Ще раз про виникнення і славну запорізьку історію Костянтинівки в часи Нової Січі (1734 — 1775 роки)

В травні цьго року скористався нагодою і побував у Херсоні. Не в останню чергу палке бажання взяти на роботі в КПЛ, де я викладаю історію, відгули на кілька днів в залік відпустки виникло, бо заочно познайомився з непересічною людиною — В.І. Трискибою.

Наш земляк, корінний костянтинівець, він вже кілька років живе під Херсоном, вирощує виноград, робить чудове сухе вино. Тож Віктор Трискіба всю ніч пригощав мене своїм молодим вином. Випили ми не один літр, а про найвищу якість напою мій організм звітував зранку відсутністю будь- якого розладу організму.

Розмовляли про історію. Пан Віктор об’їхав на своїй машині чи не всі могили і місця боїв 135 Костянтинівської танкової бригади від Донбасу до Угорщини. Старався не пропустити жодне ім’я загиблих воїнів з вибитих на обелісках, розпитував літніх людей, намагаючись відтворити обставини боїв.

Труд титанічний і шляхетний, гідний нащадка славного козацького роду. Роду, в якому збереглися сімейні спогади про трагічні і славні бої наших земляків, торських козаків-запорожців на захист костянтинівської запорізької землі від турецько-татарської навали взимку 1769 року. Починав писати свою статтю про нашу бахмутсько-торську бувальщину, коли, як вгадуючи мої думки, прийшов електронний лист від Віктора Трискіби про костянтинівські події 1769 року. Думаю, він не буде на мене в претензії, якщо я скомбіную під однією «шапкою» свій і його матеріали.

І.Брєдіхін, викладач історії КПЛ.

У 1751 році починається переселення на терени Російської імперії балканських слов’ян. По запрошенню уряду Єлізавети Петрівни в 1753 році Райко де Прерадович і Іван Шевич виводять з теренів Австро-Угорщини сербів, валахів, молдаван, угорців та поселяють їх на наданій царським урядом території Вольностей Запорізьких. Від запорізьких земель відокремлюють південно-східну околицю з центром у фортеці Бахмут. Запорожці втрачають територію від річки Кривий Торець, нагадаю, вона розділяє Костянтинівку навпіл, аж до Сіверського Донця і Лугані. Прикро, але це був лише адміністративний поділ, бо за старим московським звичаєвим правом вся земля в Росії належала цареві.

Ще раз про виникнення і славну запорізьку  історію Костянтинівки в часи Нової Січі (1734 — 1775 роки)

Так могла выглядеть Константиновка в 1769 году.

Тут створюється Слов’яносербія, начебто для захисту кордонів від турецько-татарських нападів, насправді ж для нагляду і облоги запорізької республіки. То не дивно, що давно освоєні козаками і відносно безпечні землі, бо вони знаходилися на крайній півночі степу, стали дійсно “царським подарунком” для багатьох сербських зайд, заклали підвалини добробуту їх родин аж до 1917 — 1918 років.

Ніякої практичної користі у захисті від турецько-татарських нападів від нечисельних і непристосованих до умов степової війни сербів не було, нечисельні переселенці не відіграли хоч якоїсь помітної ролі в господарському розвитку краю, але зачищати надану їм царською ласкою територію від запорізьких зимівників, тероризувати українське населення, відшукувати біглих кріпаків, примушувати місцевих селян до праці на себе, з подальшим їх закріпаченням, на це балканські зайди були спроможні, такою була політика московського уряду. Під привідом «припинення сутичок» запорізькі зимівники переносилися південніше, де татарська і ногайська загроза була більш серйознішою.

Але в російській історичній науці була жорстка заборона займатися дослідженням козацької тематики. До якого здичавлиння історичної свідомості громади це призвело, можемо побачити на прикладі з часів початку українських визвольних змагань 1917 — 1921 років.

