Пенітенціарна пробація: повернення в суспільство.

Соціальна адаптація осіб, звільнених від відбування покарання, є одним із важливих напрямів не тільки профілактики вчинення нових злочинів цією категорією осіб, а й профілактики злочинності вцілому.

Для колишніх засуджених «вихід на волю» є гострою кризовою ситуацією, оскільки за час відбування покарання вони втрачають навички до вільного життя, починають боятися його. Звикаючи під час відбування покарання отримувати все від держави, такі особи не мають можливостей для потрібної самореалізації та прояву активності, а звільняючись з установи, вони не звільняються внутрішньо, бо звикли залежати від керівної адміністративної сили.

Окрім внутрішніх психологічних факторів адаптації, колишнім засудженим перешкоджає байдуже навколишнє середовище, а в деяких випадках - і відверте неприйняття як найближчого оточення, так і суспільства вцілому. Так, звільнені з місць позбавлення волі опиняються наодинці з масою проблем: пошук житла, навчання, роботи, засобів до існування тощо. А від того, наскільки успішним буде вирішення цих проблем, залежить успішність інтеграції звільненого в суспільство, а врешті-решт, і зменшення ризику вчинення ним нового злочину. Саме тому і необхідна постійна увага як з боку держави, так і суспільства до вирішення проблем осіб, звільнених з місць позбавлення волі, забезпечення найефективнішого запровадження заходів сприяння їх соціальній адаптації.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про пробацію» від 05.02.2015 року у правовий обіг введено таке поняття, як пенітенціарна пробація - це підготовка осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою їх трудового і побутового влаштування після звільнення за обраним ними місцем проживання.

У рамках даного закону, відповідно до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2018 № 974/5/467/609/280 «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», Костянтинівський міськрайонний відділ Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області спільно з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями сприяють засудженим, які готуються до звільнення, у: визначенні місця проживання після звільнення; влаштуванні до спеціалізованих установ для звільнених; госпіталізації до закладів охорони здоров'я осіб, які потребують стаціонарної медичної допомоги; працевлаштуванні працездатних осіб тощо.

Станом на 24 травня 2019 року до Костянтинівського відділу філії ДУ «Центр пробації» в Донецькій області з установ виконання покарань відносно осіб, які готуються до звільнення, надійшло 46 повідомлень-запитів:

- відносно 27 осіб щодо можливості працевлаштування, проживання після звільнення за обраним місцем мешкання. Можливість проживання підтверджена відносно 27 засуджених. Особам, місце проживання яких не підтверджено, запропоновано альтернативне рішення - тимчасове проживання в будинку безпритульних на умовах та розпорядку умов центру за їх згодою.

  • відносно 12 осіб щодо можливості працевлаштування. Можливість підтверджено відносно 12 осіб.

  • відносно 6 осіб щодо організації соціального патронажу засудженим віком до 35 років. Позитивну відповідь отримано відносно 6 осіб.

Слід зазначити, що саме спільна напружена праця із застосуванням соціальної реабілітації і людське ставлення до засуджених надасть можливість мотивувати засуджених на законослухняний спосіб життя та допоможе їм подолати негативні прояви поведінки.