BackToRoots - он больше подходит для какого-нибудь сайта ККК, а для Украинского Патриота  - ПоверненняДоКоренів как-то благозвучнее, что-ли... :)

Ответ на от Triam

Вам уже всюду чудится Ярослав.

По-поводу языка: почитайте хоть посты, о чем речь-то?

А ник Triam больше подходит британо-американскому патриатизму?

Ответ на от Anonymous (не проверено)

Изначально речь шла о лексике. Ярослав не чудится, просто он постит тоже самое.

Ответ на от Anonymous (не проверено)

А ник Triam больше подходит британо-американскому патриатизму?

Никакого отношения к патриотизму :). Просто под этим "ником" меня знали друзья  в Константиновке в 80-90х.

Triam

Ответ на от Anonymous (не проверено)

Один из способов заставить принимать во внимание свое глупое мнение - навязать его большинству. Если большинство не собирается разбираться в сути вопроса (ибо большинство лениво в спокойной обстановке), а навязывать будут профессионально (или полупрофессионально, так как делает Yaroslav и прочие господа: М.П. Корнієнко, Г.П. Лютий), то это мнение можно будет диктовать от имени массы, что по дурацким правилам демократии можно использовать как силу.

Поэтому я, прежде чем уважать чужие мнения, тестирую его на глупость. Ваше мнение тест не прошло.