Ось уривок з листа Лідії Василівни Депрерадович до видатного українського історика Д.І. Яворницького від 17.08.1917 року. Листа написано в спадковому маєтку Єленівка (Райовка):

«Многоуважаемый Дмитрий Иванович!

Простите великодушно, что беспокою Вас, но мне бы хотелось слышать лично от Вас, как от профессора и доброго знакомого, истину о происходящем теперь украинском движении вообще и о значении его для Екатеринославской губернии. Ведь восточная ее часть, т.е. наш Бахмутский и Мариупольский уезды, никогда не были в сфере деятельности запорожцев. Здесь орудовали сербы — наши предки, переселившиеся в 1752 году и охранявшие пустынные(!) степи от набегов турок, татар и других хищников, разорявших южные пределы Российского государства. Даже и в Херсонской губернии расселились сербы, и потому наша местность названа Славяносербией, а Херсонская губерния Новой Сербией. Все это досконально известно мне по рассказам моих предков и знакомых, а теперь вдруг явилось желание преобразовать это в Украину. Ведь слово это собственно измененное «окраина», и такие окраины находятся со всех концов России. Зачем же поэтическое название «Малороссия» превращать в несимпатичное немецкое измышление?...

Я вообще очень люблю «историю», а тем более свою отечественную, серьезно изучала этот предмет, но истории соч. г. Грушецким (так в письме, надо — Грушевским) не видела... Может быть, я могу получить ее «на время», только для прочтения, но непременно на русском языке, а то все равно ничего не пойму. Ведь «хохляцкая речь» много разнится от так называемой украинской, которая и трудная, и грубоватая...»

Я б сміявся, коли б і в наші часи не бракувало б місцевих «істориків», які відшукують якісь нісенітниці, щоб не визнавати українське і запорізьке підгрунтя і Костянтинівки і Донбасу.

А тепер слово В.Трискібі:

«Уважаемые читатели «Провинции»!

Просматривая напечатанные в газете материалы по истории возникновения нашего города, хочу вынести на Ваш суд собственную версию.

В 1970 году наш город отмечал столетие со дня своего основания.  Еще тогда у меня возник вопрос, который долго не давал мне покоя: «Как же так, город основан в 1870 году, а мой прадед Кузьма Яковлевич родился в Новоселовке в 1840 году?» Я начал  искать ответ, расспрашивая стариков и изучая доступные  мне исторические материалы.

Дед, по отцовской линии Трискиба Н.Й., рассказывал мне, что род наш происходит из запорожских казаков. Когда и как они появились в этих краях, он не знал. Свои  поиски я начал с «Истории запорожских казаков» известного украинского историка Д.И.Яворницкого, где нашел описание границы земель, принадлежавших Запорожской Сечи в 1772 году. Привожу цитату: «…от устья Береки к Теплинскому лесу, который принадлежит Святогорскому монастырю, затем по Голой Долине к урочищу Сирковая Могила, от этой могилы к Сухому Торцю на Сиркову плотину, от плотины к урочищу речки Клепан Бык, затем к Песочному броду на Кривом Торце и через верховья речки Крынки к Миусу.» Севернее этой границы были земли России и Войска Донского, а южнее владения Запорожских казаков. Я обратил внимание на «…Песочный брод на Кривом Торце…». Мой товарищ-геолог, который занимался изучением речных систем, утверждает, что броды на реках суть образования весьма постоянные, они существуют веками на одном и том же месте. В подтверждение этому можно привести исторически известные Днепровские броды (Кременчугский , Мишуринский) или Изюмский на Северском Донце. А на Кривом Торце, насколько мне известно, был только один брод , где вода никогда не была выше колен. Это хорошо знают жители Новоселовки. В конце 50-х начале 60-х годов на Торце было два популярных  места для купания: « Морякове», где не каждый мог донырнуть до дна и «Пищане або Милке», где воды по колено и песчаный пляж. Древние торговые пути пересекали реки в местах бродов. В этих же местах всегда были поселения, где жили люди, которые контролировали переправу. То есть с большой вероятностью можно утверждать, что поселение на этом месте существовало с древнейших времен. Позднее я нашел этому немало подтверждений.

В начале 80-х годов я два месяца жил в Киеве. С помощью друзей мне удалось порыться в библиотеке и архиве Государственного университета и Исторического музея. Мне показали материалы переписи Слободских полков в 1732 году. В 1701 году из Бахмутских, Торских и Маяцких казаков была создана Бахмутская казачья компания для охраны соляных промыслов. С 1721 года она подчинена Санкт-Петербургской Военной Коллегии, а в 1748 году на ее базе образован Бахмутский казачий полк. Полки слободских казаков входили в состав России и несли пограничную службу по Украинской линии, которая отделяла владения России от земель, принадлежащих Войску Запорожскому и татарам. В этих материалах кроме переписи слободских казаков указывались и некоторые поселения запорожцев, но отмечалось, что они не являются подданными России. В Переписи учитывались слободские « Торские» казаки, которые живут по реке Кривой Торец. Фамилии слободских казаков я не запомнил, только обратил внимание на то, что у них кроме фамилий указывалось и имя, а у запорожцев записаны только клички. Среди них были фамилии и имена  четверых  слободских  казаков, которые жили при впадении  в Тор речушки Грузской и несли сторожевую и таможенную службу на переправе Песчаный брод а также в Переписи указывалось, что на переправе со стороны Дикого Поля живут и исполняют службу запорожские казаки Берчак, Верещака, Скиба.

Большая часть исторических документов, которые я изучал, составлена на основании преданий и рассказов участников или свидетелей тех давних событий.  Они воспринимаются нами как документальные свидетельства. Поэтому я считаю рассказы моего прадеда заслуживающими не меньшего внимания при изучении истории. Ну и что с того, что они не были кем-то записаны на бумаге? Так давайте запишем и оставим потомкам. В свете сказанного хочу привести рассказ моей бабушки  по матери, в девичестве Трискибы, по «сельскому-уличному» Берчачки. Бабуля моя, Анастасия Кузьминична была человеком уникальным. Прожила 92 года и жизнь свою делила на два периода: до революции – мирное время и после революции –советское время, полное  горя и трагедий.  Была бабушка глубоко верующим человеком,   сейчас я таких не знаю. А главное, была любознательна, её интересовало всё вокруг. До конца жизни сохраняла память, котрой могли бы позавидовать многие школьники. Её тоже интересовала история возникновения нашей фамилии. В молодости расспрашивала она своего деда, и он ей рассказал о своём  прадеде. Был прадед из запорожских казаков и жил на том месте, где сейчас Новоселовка стоит. В те времена была война с татарами: погибло много народа; были сожжены жилища, многих татары полонили, хотели угнать в Крым. Наши прадеды - запорожцы и слободские казаки собрались в отряд и татар побили, освободили невольников, но когда домой вернулись, нашли сожженные жилища и трупы родных. Оставшиеся дома без мужиков казачьи жены, старики и дети сопротивлялись людоловам и были почти все перебиты, но в «полон» не сдались. У нашего предка уцелел только один сын. В бою погиб его побратим, у которого осталась в живых жена с двумя сыновьями. По казацким законам он взял её в жёны и усыновил детей. Звали его Скиба, но после того, как у него стало трое взрослых сыновей, их начали называть трое Скибов -Трискибы. Каждый стал у истока трех родовых линий Трискиб, живших в Новоселовке. Со временем родственные связи стерлись, и сейчас мы считаемся просто однофамильцами. Новоселовские старожилы  ещё помнят, что Трискибы по линии моего прадеда Кузьмы Яковлевича, среди односельчан  назывались ещё Берчаками потому, что он построил дом у Берчаковой кручи (обрыва) возле Песчаного брода. Ещё одна связь с переписью 1732 года.

В исторической науке для «хронологических вычислений» на одно поколение отводится 25-30 лет. Посчитав количество поколений и умножив на 25, я получил примерную дату рождения моего предка, который участвовал  в разгроме последнего набега крымских татар - это1740 год. Опять совпадает!

Из исторических документов я знаю, что в  январе 1769 года крымский хан Кырым-Гирей предпринял последний набег на Украину. Описание этого набега оставил его участник  французский консул в  Крымской Орде барон Франсуа де Тотт. Во время этого набега хан разделил орду на три отряда. Один отряд во главе с ханом отправился в Западную Украину,  второй  пошёл  вверх  по  течению Днепра, а третий  направился на Слобожанщину, в район нынешнего Донбасса. Этому татарскому отряду удалось сжечь Ясиновый хутор (нынешняя Ясиноватая), Мыкытив хутор (Никитовка), зимник запорожцев в Железной балке (район Горловки) и запорожские зимники в верхнем течении Кривого Торца. Не взяв крепость Бахмут (Артёмовск),  татары пытались прорваться к Торской крепости (Славянск), но в Гадючей балке (Белокузьминовка) были перехвачены и разбиты  сводным отрядом запорожских и слободских (Торских) казаков. Было освобождено много невольников, хотя многие мелкие отряды татар, взяв «ясыр», достигли Крыма. Это ещё одно подтверждение рассказа моей бабушки. Не могу удержаться, чтобы не привести ещё одно доказательство: новосёловцы помнят: когда возле 9-й школы строили школу-интернат, то разворотили старое кладбище, и детвора среди истлевших костей находила монеты 1760-1780 г.г.

Исходя из всего вышесказанного, берусь утверждать, что поселению запорожских казаков, из которого вырос  город Константиновка, много сотен лет и находилось оно на месте нынешней Новосёловки возле древнего Песочного брода, да  в этом можно  убедиться, если внимательно изучить карту Екатеринославской губернии 1812 года. Однако, существует мнение, что прообразом города Константиновки является посёлок Сантуриновка, которую в 1812 году основал царский слуга Номикосов, поселив два десятка крепостных российских крестьян на берегу Торца. Приведенные мною материалы говорят о том, что истоки города локализуются в другом месте, да и статистика - вещь упрямая. В1884 г.  в Екатеринославе  был составлен «Губернский земский статистический сборник», в котором  указано население Сантуриновки 462 человека, а население Новосёловки - 786 человек.

Аргументированно настаиваю, что наш город начинался не с крепостных крестьян, живших  в  Сантуриновке  или Старой деревне, а с вольных запорожских казаков, живших в Новом селе – Новоселовке  на Песчаном броде. А, учитывая историческую особенность переправ через реки, можно с  большой вероятностью предположить, что поселение здесь существовало со времён скифов, а может быть, и раньше. Но это уже другая история.

С уважением и любовьюь к малой Родине, Виктор Трискиба.

Comments

Помоему господин Бредихин несколько изменим написанное человеком своим предисловием.

К чему оно?

В письме В.Трискиби ни слова про сербов. Зачем замыливать интересное повествование, вашими псевдо-патриотическими сочинениями и цитатами?

давайте еще сочинения школьников считать историческими документами.

 

На користь первородства Новоселівки слід добавити і вдалий вибір місцевого ландшафту для захисту від набігів кочівників. Так село з права по течії зі сходу  захищено  р. Кривий торець, північ і західну частина прикрита глибокими кручами річка Берестова. Глибока яруга в районі сучасної Сибірської  (Засипана в 50 – 60 роки минулого століття промисловими відходами місцевих підприємств) теж слугувала захистком від вторгнення з південне – східного напрямку. Кращого місця для перших поселенців годі шукати. Колись  в СШ № 9 був маленький музей. В його експозиції красувались глиняні глечики доби явно до застосування гончарного верстата віднайдені на схилах Сибірської в бік річки К. торець. Відносно рубаки Номікосова  - ну не підійшов наш клімат ось він і  продав  подаровану землю тай поїхав. Як кажуть « скатертю дорога»